Imamejn Hasanejn - Baština pozitivnih misli

Kur'anske Mudžize (Čuda) 06

Kur'anske Mudžize (Čuda) 06

Osigurani svod


Allah u Kur'anu na slijedeći način skreće pažnju na jednu zanimljivu karakteristiku nebeskog svoda:
"I to što je nebeski svod osiguran Naše je djelo, a oni se ipak okreću od znamenja koja su na njemu." (Al-Anbiya', 32)
Ova karakteristika nebeskog svoda je dokazana naučnim istraživanjima XX stoljeća.

Atmosfera koja okružuje našu planetu ima krajnje presudnu ulogu u održanju života na Zemlji. Spaljivanjem uništava meteore raznih veličina koji se približavaju Zemlji i onemogućava da oni padnu na površinu Zemlje, čime bi nanijeli veliku štetu živim bićima.
Pored toga, atmosfera, također, ima ulogu filtriranja zraka koje dolaze iz svemira i koje su štetne po živa bića. Zanimljivo je, međutim, da atmosfera propušta samo količinu zraka koje nisu štetne, dakle vidljivu svjetlost, infracrvene zrake i radiotalase. Sve su to zrake potrebne za održavanje života. Naprimjer, ultravioletne zrake, koje u određenoj količini propušta atmosfera, imaju ogroman značaj za biljnu fotosintezu a, prema tome, i za život svih živih bića. Veliki dio jakih ultravioletnih zraka koje se šire od Sunca filtriraju se kroz ozonski omotač atmosfere i u malim količinama, tačno onoliko koliko nije štetno i koliko je potrebno za život, dospijevaju do površine Zemlje.
Zaštitničke osobine atmosfere ne svode se samo na navedeno. Atmosfera, također, Zemlju štiti i od veoma niske temperature kosmosa koja u prosjeku iznosi minus 270 stepeni.
Atmosfera nije jedina koja Zemlju štiti od štetnih djelovanja iz kosmosa. Pored atmosfere, i jedan omotač koji potiče od magnetnog polja Zemlje i koji je nazvan "Van Allen pojasevi", također, ima ulogu štita od štetnih zraka. Ova zračenja koja se konstantno odašiljaju od strane Sunca i ostalih zvijezda imaju smrtonosno djelovanje po čovjeka. Naročito eksplozije energije, do kojih često dolazi na površini Sunca, imaju toliku moć da bi, u slučaju da nema Van Allen pojaseva, potpuno uništile život na Zemlji.
Koliki značaj za održavanje života na Zemlji imaju Van Allen pojasevi, dr. Hugh Ross iznosi slijedećim riječima:
Od svih planeta Sunčevog sistema, Zemlja posjeduje najvišu gustinu. Za ovo široko nikl-željezno jezgro je odgovorno jedno veliko magnetno polje. Ovo magnetno polje stvara Van Allen sloj, koji štiti od radijacije. Ovaj sloj štiti površinu Zemlje od radijacijskog bombardiranja. U slučaju da nema ovog zaštitnog sloja, život na Zemlji bi bio nemoguć. Jedina planeta osim Zemlje koja je načinjena od stjenovitih predjela i koja ima magnetsko polje je Merkur. Međutim, snaga ovog magnetnog polja je 100 puta manja od snage magnetnog polja Zemlje. Van Allen sloj, koji štiti od radijacije je karakterističan za Zemlju.1
Proračunato je da je u jednoj eksploziji zabilježenoj proteklih godina oslobođena energija koja je 100 milijardi puta jača od eksplozije atomske bombe bačene na Hirošimu. Magnetne igle su 58 sati nakon eksplozije registrirale izuzetno jaka podrhtavanja, 250 km iznad atmosfere je temperatura skočila na 2500°C.
Ukratko, nad Zemljom funkcionira jedan savršeni sistem koji je okružuje i štiti od vanjskih opasnosti. Ove zaštitne karakteristike nebeskog svoda su nam, prije niza stoljeća, saopćene u Kur'anu.
Atmosfera propušta samo količinu zraka koje nisu štetne, dakle vidljivu svjetlost, infracrvene zrake i radiotalase. Sve su to zrake potrebne za održavanje života. Naprimjer, ultravioletne zrake, koje u određenoj količini propušta atmosfera, imaju ogroman značaj za biljnu fotosintezu a, prema tome, i za život svih živih bića.
Na slici su prikazani meteori pred sudar sa Zemljom. Meteori koji se kreću u vasioni mogu za Zemlju predstavljati veoma značajnu opasnost. Međutim, Svojim bespijekornim stvaranjem, Allah je atmosferu načinio u vidu zaštitničkog stropa. Zahvaljujući ovoj specijalnoj zaštiti, veoma veliki broj meteora ne nanose štetu Zemlji zbog toga što se oni komadaju u atmosferi.
Posmatrajući nebo, velikom broju ljudi ne pada na pamet da atmosfera ima jednu zaštitničku ulogu. Čovjek, također, u većini slučajeva ne razmišlja o tome kako bi Zemlja izgledala da atmosfera ne posjeduje ovu zaštitničku ulogu. Na slici gore se vidi ogromno udubljenje koje je u Arizoni (SAD) nastalo nakon pada meteora. Da nema atmosfere, milioni meteora bi neometano padali na Zemlju, na kojoj bi bilo nemoguće živjeti. Međutim, zahvaljujući zaštitničkoj ulozi atmosfere, živa bića nesmetano vode svoj život na Zemlji. Sasvim je neosporno da je to zaštita koja je uspostavljena od strane Allaha, dž. š., i mudžiza o kojoj nas je obavijestio u Kur'anu.
Energija koja se oslobađa prilikom eksplozija na površini Sunca je tolike jačine da ju, svojim razumom, čovjek može teško poimati: samo jedna eksplozija na Suncu je 100 milijardi puta jača od eksplozije atomske bombe bačene na Hirošimu. Zahvaljujući Van Allenovim pojasevima i atmosferi, Zemlja je zaštićena od ove rušilačke energije.
 
Pored mnogobrojnih zaštitničkih osobina, atmosfera, također, Zemlju štiti i od veoma niske temperature kosmosa koja u prosjeku iznosi minus 270 stepeni.

Magnetosfera je poput štita koji štiti Zemlju od meteora, štetnih kozmičkih zračenja i čestica. Na slici gore je ilustriran ovaj omotač, koji je poznat ipod imenom Van Allen pojasevi. Ovi pojasevi, koji se nalaze na desetine hiljada kilometara od Zemlje, štite živa bića od ubitačne energije koja se širi kosmosom.
Sva ova naučna otkrića dokazuju da Zemlja ima jednu specijalnu zaštitu, što je u apsolutnom skladu sa kur'anskim obavještavanjem iznesenim prije 1400 godina: "I to što je nebeski svod osiguran Naše je djelo...".

Ostavite svoj komentar

Korisnički komentari

Nema komentara
*
*

Imamejn Hasanejn - Baština pozitivnih misli