Imamejn Hasanejn - Baština pozitivnih misli

Islamski propisi

Sreća je u...

Sreća je u...

Temelj onoga što će nas najviše približiti dostizanju ugodnog života nalazimo u vjerovanju i činjenju dobrih dijela. Rekao je Uzvišeni:  »Onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, Mi ćemo dati da proživi lijep život, i, doista, ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili  

Detalji

Poslanik o predznacima Časa sudnjega

Poslanik o predznacima Časa sudnjega Poslanik o predznacima Časa sudnjega  

Detalji

PROPISI ZA ŽENE

PROPISI ZA ŽENE PROPISI ZA ŽENE Ženi je, bilo da je na namazu ili van njega, u slučaju da je na udaru pogleda nemahrema (osoba koje se ne dovode u bliže krvno srodstvo), farz (obaveza) joj je da pokrije cijelo tijelo, osim dvaju dijelova, šaka do zgloba i lica dokle mora doprijeti voda pri abdestu. A kada klanja namaz i nije na udaru pogleda nemahrema, može osim spomenutih dvaju dijelova otkriti i stopala do članka.

Detalji

Propisi u vezi s namazom (šiije)

Propisi u vezi s namazom (šiije) Propisi u vezi s namazom (šiije) Kako obaviti namaz? Na čemu obaviti namaz?

Detalji

Propisi oko ezana i ikameta

Propisi oko ezana i ikameta Ezan i ikamet 1. Za klanjača je mustehab da prije dnevnih namaza prouči ezan pa ikamet, a zatim da počne namaz.  2. Ezan i ikamet se trebaju proučiti u vrijeme dotičnog namaza, a ako bi to bilo učinjeno prije nastupanja vremena, ne bi vrijedilo.  3. Ikamet se uči nakon ezana i nije ispravno proučiti ga prije njega.  4. Između ezanskih i ikametskih cjelina ne treba praviti veliku pauzu. Ako bismo tako učinili, morali bismo ih ponoviti ispo­četka.  5. Ako se za namaz u džematu prouči ezan i ikamet, čovjek koji želi obaviti namaz u džematu ne mora ih učiti posebno za svoj namaz.  6. Mustehab je da mujezin bude pravedna osoba, da se razumije u namaska vremena, i da ima jak glas.  7. Mustehab je da se prvi dan po rođenju djetetu na desno uho prouči ezan, a na lijevo ikamet. 

Detalji

Ostavite svoj komentar

Korisnički komentari

Nema komentara
*
*

Imamejn Hasanejn - Baština pozitivnih misli