İSRAİL REJİMİ VƏ ONUN ÇİRKİN NİYYƏTLƏRİ (3)


İSRAİL REJİMİ VƏ ONUN ÇİRKİN NİYYƏTLƏRİ (3)

II Dnya Mharibəsində-1942-ci ildə mayın 11-də Bitmar proqramı qəbul olundu. Bu proqram yəhudi dvləti yaratmaq, yəhudilərin Fələstinə immiqrasiyasına hədd qoymamaq, yerli yəhudilər olan işuva ordusu yaratmaq tələblərini irəli srrdi. Beynəlxalq sionist təşkilatının nmayəndələri isə kapitalist dvlətləri ilə danışıqlar aparır, yeni ağaları-ABŞ imperializmi kməyi ilə vəziyyətlərini qvvətləndirməyə alışırdılar. II Dnya Mhribəsi dvrndə sionistlər ABŞ-da o dərəcədə qvvətlənə bildilər ki, mharibə qurtaran kimi Fələstinin statusu məsələsinin həllini tələb etdilər. Həm də bir şərtlə-Fələstin, yəhudi dvlətinə evrilməlidir.

Sssz ki, bu şərt nə Fələstin ərəblərini, nə də qonşu ərəb lkələrini razı sala bilməzdi. Ərəblər Fələstində ancaq ərəb dvlətini yaratmağı tələb edirdilər. Vəziyyət kəskinləşdi və Fələstin məsələsi Birləşmiş Millətlət Təşkilatının mzakirəsinə verildi. 1947-ci ilin noyabrın 29-da BMT Baş Məclisi Fələstində iki mstəqil dvlət-ərəb və yəhudi dvlətləri yaratmaq haqında 181 nmrəli qərar qəbul etdi. İngiltərə mandatını mddəti 1948-ci ildə avqustun 1-də qurtardığından həmin gnə qədər ingilis qoşunları Fələstindən ıxarılmalı idi. Fələstin ərazisində hər iki dvlətin yaranması isə həmin il oktyabrın birinə kimi rəsmən elan olunmalı idi.

İngiltərə hkməti isə bir qədər də irəli” getdi və 1948-ci il mayın 11-də bildirdi ki, mandatlıq mayın 15-dən etibarən qvvədən dşəcəkdir. Mayın 14-dən 15-nə keən gecə isə yəhudi Agentliyi”nin yaxından iştirakı ilə Fələstindəki Yəhudi Milli Şurası İstiqlaliyyət bəyannaməsi”ni elan etdi və İsrail yəhudi dvlətinin yaradıldığını bildirdi. Təbiidir ki, bu cr siyasi eviklik Fələstindəki sionist mərkəzlərinin uzunmddətli, dşnlmş və planlı fəaliyətin, onların bu işə, məhz həmin gnə hərtərəfli hazırlığının nəticəsi idi.

Beləliklə, Yaxın Şərqdə BMT-nin xeyr-dua”sı və imperiya dvlətlərinin, xsusilə ABŞ və İngiltərənin dəstəyi ilə yeni mnaqişə ocağı yarandı və buda 1948, 1956, 1967 və 1973-c illər mharibələri nəticəsində zorla qovulmş, əmlakından və hər cr yaşayış vəsaitindən məhrum olmuş, haqqı, insanlıq ləyaqəti tapdanmış, ac-yalavac, dilənı kkndə yad lkələrə səpələnmiş yz minlərlə qaqının insanı dəhşətə gətirən misgin həyat yaşamasına, sionizmi rəsmi dvlət səviyyəsinə qaldıran İsrailin Fələstidən kənarda, Misirin, Suriyanın və İordaniyanın xeyli torpaqlarını işqal etməsinə səbəb oldu.

İsrail dvlətinin yarandığı ilk gndən sionist liderləri işqalılıq siyasəti yeritmiş, btn dnyanın yəhudilərinin buraya cəmlənməsini” əsas məqsəd elan etmiş, İsraili yəhudilərdən ibarət ox milyonlu əhaliyə və mvafiq sərhədlərə malik dvlət kimi grmək istəmişlər. Mvcud sərhədlər sionist liderləri he vaxt təmin etmirdi. İsrailin ilk baş naziri D.Ben-Qurion deyirdi: Dvlət İsrail torpaqlarının yalnız bir hissəsində yaranmışdır” (sitatlar məqalənin sonunda verəcəyimiz mənbələrdən gtrlmşdr). İsrailin digər baş naziri Minahim Begin isə həyasızcasına belə dyirdi: İsrail dvləti yaranmışdır, ancaq biz unutmamalıyıq ki, lkəmiz hələ tam azad olmamışdır. Mbarizə davam edir və siz grəcəksiniz ki, məhz yəhudi silahı yəhudi dvlətinin sərhətlərini məyyənləşdirəcəkdir... Allahın bizə verdiyi lkə vahiddir. Onu paralamaq cəhdləri nəinki cinayətdir, həmdə kfrdr... Kim bizim btn vətənə olan hququmuzu tanımırsa, o bizim vətənin hər hansı parasına olan hququmuzu da tanımır. Biz he zaman z təbii hququmuzdan imtina etməyəcəyik. Təbiidir ki, Nildən Fəradə qədər byk israil dvləti” xlyasında qaynaqlanan bu doktrina aıq təcavzkarlıq xarakteri daşıyır və İsrailin rəsmi mvqeyini əks etdirir. Bu həm də BMT-nin Fələstində iki dvlət yaratmaq haqqındakı qətnaməsinə daban-dabana ziddir.