Miras və İslam üçün AlHassanain Network Düşüncə

NƏBIYƏ (PEYĞƏMBƏRƏ) QƏLBI MƏRIFƏT QƏZALININ BAXIŞINDAN

0 Nəzərlər 00.0 / 5

NƏBIYƏ (PEYĞƏMBƏRƏ) QƏLBI MƏRIFƏT QƏZALININ BAXIŞINDAN

Qəzalinin nəzərincə Peyğəmbərləri tanımağın ən yaxşı və dəqiq yolu, qəlbi mərifət, kəşf və batini şühuddur.[1]

Həqiqət də budur; çünki, qəlbi bəsirətlə və səmavi yolla Məhəmmədin (s) Peyğəmbərliyi mülahizə edən şəxs, onun nübüvvətinin isbatı üçün hər hansı bir dəlildən ehtiyacsız olmağından əlavə, mərifət və bəsirətin ən üstün dərəcələrinə də yüksələcəkdir.[1] - Əlmunqiz minəzzəli, Qəzali, səh 104- 106

NƏBIYƏ (PEYĞƏMBƏRƏ) QƏLBI MƏRIFƏT QƏZALININ BAXIŞINDAN

Qəzalinin nəzərincə Peyğəmbərləri tanımağın ən yaxşı və dəqiq yolu, qəlbi mərifət, kəşf və batini şühuddur.[1]

Həqiqət də budur; çünki, qəlbi bəsirətlə və səmavi yolla Məhəmmədin (s) Peyğəmbərliyi mülahizə edən şəxs, onun nübüvvətinin isbatı üçün hər hansı bir dəlildən ehtiyacsız olmağından əlavə, mərifət və bəsirətin ən üstün dərəcələrinə də yüksələcəkdir.[1] - Əlmunqiz minəzzəli, Qəzali, səh 104- 106

Öz nəzərinizi bildirin

İzləyicilərin nəzərləri

Heç bir nəzər yoxdfur
*
*

Miras və İslam üçün AlHassanain Network Düşüncə