ÖLÜM HƏQIQƏTI

ÖLÜM HƏQIQƏTI
Bəşəriyyəti narahat edən məsələlərdən biri də ölüm fikri və həyatın sonu məsələsidir. İnsan öz- özündən soruşur:
Niyə dünyaya gəldim və niyə ölürəm? Bu yaratmaqdan və yıxmaqdan məqsəd nədir? Görəsən bu iş puç və mənasız deyil?
Ömər Xəyyam deyir:
Piyalənin tərkibi bir- birinə peyvəst, (birləşdi)
Sındırmağa onu rəva görməyir məst.
Neçə sərv boylu, nazənin, baş və əli,
Nədən ötrü düzəltdi və niyə şikəst (sındırdı).
Ölüm narahatlığı, Pessimist fəlsəfənin yaranmasına səbəb amillərdən biridir. Pessimist fəlsəfə, həyat və varlığı hədəfsiz, faydasız və hər cür hikmətdən uzaq təsəvvür edir. Bu təsəvvür, onları sərgərdan edib, bəzən də intihar fikrini onlara edib və etməkdədir. Öz- özlərinə fikirləşirlər əgər nəticə getmək, ölməkdirsə, gəlməli deyildik, indi ki, ixtiyarsız gəlmişik, ən azından bizə düşəni edib bu mənasız həyatın davam etməsinə yol verməyək.

Qeydlər:
"1000 sual "Şəhid Dəstiğeyb.
"Danestehaye Quran" SeyyidMəhdi Şəmsəddin.
"Nəsayeh" Ayətullah Meşkini.
Qurani- kərim.
"Hezar sual" Ayətullah Dəsğeyb.
"Quran qissələri" Mərhum Mustafa Zamani.
"Xisal" Şeyx Səduq.
"Üsuli- kafi" Mərhum Kuleyni.
"14 məsumun həyatı" İmamzadə.
"Müntəh- əl- Amal" Mərhum Mühəddis Qummi.
Mənbə: "176 müəmma" kitabı
Müəllif: Məhəmməd Hüseyn Qasimi