Miras və İslam üçün AlHassanain Network Düşüncə

DUALAR

İSLAMDA ZIYARƏTIN YERI

İSLAMDA ZIYARƏTIN YERI

İstər diri, istərsə də ölü ziyarəti İslamda bəyənilən, tövsiyə edilən, eyni zamanda müstəhəb əməllərdəndir. Bu arada Allah övliyalarının ziyarəti daha böyük əhəmiyyət kəsb edir. Ölülərin ziyarəti barəsində gələn hədislərə istinadən belə nəticəyə gəlmək olar ki, ölülərlə dirilərin ziyarəti arasında heç bir fərq yoxdur. Fərqi yalnız ziyarət olunanı görüb- görməməkdədir. Müsəlman məzhəbləri arasında təkcə vəhhabilər qəbirlərin ziyarətinin haram olmasına etiqadlıdırlar. Vəhhabilərdən başqa bütün müsəlman firqə və məzhəbləri ziyarətin şəriətə uyğun əməl olmasında yekdillidirlər. Vəhhabilər "Səhih- Buxari" kitabında Əbu Hüreyrədən nəql olunan: "Məscidəl- həram", "Məscidəl- Rəsul" və "Məscidəl- Əqsa"- dan başqasının ziyarəti icazəli deyil" hədisinə istinad edərək, başqalarının qəbrini ziyarət etməyi haram bilmişlər. Qeyd etmək lazımdır ki, bu hədisin sənədinin problemli olmasından əlavə, onun dəlaləti də şübhəlidir. Bu hədisdə söhbət məsciddən gedir, imam və övliya qəbirlərindən yox. Digər tərəfdən, bu üç məscidin ziyarətinin daha yaxşı və müstəhəb olmasından bəhs olunur.

Xırdalıqlar

Ziyarətin fəlsəfəsi

 Ziyarətin fəlsəfəsi Ziyarət- görüşmək, kiminsə görüşünə getmək deməkdir. Amma şiə məzhəbində ziyarət xüsusi mənada, dini şəxsiyyətlərin, dahilərin qəbirlərini görməyə getmək mənasındadır. Ərəb dilində "zair"- ziyarət edən "məzur" ziyarət edilən deməkdir.

Xırdalıqlar

MƏSUMLAR HAQQINDA

MƏSUMLAR HAQQINDA

Xırdalıqlar

PEYĞƏMBƏRLƏR HAQQINDA

PEYĞƏMBƏRLƏR HAQQINDA

Xırdalıqlar

İSLAMDA ZIYARƏTIN YERI

İSLAMDA ZIYARƏTIN YERI

Xırdalıqlar

ZIYARƏTIN FƏLSƏFƏSI

ZIYARƏTIN FƏLSƏFƏSI

Xırdalıqlar

Kumeyl duası

Kumeyl duası

Xırdalıqlar

TƏVƏSSÜL DUASI

TƏVƏSSÜL DUASI

Xırdalıqlar

NÜDBƏ DUASI

NÜDBƏ DUASI

Xırdalıqlar

SIMAT DUASI

SIMAT DUASI

Xırdalıqlar

MÜCIR DUASI

MÜCIR DUASI

Xırdalıqlar

COVŞƏN KƏBIR DUASI

COVŞƏN KƏBIR DUASI

Xırdalıqlar

PEYĞƏMBRLR VƏ İLAHİ ŞXSİYYTLRİN DUALAR

PEYĞƏMBRLR VƏ İLAHİ ŞXSİYYTLRİN DUALAR

Xırdalıqlar

Öz nəzərinizi bildirin

İzləyicilərin nəzərləri

Heç bir nəzər yoxdfur
*
*

Miras və İslam üçün AlHassanain Network Düşüncə