Sura Al-Maida

35. ajet sure Al-Maida


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ


 
O vjernici, Allah se bojte i nastojte da Mu se umilite i na putu Njegovu se borite kako biste postigli što želite. (5:35)
 
Prije ovog ajeta, nalazi se niz ajeta koji  govore o teškim kaznama za one koji zulum čine nad narodom, međutim navedeni ajet govori o načinima smirivanja duše i tijela koje se ogleda u bogobojaznosti i pokornosti Allahu dž.š. Kontrola duha i tijela sprečava čovjeka da počini grijeh ili neko ružno djelo. Da bi se postigao duševni mir Allah dž.š. nam je ostavio razna srestva za smiraj duše poput Kur'ana i historije Poslanikovog suneta. Da bi se insan spasio grijeha mora obratiti pažnju na čistoću kako duševnu tako i fizičku. Uz Allahovu pomoć poštovani gledaoci priveli smo kraju i ovo naše druženje sa Kur'anom u skladu sa tefsirom "Put prema Svjetlosti" unutar emisije Mošus Ramazana.