Imamejn Hasanejn - Baština pozitivnih misli

Znanje o duši


ŠTA JE DUŠA? 


Ako bismo željeli definirati šta je to duša (ruh), reći ćemo da je to Allahova tajna kojom se materiji udahnjuje život, ili Njegova volja kojom se naš život ustanovljuje. Ukoliko bi On to uskratio, života u ovoj zemaljskoj dimenziji ne bi bilo, a smrt nije kraj životnog putovanja, nego samo kraj jedne njegove etape, a početak druge. U toj drugoj etapi važe druge zakonitosti i oblik života koji je samo Allahu poznat. Već smo prethodno objasnili da čovjek u trenutku može podlijegati jednoj zakonitosti, a onda nedugo zatim i sasvim drugoj zakonitosti. Naprimjer, kada čovjek spava podliježe novim zakonitostima koje su potpuno drukčije od zakonitosti u kojima se nalazi kada je u budnom stanju. Božiji Poslanik nam je pojasnio da je ovozemaljski život samo jedna kratka etapa u velikom životnom putovanju, uspoređujući ga s kratkim zadržavanjem putnika pod stablom, u hladu, a onda njegovim odlaskom. Dajući nam precizan opis o kratkoći života na zemlji, Poslanik, a.s., kaže: ,šta ja to imam od dunjaluka, osim što sam na njemu poput konjenika  koji je zastao u hladu drveta, a onda odjahao i ostavio ga. Čovjek je inače zbunjen problemom duše, pa su čak i jevreji postavili pitanje Božijem Poslaniku kako to da se posredstvom ruha daruje tijelu život? Bili su uvjereni da će Poslanik dati neki svoj odgovor, koji će oni iskoristiti kao osnov za osporavanje njegovog poslanstva, ali je onda Uzvišeni Allah objavio: "Pitaju te o duši: Reci: 'Šta je duša - samo Gospodar moj zna, a vama je dato samo malo znanja.'" (El-Isra, 85) To znači da će duša ostati jedna od Allahovih tajni, za nas skrivena do Sudnjeg dana. Međutim, Allah je dušu učinio dokazom vjere i moralnom snagom koja nas upućuje na Allahovu svemoć. Duša nas uči kako ići putem vjerovanja, svjesni Allahovog postojanja, Stvoritelja egzistencije, te stvaranja čitavog kosmosa i nas samih. Pa iako je duša u tijelu čovjeka, on o njoj ništa ne zna; ne zna ni kako je ušla, a ni kako će izaći, te gdje se tačno nalazi u njemu? Da li je ona u mozgu koji daje signale cijelom tijelu? Ili je pak, u srcu, koje, i dok je čovjek još zametak u utrobi majke, kuca? Srce izvan naše volje nastavlja kucati sve dok traje život. Da li je možda duša u ruci koja dodiruje, nozi koja hodi, oku koje gleda, uhu koje sluša, jeziku koji zbori? Gdje je ona?

 

Ostavite svoj komentar

Korisnički komentari

Nema komentara
*
*

Imamejn Hasanejn - Baština pozitivnih misli