Imamejn Hasanejn - Baština pozitivnih misli

Sura Al Baqare

67. ajet sure Al Baqare

 
وَإِذْ قَالَ مُوسَى‏ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُواْ بَقَرَةً قَالُواْ أَتَتَّخِذُنَا هُزُواً قال أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَهِلِينَ


„A kada je Musa rekao narodu svome: "Allah vam naređuje da zakoljete kravu", - oni upitaše: "Zbijaš li ti to s nama šalu?" – "Ne dao mi Allah da budem neznalica!" – reče on.“ (2:67)


Priča o kravi još jedna je priča o kršenju Božijih zakona i zapovjedi od strane Beni Israila. Ova priča je objavljena u ovoj suri pa je sura prema njoj i dobila ime „Krava“. Priča o kravi je objavljena od 67. do 73. ajeta ove sure:
„"Zamoli Gospodara svoga, u naše ime", - rekoše – "da nam objasni kojih godina ona treba da bude." – "On kaže" – odgovori on – "da ta krava ne snije da bude ni stara ni mlada, nego između toga, srednje dobi, pa izvršite to što se od vas traži!"
"Zamoli Gospodara svoga, u naše ime", - rekoše – "da nam objasni kakve boje treba da bude." – "On poručuje" – odgovori on – "da ta krava treba da bude jarko rumene boje, da se svidi onima koji je vide."
"Zamoli Gospodara svoga, u naše ime", - rekoše – "da nam objasni kakva još treba da bude, jer, nama krave izgledaju slične, a mi ćemo nju, ako Allah htjedne, sigurno pronaći."
"On poručuje" – reče on – "da ta krava ne smije da bude istrošena oranjem zemlje i natapanjem usjeva; treba da bude bez mane i bez ikakva biljega." – "E sad si je opisao kako treba!" – rekoše, pa je zaklaše, i jedva to učiniše.
I kada ste jednog čovjeka ubili, pa se oko njega prepirati počeli – Allah je dao da iziđe na vidjelo ono što ste bili sakrili -,

Mi smo rekli: "Udarite ga jednim njezinim dijelom!" – i eto tako Allah vraća mrtve u život i pruža vam dokaze Svoje da biste shvatili.“
Sada kada smo se upoznali sa pričom o kravi, vratimo se na sadržaj 67. ajeta u kojem hazreti Musa, kada ga pitaju da li se s njima šali, odgovara da se s ajetima Božijim mogu šaliti samo neznalice. Ovaj ajet nas uči da, ako neki propis nismo u stanju shvatiti svojim razumom, to nužno ne znači da je problem u ajetu i da ga zbog toga trebamo odbaciti ili smatrati manje vrijednim.
 
Uzvišeni Bog je hazreti Musau (a.s.) mogao objaviti ko je počinio ubistvo, ali to nije učinio nego je naredio da se zakolje krava kako bi ubica bio otkriven. Međutim, ovdje trebamo obratiti pažnju na činjenicu da je među Beni Israilom krava bila poštovana i smatrana svetom, a ovim ajetima je naređeno da se to vjerovanje iskorijeni.

 

Ostavite svoj komentar

Korisnički komentari

Nema komentara
*
*

Imamejn Hasanejn - Baština pozitivnih misli