Miras və İslam üçün AlHassanain Network Düşüncə

KUMEYLIN TƏNBIHI!

0 Nəzərlər 00.0 / 5

İmam Əli (əleyhissalam)-ın yaxın xüsusi şiələrindən olan Kumeyl ibni Ziyad Nəxəi idi.

Kumeyl duasını o, Həzrət Əli (əleyhissalam)-dan nəql etdiyinə görə bu dua onun adı ilə bağlıdır. O, seçilmiş ləyaqətli şəxslərdən idi ki, Əli (əleyhissalam) ona yüksək elmi irfani mərhələni öyrətmişdi. Kumeyl Əli məktəbində inkişaf etmişdi ki, onuSahibi sirr” (ya Əli (əleyhissalam)-ın sirr saxlayanı) adlandırmışdılar. O, ibadətdə gecəni yuxusuz keçirməkdə təqva Allaha təzimdə İmamın əshabı arasında nümunəvi idi. İmam Əli (əleyhissalam) onun şəhadət xəbərini Kumeylə xəbər vermişdi. O doxsan yaşında (İraqın cəllad valisi Əbdül Məlik) in sərəncamı ilə Həccac ibni Yusif Səqəfi tərəfindən şəhadətə yetişdi.

Həzrət Əli (əleyhissalam) onu özünün xilafəti dövründə (İraqın yaşayış məntəqələrindən biri) Hiytə şəhərinə vali təyin etmişdi. Məşhur sünni alimi İbni Əbil Hədid yazır: O qətl qarətlər ki, İraqın ətrafındakı yaşayış məntəqələrində Müaviyə ordusu tərəfindən olurdu, o zəiflik nəticəsində onların qarşısını almadı. Daha sonra onu əvəz etmək yerinə Qirbisaya (Müaviyənin ixtiyarında olan şəhərlərdən biri idi) onun nahiyələrinə hücum etdi. Buna görə Əli (əleyhissalam) tərəfindən tənbih olundu. (belə ki, aşağıdakı məktubda gəlibdir). Bu məktub Kumeylin hərbi siyasi zəifliyini göstərən nişanədir. O məktub göstərir ki, layiqli təqvalı şəxslər qədər zöhd sahibi olsalar belə təkcə bu kifayət deyildir. İslam nəzərində hər bir müsəlman bütün sahələrdə qüdrətli cəsarətli olmalıdır. Məktubun əsli belədir: “İnsanın öhdəsində qoyulan hər bir işdə eləcə ixtiyarında olan məntəqələrdə işlərin yerinə yetirilməsində olan israrda süstlük onun acizliyini batil yini sübut edən onu ölümə aparan aydın bir misaldır. (ey Kumeyl sən Qirqisa əhlinə hücum etdin lakin ixtiyarında olan məntəqələrin sərhədlərinin qorunmasına göz yumdun. Belə bir düzgün deyildir, həqiqətdə isə sən düşmənlər üçün bir körpü olmusan ki, öz dostlarının qətl , qarətinə əl atmaq niyyətindədirlər.”

bir qüdrətli biləngin var, , düşmən qəlbində qorxu ya heybət yaratmağı bacarırsan.? bir sərhəddi qoruyursan düşmənin çiynini əzə bilirsən, diyarının şəhər əhalisini qorumağa yetişmirsən, öz rəhbərini oranın işlərinə dəxalət etməkdən azad qoyursan.”

 

Öz nəzərinizi bildirin

İzləyicilərin nəzərləri

Heç bir nəzər yoxdfur
*
*

Miras və İslam üçün AlHassanain Network Düşüncə