Sura Al Baqare

34. ajet sure Al Baqare

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَئِكَةِ اسْجُدُواْ لاَِدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى‏ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَفِرين

 

„A kada rekosmo melekima: "Poklonite se Ademu!" – oni se pokloniše, ali Iblis ne htjede, on se uzoholi i posta nevjernik.“ (2:34)

Nakon nekoliko ajeta u kojim je Uzvišeni Allah pobrojao brojne blagodati kojima je obasuo čovjeka i istakao da je izbor čovjeka za Njegovog namjesnika na zemlji odraz Njegove milosti, u ovom ajetu nam ukazuje na još jednu časnu odliku koja je utkana u čovjekovu nutrinu a na temelju koje su meleki pred čovjekom načinili sedždu

Prema tome, sedžda je bila učinjena pred Allahovom kreacijom, a ne pred Ademovim namjesništvom. Čovjekovo namjsništvo na Zemlji je poslužilo samo kao prilika za ispit meleka. Da je kojim slučajem sedžda naređena nakon razjašnjavanja čovjekovog namjesništva, to nebi moglo biti smatrano kao nek posebna čast za meleke, jer ta sedžda više nebi bila učinjene na temelju iskrenog i neupitnog robovanja Bogu i Božijim naredbama, nego na temelju čovjekovog položaja. Međutim, Iblis koji je, sukladno sadržaju 50. ajeta sure Kehf, bio džin koji je, zahvaljujući dugovremenom predanom ibadetu uspio svrstati se među meleke, odbio izvršiti ovu Allahovu naredbu, nego se uzoholio i pomislio da je on ipak na višem nivou savršenosti od čovjeka. On je umislio da bi Adem (a.s.) trebao njemu sedždu učiniti, a ne obratno. Iblis ne samo da je počinio bunt i grijeh u praksi, nego je grijeh počinio i u vjerovanju, jer je Božiju naredbu smatrao nepravednom i mislio da nije utemeljena na mudrosti. Ovdje ćemo napomenuti i još jednu činjenicu, a to je da meleki nisu učinili sedždu pred Ademom (a.s.) s namjerom robovanja njemu, jer se ne robuje nikome osim Uzvišenom Allahu. Oni su sedždu učinili isključivo u okvirima robovanja Uzvišenom Allahu i pokoravanja Njegovoj naredbi. Ustvari, ta sedžda je bila radi Boga, a ne radi Božijeg stvorenja.

Sedžda i skrušenost pred bilo kim ili čim osim pred Bogom je širk, ali ako je takvo što Bog naredio onda ne samo da nije širk, nego je tevhid.