Imamejn Hasanejn - Baština pozitivnih misli

Poslanik s.a.v.a. i Ehli bejt

6. imam

6. imam

Učenje Imama Sadika, neka je mir na njega  

Detalji

Zet Božijeg poslanika s.a.v.a.

Zet Božijeg poslanika s.a.v.a. Zet Božijeg poslanika s.a.v.a. Hazreti Muhammed s.a.w.s. : „Ja sam grad znanja, a Ali je njegova kapija.“ 

Detalji

Neke od vrlina imama Mudžteba i odsjaja njegove ličnosti

Neke od vrlina imama Mudžteba i odsjaja njegove ličnosti Neke od vrlina imama Mudžteba i odsjaja njegove ličnosti Prenosi Mufaddal od imama Džafera ibn Muhammeda es-Sadika, a.s., od njegovog oca, a on od njegovog djeda: „Doista se Hasan ibn Ali ibn ebi Talib među ljudima u svoje vrijeme najviše posvećivao ibadetu, bio je najsuzdržljiviji i najvrjedniji. Kada bi išao na hadždž, išao bi pješice, i to najčešće bos. Kada bi se spomenula smrt, zaplakao bi. Kada bi se spomenuo kabur, zaplakao bi. Kada bi se spomenulo proživljenje, zaplakao bi i kada bi se spomenuo prolazak na Sirat ćupriji, zaplakao bi. Kada bi se spomenuo izlazak pred Bogom, jecao bi jecanjem od kojeg bi se onesvijestio. Kada bi stao na namaz, drhtali bi njegovi grudni mišići pred Gospodarom Svevišnjim. Kada bi se spomenuli Džennet i vatra, uzrujao bi se poput čovjeka kojeg je ugrizao škorpion. Molio bi Allaha za Džennet i tražio utočište u njemu od vatre. Nije pručio iz Božije Knjige poziv (O, vi koji vjerujete), a da nije govorio:  ‚Odazivam ti se, Bože moj, odazivam.‘  Nije se viđao ni u jednom stanju, a da nije spominjao Allaha. Bio je najiskreniji u jeziku i najrječitiji u govoru...“ 

Detalji

Imam Mudžteba, a.s., u okrilju svog djeda i oca

Imam Mudžteba, a.s., u okrilju svog djeda i oca Imam Mudžteba, a.s., u okrilju svog djeda i oca Imam Hasan, a.s., se rodio u doba života svog plemenitog djeda, Božijeg Poslanika, s.a.v.a., i proveo sedam godina i šest mjeseci svog časnog života pod njegovim okriljem. Te godine, iako to nije dug period, bile su dovoljne da od njega učine umanjenu sliku ličnosti Allahovog Poslanika, čak do te mjere da postane dostojan velikog ordena kojim ga je odlikovao njegov djed kada je rekao: „Sličan si meni po izgledu i naravi.“ 

Detalji

Djetinjstvo imama Hasana el-Mudžteba

Djetinjstvo imama Hasana el-Mudžteba Djetinjstvo imama Hasana el-Mudžteba Najpreciznije što je rečeno za datum njegovog rođenja jeste da se rodio polovinom mjeseca ramazana, treće godine po hidžri u Medini. Njegov otac Ali, a.s., se vjenčao s hazreti Fatimom u mjesecu zul-hidždže, druge godine po hidžri. Imam Hasan, a.s., je bio njihovo prvo dijete. (1)

Detalji

Dan mubahele i njegova značenja

Dan mubahele i njegova značenja Dan mubahele i njegova značenja Jednog dana došla je kod Božijeg Poslanika delegacija koju su sačinjavali grupa svećenika kršćanskog stanovništa Nedžrana. Raspravljali su s njim o hazreti Isau, a.s., i on je iznio dokaze protiv njih i utvrdio svoj stav, što oni nisu prihvatili. Zatim su se dogovorili o mubaheli (međusobnom proklinjanju) pred Bogom da traže Božije vječno prokletstvo i ubrzanu kaznu strani koja laže (nije u pravu).   

Detalji

Imam Muhamed ibn Ali El-Dževad, mir neka je na njega

Imam Muhamed ibn Ali El-Dževad, mir neka je na njega Imam Muhamed ibn Ali El-Dževad, mir neka je na njega Božiji Poslanik, s.a.v.a., kada ga je pitao Abdullah ibn Mesud o imamima iz Husejnova potomstva:  “...Rodit će se sin Aliju (Imamu Ridi), ime će mu biti Muhammed, hvaljeni. Bit će najčišći od ljudi pri stvaranju i najljepše ćudi.”

Detalji

Mjera mudrosti - hazreti Fatima majka Imama

Mjera mudrosti - hazreti Fatima majka Imama Mjera mudrosti - hazreti Fatima majka Imama Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista, moja kćerka nazvana je Fatima zato što će Allah, dž.š., nju i onoga ko nju voli udaljiti od Džehennema!”

Detalji

Mevlud – Smrt hazreti Fatime, r.a.

Mevlud – Smrt hazreti Fatime, r.a. Mevlud – Smrt hazreti Fatime, r.a.

Detalji

Šta je to ''Ehli bejt'' (Ehlu-l-beyt)

Šta je to ''Ehli bejt'' (Ehlu-l-beyt) Šta je to ''Ehli bejt'' (Ehlu-l-beyt) 'Ehli bejt'' (ehlu-l-beyt), ili ''Āl Muhammed'', jeste oznaka za bližu porodicu Pejgamberovu, s.a.v.s., njegovu kći h.Fatimu, njena supruga i Poslanikova, a.s., amidžića h.Aliju, njihove sinove h.Hasana i h.Husejna, te potomke ove dvojice. Zašto je ''ehli bejt'' značajan za nas? Odgovor prepuštamo riječima Uzvišenog u Knjizi Njegovoj, govoru poslanika Njegova Muhammeda, s.a.v.s., i kazivanju h. Alije.

Detalji

Činioci napredovanja ljudske zajednice

Činioci napredovanja ljudske zajednice Činioci napredovanja ljudske zajednice Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao:  „Zajednica neće propasti, makar i zalutala, ako su njezine vođe upućivači i upućeni.“ Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao:  „Moji sljedbenici će najviše ući u Džennet sviješću o Bogu i lijepom ćudi.“  

Detalji

Ehli-bejt u bh-a alhamijadu

Ehli-bejt u bh-a alhamijadu Ehli-bejt u bh-a alhamijadu

Detalji

Imam Ali ibn Muhamed el-Hadi, mir neka je na njega

Imam Ali ibn Muhamed el-Hadi, mir neka je na njega Imam Ali ibn Muhamed el-Hadi, mir neka je na njega Vrline Imama Hadija

Detalji

Djetinjstvo imama Husejna Sejjidu-š-šuheda

Djetinjstvo imama Husejna Sejjidu-š-šuheda Djetinjstvo imama Husejna Sejjidu-š-šuheda Ebu Abdullah el-Husejn ibn Ali ibn ebi Talib je treći imam od časnih imama iz Ehli bejta, drugi unuk Allahovog Poslanika, poglavar mladića stanovnika Dženneta, mirisni cvijet Mustafin, jedan od pet članova obuhvaćenim ogrtačem i Sejjidu-š-šuheda, a majka mu je Fatima, kćerka Allahovog Poslanika. 

Detalji

Neke od vrlina imama Husejna

Neke od vrlina imama Husejna Neke od vrlina imama Husejna mam Husejn ibn Ali se rodio u kući u koju su dolazili meleci i u koju je spuštana Objava, na čistom mjestu koje je bilo neprestano u vezi s nebom; s njegovim uzdisajima podešavali su se časni ajeti koji se učili u toku dana i noći; rastao je među svetim ličnostima koje su se ogrnule Božijim znakovima i iz bistrine poslanstva napajao se slašću veze sa Stvoriteljem, a Poslanik milosti je izlio u stubove njegove ličnosti obilje svoje plemenitosti morala i veličanstvo duše.

Detalji

Imam Husejn, a.s., u kratkim crtama

Imam Husejn, a.s., u kratkim crtama Imam Husejn, a.s., u kratkim crtama Imam ebu Abdullah el-Husejn ibn Ali ibn ebi Talib, šehid na Kerbeli, treći imam iz porodice Božijeg Poslanika nakon njega, bio je, po mišljenju svih prenosilaca hadisa, poglavar mladića u Džennetu, jedan od dvojice kojima se graniči potomstvo Allahovog Poslanika, jedan od četverice s kojima se Božiji Poslanik nadmetao protiv kršćana iz Nedžrana, jedan od petero pod ogrtačem od kojih je Svevišnji Allah udaljio svaku vrstu prljavštine i potpuno ih očistio, jedan od Poslaniku bliskih prema kojem je Svevišnji zapovijedio ljubav, jedna od dvije teške stvari do kojih ko god bude čvrsto držao – spašen je, a ko god zaostane za njima – zalutao je i otišao stranputicom.

Detalji

Imam Mudžteba, a.s., u okrilju svog djeda i oca

Imam Mudžteba, a.s., u okrilju svog djeda i oca Imam Mudžteba, a.s., u okrilju svog djeda i oca Imam Hasan, a.s., se rodio u doba života svog plemenitog djeda, Božijeg Poslanika, s.a.v.a., i proveo sedam godina i šest mjeseci svog časnog života pod njegovim okriljem. Te godine, iako to nije dug period, bile su dovoljne da od njega učine umanjenu sliku ličnosti Allahovog Poslanika, čak do te mjere da postane dostojan velikog ordena kojim ga je odlikovao njegov djed kada je rekao: „Sličan si meni po izgledu i naravi.“   

Detalji

Djetinjstvo imama Hasana el-Mudžteba

Djetinjstvo imama Hasana el-Mudžteba Djetinjstvo imama Hasana el-Mudžteba  

Detalji

O prostranstvima prava Ehli bejta na vođstvo

O prostranstvima prava Ehli bejta na vođstvo O prostranstvima prava Ehli bejta na vođstvo  

Detalji

Kakav je položaj imao Hasan a.s., i njegovog brata kod Božijeg Poslanika s.a.v.a.?

Kakav je položaj imao Hasan a.s., i njegovog brata kod Božijeg Poslanika s.a.v.a.? Kakav je položaj imao Hasan a.s., i njegovog brata kod Božijeg Poslanika s.a.v.a.?

Detalji

Ostavite svoj komentar

Korisnički komentari

Nema komentara
*
*

Imamejn Hasanejn - Baština pozitivnih misli