Ay işığı əks etdirir


Ay işığı əks etdirir

Gecələr açıq-aydın gördüyümüz ay, planetimizə ən yaxın səma cismidir. Yaşayış olmayan bu planetin diametri 3.476 kilometrdir. Bu, Günəş şüalarını özündə əks etdirən bir planetdir.

Deməli, ay da başqa planetlər kimi özündən işıq saçmır. Quranda oxuyuruq: "Səmada bürcləri yaradan, orada bir çırağı (günəşi) və nurlu ayı vücuda gətirən (Allah) nə qədər uca, nə qədər uludur!" (Furqan surəsi, ayə 61). Bu və digər elmi kəşflər Quranın söylədiklərini təsdiqləyir. Lakin bunlar hələ misilsiz dəryanın bir damcısıdır. Şübhəsiz, elm daha da inkişaf edib kainat sirlərini üzə çıxaracağı zaman hər şeyi hikmət üzündən yaradan Allahın qabaqcadan quranı-Kərimdə bu barədə xəbər verdiyinin şahidi olacağıq.

Həmd və şükürlər olsun aləmləri yardan və yaşadan Allaha!