Ključne životne lekcije

Životne lekcije

1. Dobit ćete tijelo.
Možete ga voljeti ili mrziti, ali bit će vaše cijelog života.


2. Učit ćete lekcije.
Upisani ste u redovnu nezvaničnu školu koja se zove Život.
U toj školi svakodnevno ćete imati prilike da učite određene lekcije. Te lekcije mogu da vam se dopadnu ili da smatrate da su nevažne i glupe.

3. Ne postoje greške već samo lekcije.
Rast je proces proba i grešaka: eksperimentiranje. Neuspjeli eksperimenti su isto tako dio procesa kao i oni koji uspiju.

4. Lekcija se ponavlja dok se ne naući.
Lekcija vam se nudi u različitim oblicima sve dok je ne naučite. Tek kad je naučite, možete da pređete na sljedeću.

5. Učenje nikada ne prestaje.
Ne postoji period života koji nema svoju lekciju. Ako ste živi, uvijek postoji neka lekcija koju treba da naučite.

6. “Tamo” nije bolje nego “ovdje”.
Kada naše “tamo” postane “ovdje”, jednostavno će vam se pojaviti neko drugo “tamo” koje će ponovo izgledati bolje nego “ovdje”.

7. Ogledate se u drugima.
Možete da volite ili mrzite nešto kod neke osobe ako to odražava nešto sto volite ili mrzite kod sebe.

8. Prvenstveno od vas ovisi kakav ćete život voditi.
Posjedujete sve sposobnosti i osobine koje su vam potrebne. Od vas ovisi kako ćete ih upotrebiti – izbor je vas.

9. Rješenje je u vama.
Odgovori na životna pitanja leže u vama. Samo je potrebno da gledate, slušate i vjerujete.

10. (nažalost) Zaboravit ćete sve ovo.