Imamejn Hasanejn - Baština pozitivnih misli

Poslanik s.a.v.a. i Ehli bejt

Položaj imama Mudžteba u časnim Kur'anskim ajetima

Položaj imama Mudžteba u časnim Kur'anskim ajetima

Položaj imama Mudžteba u časnim Kur'anskim ajetima Imam Hasan el-Mudžteba je jedan od članova Ehli bejta, koji je bez ikakve sumnje bio očišćen od svake vrste prljavštine. Čak se smatra sinom Allahovog Poslanika (ne na način da je on doslovno Poslanikov sin, već radi ljubavi koju je Poslanik imao prema njemu i na način na koji se Poslanik ophodio s njim, a za to imam argument u ajetu mubahele) jasnim naglašavanjem časnog ajeta objavljenog povodom mubahele (međusobno proklinjanje) s kršćanima iz Nedžrana, ovjekovječenog u časnom Kur'anu u 61. ajetu sure Ali Imran:   فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ

Detalji

Ko je bio imam Hasan Mudžteba mir neka je na nj?

Ko je bio imam Hasan Mudžteba mir neka je na nj? Ko je bio imam Hasan Mudžteba mir neka je na nj?

Detalji

Oporuka Imama Alija sinu njegovom hazreti Hasanu

Oporuka Imama Alija sinu njegovom hazreti Hasanu Oporuka Imama Alija sinu njegovom hazreti Hasanu

Detalji

Imamet

Imamet Imamet Položaj imameta u odnosu na vjerovjesništvo  

Detalji

Značenje Ehli-bejta

Značenje Ehli-bejta Značenje Ehli-bejta Žene Poslanika, s.a.v.a., i značenje Ehli-bejta, mir s njima  

Detalji

Odlike Ehli-bejta

Odlike Ehli-bejta Odlike Ehli-bejta Čistota, n ajbolji ljudi...

Detalji

Imam Sedždžad mir neka je na nj

Imam Sedždžad mir neka je na nj Imam Zejnul-Abidin Ali ibn Husein Kratak pregled Imamovog, mir neka je na nj, života    

Detalji

Imam Rida mir neka je na nj

Imam Rida mir neka je na nj IMAM ALI IBN MUSA AR-RIDA Kratak osvrt na biografiju Imama Ride, mir neka je na nj  

Detalji

IMAM MUHAMMED DŽEVAD,mir neka je na nj!

IMAM MUHAMMED DŽEVAD,mir neka je na nj! IMAM MUHAMMED DŽEVAD,mir neka je na nj! Deveti Imam, čije ime bijaše Muhammed, a znan je i kao Ebu Džafer i po nadimcima Taki i Dževad, rožen je u ramazanu 195. godine po Hidžri u Medini.

Detalji

Imam Musa Kazim mir neka je na nj

Imam Musa Kazim mir neka je na nj IMAM MUSA KAZIM, mir neka je na nj! Njegovo ime bilo je Musa, a nadimak Kazim; njegova majka je plemenita žena po imenu Hamida, a otac mu je šesti Imam hazreti Sadik, mir neka je na nj. Rođen je 128. godine po Hidžri u Abvi (selo u okolini Medine), a šehadet je dosegao 183. (ili 186.) godine po Hidžri.

Detalji

Imam Sadik mir neka je na nj

Imam Sadik  mir neka je na nj Imam Sadik mir neka je na nj, neke njegove karakteristike i kratki sadržaj životopisa.

Detalji

Imam Muhammed Bakir

Imam Muhammed Bakir Imam Muhammed Bakir Hazreti Bakir, mir neka je na nj, rođen je 57. godine po Hidžri u Medini. U vrijeme smrti svoga oca Imama Zejnul-Abidina, mir neka je na nj, 94. h.g., imao je trideset i devet godina. Ime mu je Muhammed, a nosio je nadimke Ebu Džafer, Bakir i Bakirul-ulum.

Detalji

Imam Husein Ibn Ali

Imam Husein Ibn Ali  Imam Husein Ibn Ali - Treći čisti Imam rođen je 3. ili 4. ša'bana četvrte godine po Hidžri u Medini kao drugo dijete iz braka hazreti Alija i Poslanikove kćeri Fatime, mir neka je na sve njih. Husein ibn Ali, mir neka je na nj, za života je stekao slavu svojom hrabrošću, slobodarskim duhom i spremnošću da se suprotstavi tlačenju i tiraniji.

Detalji

Hazreti Hasan mir neka je na nj

Hazreti Hasan mir neka je na nj Kratki pregled biografije Imama Hasana, mir neka je na nj Drugi Imam šiitskoga svijeta, prvi plod blagoslovljenog braka Alija, mir neka je na nj, i plemenite Poslanikove kćeri Fatime, mir neka je na nju, rođen je polovinom mjeseca ramazana 3. godine po Hidžri u Medini.

Detalji

Hazreti Fatima a.s.

Hazreti Fatima a.s. Fatima je žena stvorena od Allaha kao znak Njegove čudesne i besprimjerne moći. Uzvišeni Allah je stvorio poslanika Muhammeda, s.a.v., kao najboljeg među svim poslanicima, dok je od njega stvorio hazreti Fatimu kao ženu sa savršenim moralnim osobinama i besprijekornim karakterom.  

Detalji

Imam Ali a.s.

Imam Ali a.s. Životopis imama Alija a.s. 

Detalji

Šiitsko uvjerenje o Poslanikovim s.a.v.a. , nasljednicima

Šiitsko uvjerenje o Poslanikovim s.a.v.a. , nasljednicima  Nekoliko bitnih tačaka smo izdvojili o šiitskom uvjerenju i pogledu na Islam i islamska načella. Šiitski stav o Kur'anu.

Detalji

Životopis Imama Ehli-bejta

Životopis Imama Ehli-bejta   Dvanaest predvodnika Iz hadisa koje prenose i sunitski i šitski muhadisi bjelodano je jasno da je Časni Poslanik ostavio nakon sebe dvanaest nasljednika, i, kako u svom Sahihu prenosi Muslim, čast islama ovisi od tih dvanaest nasljednika. Muslim od Džabira ibn Samre prenosi da je Poslanik kazao: “Islam će biti postojan sve dok ga predvodila dvanaestorica halifa.”   

Detalji

Ostavite svoj komentar

Korisnički komentari

Nema komentara
*
*

Imamejn Hasanejn - Baština pozitivnih misli