Miras və İslam üçün AlHassanain Network Düşüncə

10 HƏDIS (26)

0 Nəzərlər 00.0 / 5
10 HƏDIS (26)
Hədis 250: Həzrət Əli (ə) buyurur: “Əcəli çatdığı halda, mal toplamaqda olan bədbəxt nə çoxdur.”
* * *
Hədis 251: Həzrət Əli (ə) buyurur: “Özünü islah etməyən şəxs başqasını necə islah edə bilər?!”
* * *
Hədis 252: Həzrət Əli (ə) buyurur: “Qəlbini dünya məhəbbəti tutan kəs Allah sevgisini necə iddia edə bilər?!”
* * *
Hədis 253: Həzrət Əli (ə) buyurur: “Nadanlığın sübutu üçün insanın özündən razı olmağı yetər.”
* * *
Hədis 254: Həzrət Əli (ə) buyurur: “Hədsiz zarafat abır-həyanı aradan aparır və düşmənçiliyə səbəb olur.”
* * *
Hədis 255: Həzrət Əli (ə) buyurur: “Hədsiz zarafat axmaqlıq nişanəsidir.”
* * *
Hədis 256: Həzrət Əli (ə) buyurur: “Kömək etdiyin kimi kömək görərsən.”
* * *
Hədis 257: Həzrət Əli (ə) buyurur: “Axirəti üçün sədəqə verməyənlərə dünyanın heç bir faydası yoxdur.”
* * *
Hədis 258: Həzrət Əli (ə) buyurur: “Çox gülənin qəlbi ölər.”
* * *
Hədis 259: Həzrət Əli (ə) buyurur: “Başqalarının eyblərindən danışan kəs əvvəlcə öz eyblərindən başlamalıdır.”


Öz nəzərinizi bildirin

İzləyicilərin nəzərləri

Heç bir nəzər yoxdfur
*
*

Miras və İslam üçün AlHassanain Network Düşüncə