İSRAİL REJİMİ VƏ ONUN ÇİRKİN NİYYƏTLƏRİ (6)


İSRAİL REJİMİ VƏ ONUN ÇİRKİN NİYYƏTLƏRİ (6)

ABŞ-ın mummilli mətbuat nəşrlərinin 70 faizi, btn televiziya proqramlarının 80 faizi sionistlərin nəzarəti altındadır. ABŞ-da nəş edilən jurnalların təqribən 50 faizinə, btn radiostansiyalarının 50 faizinə, ABŞ-ın xaricdəki mətbuat mxbir məntəqələrinin 75 faizinə sionistlər nəzarət edirlər. ABŞ-ın başlıca teleradiokorporasiyaları olan Si-bi-es, Ey-bi-si və En-bi-si sionist dairələrinin təsiri altındadır.

Ktləvi informasiya vasitələri zərində nəzarəti gcləndirən sionistlər ABŞ-da ictimai rəyə istədikləri istiqaməti verməyə alışırlar. Hətta sionizmin tənqidinə və ifşasına, yaxud Yaxın Şərq haqqında həqiqətə həsr edilmiş kitabların btn tirajı sionist təşkilatı tərəfindən alınır və məhv edilir.

İctimai rəyin formalaşmasına mhm vasitə olan kino sənayesi, estrada, klublar, teatrlar və s. başlıca olaraq sionistlərin təsiri altındadır.

Amerikada və dnyada mətbuatdan daha təsirli bir təbliğat vasitəsi olan Hollivud kino sənayesi sionizmin nəzarəti altındadır. 1913-c ildən yaranmağa başlayan Hollivudun ilk rəhbəri Cessi Laski, Cesil b. de Mil və Samuel Qoldvinin yəhudi-sionist olmasına he bir şbhə yoxdur. Hollivud filimlərindən bir oxu ncə, Amerikadakı və dnyadakı antisemitizmə (yəhudi əleyhdarlığı) sionizmə mvafiq olaraq əks təbliğat apardı, sonra da aıq-aşkar İsrail” propaqandasının etməyə başladı.

Amerikanın səsi” radiostansiyası məlum olduğu kimi ABŞ hkmətinə məxsusdur və Mərkəzi Kəşfiyyat idarəsi (MKİ) ilə ox sıx əlaqədə fəaliyət gstərir. Mxtəlif dillərdə ABŞ-ın imperialist maraqlarının təbliğatında xsusi rol oynayan bu kəşfiyad idarəsində də sionistlər kk salmış və burada z mvqeylərini ildən-ilə mhkəmləndirirlər.

Dnya ağalığı iddiası ilə ıxış edən, xalqların jandarmı rolunu oynayan ABŞ-ın sionizmin başlıca dayağı rolunu oynaması təsadfi deyildir. Bu lkədə sionizmin iqtisadi, təşkilat və sair mvqeləri və imkanları hazırda yəhudi burjuaziyasının, ABŞ-ın hakim dairələrinin İran, Suriya və Şm. Koreya kimi itaətetməyən” mstəqil siyasət yrdən dvlətlərə, xsusilə İsrailə təhlkə yarada biləcək rejimlərə qarşı daha kəskin və daha azğın siyasət xətti tətbiq etməklə byk rol oynayır. Əslində ABŞ-da dərin kk atmış sionizm bu lkənin daxili və xarici siysət xəttinin formalaşmasına və onun istiqamətinə ciddi təsir gstərmək imkanına malikdir.

ABŞ hkmətinin inperialist siyasəti, ABŞ-dakı sionistlərin azğın fəaliyyəti dnyada gərginliyin zəiflədilməsinə, slhə, tərksilaha, xalqların əmin-amanlığına qarşı evrilmiş ox təhlkəli istiqamət almışdır.

İperializmə xidmət edən, imperializmə və iri beynəlxalq kapitala arxalanan sionizm bu gn imperializmin qlobal planlarına başlıca hquqi vasitələrindən birinə evrilmişdir.

Mənbələr:

1. ABŞ-ın siyasi həyatında sionizmin rolu; Z.Abdullayev

2. Sionizm imperializmə xidmət edir; Z.Abdullayev, R.İsmayılov

3. Fələstin məsələsi və sionizm; H.Əliyev

4. Beynəlxaq sionizm və İsrail; R.İsmayılov

5. Orta şərqdə savaş; V.Evsal.

6. Fitrət jurnalı