UMMET

UMMET

 
Položaj islamskoga ummeta

Vi ste narod najbolji od svih koji se ikada pojavio: tražite da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćate i u Allaha vjerujete. A kad bi sljedbenici Knjige ispravno vjerovali, bilo bi bolje za njih; ima ih i pravih vjernika, ali većinom su nevjernici (Ali ‘Imran, 110) 
1.    Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Moj ummet je blagoslovljen ummet. Nije jasno da li su njegovi prvi najbolji ili njegovi posljednji.” (Kenzul-‘ummal, 34451) 
2.    Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ovaj moj ummet je u okrilju milosti Božije.” (Kenzul-‘ummal, 34452) 
3.    Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista, vi činite sedamdeseti ummet. Vi ste od svih njih najbolji i najpoštovaniji kod Allaha.” (Kenzul-‘ummal, 34462) 
4.    Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Obraduj ovaj ummet visokim položajem, pobožnošću, ugledom, pomoći i učvršćivanjem moći na Zemlji.” (Kenzul-‘um¬mal, 34465) 

Odličnici ummeta

5.    Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Najbolji od moga ummeta jesu oni koji su ravnodušni spram Ovoga svijeta, a žude za Onim svijetom.” (Tenbihul-havatir, 2/123) 
6.    Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Najbolji od moga ummeta jesu oni koji su svoju mladost utrošili u pokornosti Bogu i u nastojanju da odviknu svoju dušu od ovosvjetskih zadovoljstava i usmjere je ka Onome svijetu. Zaista, njihova nagrada je sa Bogom, a najuzvišeniji je njihov položaj u Džennetu.” (Tenbihul-havatir, 2/123) 
7.    Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Najbolji od moga ummeta su oni koji podnose kada se sa njima nerazumno postupa, koji opraštaju kada im se učini nepravda i koji su izdržljivi kada ih uznemiravaju.” (Tenbihul-havatir, 2/123) 

Srednji ummet

I tako smo od vas stvorili srednju zajednicu da budete svjedoci protiv ostalih ljudi, i da Poslanik bude protiv vas svjedok (El-Bekare, 143) 
8.    Imam Ali, mir neka je na nj: “Mi (Ehli bejt) smo Božiji svjedoci spram Njegovih stvorenja i dokaz Njegov na Zemlji, mi smo oni o kojima kaže Uzvišeni Allah: I tako smo od vas stvorili srednju zajednicu.” (Nurus-sekalejn, 1/134/406) 

Ono što je razlog dobra jednog ummeta

9.    Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Moj ummet će biti stalno u dobru sve dok ljudi budu jedni druge voljeli, povjereni im amanet vraćali, zabranjeno izbjegavali, goste poštivali, namaz obavljali i zekat davali.” (El-Bihar, 69/394/77) 
10.    Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ovaj ummet će biti pod okriljem Božije pomoći i zaštite sve dok njegovi učači Kur'ana budu odvojeni od ulagivanja vladarima, učenjaci od opravdavanja postupaka bestidnih i grešnih ljudi, a njihovi prvaci od pomaganja grešnika. Kada učine nešto od pobrojanog, Allah će skinuti svoju ruku pomoći i zaštite sa njih i potčinit će ih silnicima.” (Tenbihul-havatir, 1/84) 

Položaj islamskog ummeta na Onome svijetu 

11.    Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ja ću na Sudnjem danu od svih vjerovjesnika imati najviše sljedbenika.” (El-Bihar, 7/130/1) 
12.    Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista, u Džennetu postoji stotinu i dvadeset redova, od kojih osamdeset čini moj ummet.” (El-Bihar, 7/130/3) 

Navala ùmmeta na islamski ummet 

13.    Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Brzo će se drugi ummeti okomiti na vas, kao što navale izgladnjeli na posudu hrane.” Upita jedan od prisutnih: “Da li će to biti zato što će nas tada biti malo?” Odgovori: “Vas će biti mnogo, međutim, vi će biti poput pjene koju nosi poplava. Allah će iščupati strahopoštovanje iz srca neprijatelja vaših, a u vaša srca će se nastaniti klonulost.” Jedan upita: “O Božiji Poslaniče, šta je to klonulost?” Odgovori: “Ljubav prema Ovom svijetu i odvratnost prema smrti!” (Et-Tešrifu bil-mu¬nen, 307/438) 
14.    Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Kada moj ummet bude Ovaj svijet smatrao velikim, Allah će od ljudi oduzeti islamsko strahopoštovanje.” (Tenbihul-hava¬tir, 1/75) 

Poslanikov strah za njegovim ummetom

15.    Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista, plašim se za svoj ummet u trima stvarima: pokoravanju gramzivosti i tvrdičluku, slijeđenju strasti i zabludjelom predvodniku.” (El-Bihar, 77/161/178) 
16.    Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Tri su stvari kojih se plašim za svoj ummet: zastranjenja nakon spoznaje, smutnje koja vodi u zabludu, strasti stomaka i spolnog organa.” (Emalit-Tusi, 157/263) 
 
17.    Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Najviše me plaše tri stvari za moj ummet: (1) pokvarenost učenjaka, (2) raspravljanje licemjera na osnovu Kur'ana i (3) Ovoga svijeta koji vam siječe vratove - zbog toga ga osudite u sebi.” (El-Hisal, 163/214) 
18.    Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Najviše čega se plašim za svoj ummet nakon mene tri su stvari: zabranjeno stjecanje imetka, skrivena strast i uzimanje kamate.” (El-Bihar, 73/158/3) 
19.    Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista, najviše čega se plašim za svoj ummet su strasti i duge nade. Što se tiče strasti, one udaljuju od istine, a duge nade čovjeka dovode u stanje da zaboravi na Onaj svijet.” (El-Bihar, 70/75/3) 
20.    Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista, najviše čega se bojim za vas je mali širk.” Upita neko: “Šta je to mali širk, o Božiji Poslaniče?” Odgovori: “To je dvoličnost.” (El-Bihar, 72/303/50) 
21.    Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista, najviše čega se plašim za svoj ummet jeste rječiti znalac - licemjer.” (Kenzul-‘ummal, 28969) 
22.    Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Najviše čega se plašim za svoj ummet je blještavilo Ovoga svijeta i njegovo mnoštvo blagodati.” (Nurus-sekalejn, 4/579/91)