Imamejn Hasanejn - Baština pozitivnih misli

Novotarija

Novotarija

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Najgore djelo je novotarija. Znajte, svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda završava u Vatri.”

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Čuvaj se da ne uspostaviš novi sunnet (običaj), jer ako rob uspostavi loš sunnet, njemu se pripisuju grijesi za to i grijesi onoga koji će raditi prema novom sunnetu.”

Imam Ali, mir s njim: “Nije uspostavljena novotarija, a da nije zbog toga napušten sunnet. Čuvajte se novotarija i pridržavajte se jasnog puta. Najbolja djela su ona koja imaju

prošlost, a najlošija su novotarije.”

 

Imam Ali, mir s njim: “Ništa ne razara vjeru kao novotarije.” 


Sljedbenici novotarija ‏

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Sljedbenici novotarija su najgori ljudi.”

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Sljedbenici novotarija su psi stanovnika Vatre.” 


Šta znači novotarija?

Imam Ali, mir s njim: “Sljedbenici novotarija su oni koji se protive Božijoj zapovijedi, Njegovoj Knjizi i Njegovom Poslaniku. Oni rade po svom nahođenju i svojim strastima, koliko god da ih je mnogo.”

Imam Sadik, mir s njim: “Ko poziva ljude sebi dok među njima ima učeniji od njega, on je zalutali novator.” 


Izbjegavanje onih koji donose novotarije

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ko se kloni novatora u vjeri iz mržnje prema njemu, Allah mu ispuni srce sigurnošću i imanom.”

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Svako ko se nasmiješi onome koji unosi novinu u vjeru, pripomogao je rušenju vjere.” 


Novotarije i ibadet

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Onoga ko postupa po novotarijama u vjeri šejtan ostavlja samog sa ibadetom i nadahnjuje ga skrušenošću i plačem.” 


Neispravnost djela onih koji donose novotarije

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Malo djela u ispravnom sunnetu bolje je od mnoštva djela u novotarijama.”

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Allah ne prihvata pokajanje onih koji donose novotarije.” 


Obaveza učenjaka pri pojavi novotarija

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Kada se pojavi novotarija u mom ummetu, neka učenjak pokaže svoje znanje, a ko ne učini tako, neka je proklet od Boga!” 

Ostavite svoj komentar

Korisnički komentari

Nema komentara
*
*

Imamejn Hasanejn - Baština pozitivnih misli