Miras və İslam üçün AlHassanain Network Düşüncə

İSLAMI QƏBUL ETMƏK

0 Nəzərlər 00.0 / 5

İki- üç cild kitabdan başqa özümlə heç bir şey götürmədim. Çoxlu zəhmətdən sonra gecənin yarısı Urmiyyə şəhərinə daxil oldum.

Elə o gecə rəhmətlik Həsənağa müctehidin qapısına getdim. Mənim müsəlman olub gəlməyimi bildikdən çox sevindi və mən xahiş etdim ki, kəlimeyi təyyibəni və İslam dinin zəruriyyatını mənə təlim etsin. Hamısını mənə təlim etdi və öyrətdi. Yaddan çıxarmamaq üçün onları süryani xəttilə yazdım. Xahiş etdim ki, mənim müsəlman olmağımı heç kəsə bildirməsinlər ki, olmaya qohumlar və məsihilər eşidib məni incidərlər. Sonra gecə hamama gedib şirk və küfürdən tövbə qüslü etdim. Hamamdan çıxdıqdan sonra yenidən kəlimeyi İslamı dilimə gətirdim və zahirdə və batində haqq dininə qovuşdum.[1]


[1] - Ənisul- əlam, cild 1, hədis 6- 20 ss

Öz nəzərinizi bildirin

İzləyicilərin nəzərləri

Heç bir nəzər yoxdfur
*
*

Miras və İslam üçün AlHassanain Network Düşüncə