Imamejn Hasanejn - Baština pozitivnih misli

Iz knjige "Buket cvijeća"

O strastima

 

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: "Plašim se tri stvari za moj Ummet nakon mene: neupućenosti nakon znanja, odvođenja u zabludu iskušenjima, te strasti stomaka i stidnih mjesta." El-Kafi, sv. 2, str. 79.

 

 

2. Imam Bakir kaže: "Nema vrjednijeg ibadeta Bogu Uzvišenom do čistote stomaka i stidnih mjesta od pohote." El-Kafi, sv. 2, str. 80.

 

3. Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: "Čovjeku kome su ponuđeni porok i strast, ali ih on izbjegava zbog straha od Boga, Uzvišenog i Moćnog, On će zabraniti Vatru i sačuvat će ga Najvećeg straha." Mekarimu-l-ahlak, 429.

 

4. Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: "Ko se čuva poroka stomaka, jezika i stidnih mjesta, zasigurno se čuva od svih grijeha." El-Muhadždžetu-l-bejda

 

5. Imam Ali kaže: "Zapamtite da zadovoljstva isčezavaju, a posljedice ostaju." Nehdžu-l-belaga, izreka 553.

 

6. Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: "Ko poljubi dječaka iz strasti, Uzvišeni i Moćni Allah zadržat će ga u Vatri." El-Kafi, sv. 5, str. 548.

 

 

7. Imam Bakir kaže: "Koji trud je bolji od suzdržavanja stomaka i stidnih mjesta?!" El-Kafi, sv. 2, str. 79.

 

 

 

Ostavite svoj komentar

Korisnički komentari

Nema komentara
*
*

Imamejn Hasanejn - Baština pozitivnih misli