Imamejn Hasanejn - Baština pozitivnih misli

Lejletu-l-kadr

Vrijednosti Noći sudbine 

1. Kur'an: “Mi smo ga sigurno spustili u Noći sudbine. A šta ti misliš šta je Noć sudbine? Noć sudbine je bolja od hiljadu mjeseci; meleki i Džibril, s dopuštenjem Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odredbe svake; sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane.”[1]
2. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Mjesec Ramazan je prvak mjeseci, a Noć sudbine (Lejletu-l-kadr) je prvakinja noći.“[2]
3. Zaista, Bog Svevišnji je od dana odabrao petak, od mjeseci mjesec Ramazan i od noći Noć sudbine (Lejletu-l-kadr).“[3]
4. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Kapije Nebesa se otvaraju u Noći sudbine; nema nijednog čovjeka koji u njoj klanja, a da mu Bog Svevišnji za svaku sedždu neće odrediti drvo u Džennetu – kada bi jahač putovao hladom njegove krošnje stotinu godina ne bi iz njeg izašao – i za svaki ruku kuću u Džennetu sagrađenu od dragog kamenja, safira, topaza i bisera, a za svaki proučeni ajet krunu od kruna džennetskih.“[4]
________________________________________
[1]El-Kadr, 1-5.
[2]Biharu-l-envar, sv. 40, str. 54, predaja 89.
[3]Kemalu-d-din, str. 281, predaja 32.
[4]El-Ikbal, sv. 1, str. 345. 

Ostavite svoj komentar

Korisnički komentari

Nema komentara
*
*

Imamejn Hasanejn - Baština pozitivnih misli