Imamejn Hasanejn - Baština pozitivnih misli

Poslovanje

Ono šta je zabranjeno u poslovanju

Kamata

1. Kur'an:“O vjernici, nemojte uzimati kamatu nekoliko puta uvećanu, i Allaha se bojte, jer će te tako postići ono šta želite.”[1]

2. Allahov Poslanik, s.a.v.a., jerekao: “Ko uzima kamatu Bog će napuniti njegov trbuh džehennemskom vatrom onoliko koliko ju je pojeo; ako njome bude stekao neki imetak, Bog Svevišnji neće primiti ništa od djela njegovih, i on će bit i u Božijem prokletstvu i prokletstvu meleka sve dok od nje bude prisebi imao koliko i jedan karat.”[2]

 

Laž

3. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Kada su dva trgovca iskrena, njima bude blagoslovljeno, a kada lažu i varaju, ne bude im blagoslovljeno.”[3]

 

Prevara

4. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Ko prevari svoga brata muslimana, Bog mu oduzme blagoslov u opskrbi, poremeti njegovo življenje i prepusti ga njemu samom.”[4]

5. U zbirci Sunen Ebu Davuda se prenosi od Ebu Hurejrea: “Allahov Poslanik, s.a.v.a., je naišao pored čovjeka koji je prodavao žito, pa ga je upitao: ‘Kako prodaješ?’ On mu je objasnio, a potom mu je objavljeno: ‘Stavi svoju ruku u nj!’ On je uvukao svoju ruku u žito i našao da je vlažno pa je rekao: ‘Nije naš ko nas vara!’”[5]

 

Zakidanje pri mjerenju

6. Kur'an: “Teško onima koji primjerenju zakidaju, koji punu mjeru uzimaju kada od drugih kupuju, a kada drugima mjere na litri i kantaru – zakidaju.”[6]

7. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Kada se bude zakidalo u mjerenju na litri i kantaru, Bog će takve kazniti gladnim godinama i umanjenjem imovine.”[7]

 

Obmanjivanje dobrohotnog čovjeka

8. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Obmanjivanje dobrohotnog je zabranjeno.”[8]
__________________________________________

[1] . آلعمران : 130

[2] . ثوابالأعمال : ص 336 ح 1

[3] . الكافي : ج 5 ص 174 ح 2

[4] . ثوابالأعمال : ص 337 ح 1

[5] . سننأبيداوود : ج 3 ص 272 ح 3452 

[6] . المطفّفين : 1 ـ 3

[7] . الكافي : ج 2 ص 374 ح 2[8] . المعجمالكبير : ج 8 ص 127 ح 7576

 

Ostavite svoj komentar

Korisnički komentari

Nema komentara
*
*

Imamejn Hasanejn - Baština pozitivnih misli