Imamejn Hasanejn - Baština pozitivnih misli

Imam Mehdi a.s.

Druga kur'anska sura

Druga kur'anska sura

154. ajet

Detalji

Imam Mehdi (Kaim), mir neka je na njega

Imam Mehdi (Kaim), mir neka je na njega Imam Mehdi (Kaim), mir neka je na njega Predaje o dolasku imama Mehdija a.s.

Detalji

Očekivani imam Mehdi a.s.

Očekivani imam Mehdi a.s. Očekivani Mehdi  Predaje koje svjedoče o njegovom dolazku.  

Detalji

Kratki osvrt na život imama Mehdija a.s.

Kratki osvrt na život imama Mehdija a.s. Dvanaesti čisti Imam, hazreti Hudžet Ibnul-Hasan Al-Mehdi, Imam Zeman, ubrzao Bog njegov dolazak, rođen je na polovini mjeseca šabana 255. godine po Hidžri u Samari. Njegovo ime isto je kao i ime Poslanika islama (Muhamed) i poput Poslanika i on je Ebul-Kasim, ali čisti Imami zabranili su spominjanje njegovog rođenog imena.

Detalji

Ostavite svoj komentar

Korisnički komentari

Nema komentara
*
*

Imamejn Hasanejn - Baština pozitivnih misli