Imamejn Hasanejn - Baština pozitivnih misli

Islamske teme

Zagovaranje (šefat)

Zagovaranje (šefat)

Zagovaranje (šefat) Zahvaljujući svemu tome, šefaat je posljednji tračak nade za vjernike grješnike, ali u isto vrijeme oni ne smiju biti sigurni od “nauma Božijeg” (mekr ilāhi) i uvijek moraju imati bojazan da slučajno ne počine neko djelo koje bi bilo povod nesretnog završetka i oduzimanja vjerovanja u trenutku kada budu umirali, te da im u srcima ne bude vezanosti za ovosvjetske pojave do te mjere da – ne dao Bog – s Ovog svijeta ne odu s mržnjom prema Bogu jer Ga smatraju krivim što ih putem smrti rastavlja od voljenih stvari.

Detalji

Suđenje

Suđenje Suđenje Kur'an: “Allah vam zapovijeda da odgovornosti povjeravate onima koji su ih dostojni i kada ljudima sudite da pravedno sudite. Uistinu je krasan Allahov savjet! – A Allah zaista sve čuje i sve vidi.”

Detalji

Broj imama je 12

Broj imama je 12 Broj imama je 12 Šiije kažu da je poslije Božijeg Poslanika, s.a.v.a., broj Imama sačuvanih od griješenja dvanaest, ni više ni manje od toga, a Poslanik, s.a.v.a., ih je spomenuo po imenima i njihovom redoslijedu

Detalji

ŠIIJE ISTINSKI SLJEDBENICI SUNNETA

ŠIIJE ISTINSKI SLJEDBENICI SUNNETA ŠIIJE ISTINSKI SLJEDBENICI SUNNETA

Detalji

O tesbihu poznatom kao hazreti Fatimin kojeg mi danas učimo nakon namaza

O tesbihu poznatom kao hazreti Fatimin kojeg mi danas učimo nakon namaza O tesbihu poznatom kao hazreti Fatimin kojeg mi danas učimo nakon namaza  ​Iako je Hazreti Fatima, s.a., bila kćerka Božijeg Poslanika i najomiljenija žena u čitavom islamskom ummetu, sve kućne poslove je obavljala sama. Zasigurno, ova odgovornost koju je hazreti Fatima imala bila je teža od odgovornosti koji je imao hazreti Ali, jer je on još kao dijete, u prvim godinama svoga života naučio na trud i zalaganje i on je prije nego što je osnovao porodicu mnogo radio i zarađivao. Naravno, njegovim radom su se više okorištavali siromašni i bespomoćni nego on sam. Upravo zbog toga je hazreti Fatimi bilo teže preuzimanje na sebe brige o svim poslovima nego hazreti Aliju, naročito onda kada je na nju pao teret podizanja i odgoja djece.

Detalji

40 predaja od hazreti Fatime

40 predaja od hazreti Fatime 40 predaja od hazreti Fatime

Detalji

Mudžiza Kur'ana

Mudžiza Kur'ana Mudžiza Kur'ana I to što je nebeski svod osiguran Naše (Allahovo) je djelo, a oni se ipak okreću od znamenja koja su na njemu.(Kur'an 21:32)

Detalji

Naglašavanje ljubavi u ime Boga Svevišnjeg

Naglašavanje ljubavi u ime Boga Svevišnjeg Naglašavanje ljubavi u ime Boga Svevišnjeg Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Stroga obaveza je ljubav u ime Boga, stroga obaveza je mržnja u ime Boga!”

Detalji

Susret hazreti Ibrahima i pobožnjaka

Susret hazreti Ibrahima i pobožnjaka Susret hazreti Ibrahima i pobožnjaka Hazreti Bakir kaže: “Ibrahim, a.s., je posjećivao različita mjesta kako bi uzimao pouku .  Tako jednom  prilikom prolazeći kroz pustinju vidje čovjeka koji se ogrnuo kožuhom i glasno obavlja molitvu.

Detalji

Riječ “šiija”

Riječ “šiija” Riječ “šiija” Muslimani koji slijede Imame iz Poslanikove porodice (Ehlul bejt) poznati su kao “Šiije”. Razlog za korištenje riječi “šiija” nije želja za odvajanjem niti za stvaranjem razdora među muslimanima. Oni je koriste jer se ona nalazi u Kur’anu, poslanik Muhammed s.a.v.a., ju je koristio, kao i prvi muslimani – mnogo prije nego su riječi kao što su suni ili salafi počele da se koriste.

Detalji

Događaji pred hidžru

Događaji pred hidžru Događaji pred hidžru   Deseta godina Poslanikove misije je prolazila. U njoj on izgubi dvije drage ličnosti, dva važna oslonca. Rana od Ebu Talibovg gubitka nije se još bila zaliječila kada je smrću njegove drage žene, hazreti Hatidže, Poslanik s.a.v.a., zadobio i drugu. Ebu Talib je bio njegov zaštitinik i čuvar, dok je Hatidža, sa njenim velikim bogatstvom, bila njegov glavni pomagač.

Detalji

Stradanja prvih muslimana i prve migracije

Stradanja prvih muslimana i prve migracije Stradanja prvih muslimana i prve migracije Historija islama, način širenja islama, nelagode i iskušenja na koje je nailazilo širenje islama...

Detalji

Historijski pogled na život Božijeg Poslanika s.a.v.a.

Historijski pogled na život Božijeg Poslanika s.a.v.a. Historijski pogled na život Božijeg Poslanika s.a.v.a. Historija Božijeg Poslanika  “Javno ispovjedaj ono što ti se naređuje i mnogobožaca se okani, Mi ćemo te osloboditi onih koji se rugaju, koji pored Allaha drugog boga uzimaju.” 

Detalji

Prava djela

Prava djela Prava djela Pravo klanjanja jest da znaš da je ono dolaženje Bogu i da si dok stojiš u njemu pred Bogom. Kad to znaš onda ćeš stajati u njemu stajanjem poniznog, preklinjućeg, drhtećeg, nadom ispunjenog, ustrašenog i skrušenog, pa ćeš Onog pred Kojim stojiš veličati smirenošću i dostojanstvenošću. Pristupit ćeš klanjanju srcem svojim i obavljat ćeš ga u skladu s njegovim granicama i pravima.

Detalji

Šta je islam

Šta je islam Šta je islam Islam obuhvata različite vrste učenja - pravna, mistička, filozofska, etička, istorijska etc. Skup kanonskih zakona islama naziva se šerijat. U tehničkom značenju pod šerijatom podrazumijevamo sve Božanske odredbe (naredbe i zabrane) koje se odnose na voljne postupke čoveka. Ove naredbe predstavljaju Allahovu volju kao uputu za način čovekovog života na ovom svijetu.

Detalji

Blagoslov

Blagoslov Blagoslov Allahov Poslanik, s.a.v.a., je govorio kada bi se probudio: „Bože moj, ja zaista išćem od tebe dobro ovoga dana i njegovo svjetlo, njegovu uputu i blagoslov, njegovu čistotu i zdravlje! Bože moj, ja zaista išćem od Tebe njegovo dobro i dobro onoga što je u njemu, a tražim zaštitu u Tebe od njegova zla i zla onoga što je nakon njega!

Detalji

Rok (Edžel)

Rok (Edžel) Rok (Edžel) A zašto oni ne razmisle o sebi? Allah je stvorio Nebesa i Zemlju i ono što je između njih – s ciljem i do roka određenog. A mnogi ljudi ne vjeruju da će pred Gospodara svoga zaista izaći.

Detalji

Islamsko buđenje u savremenom svijetu

Islamsko buđenje u savremenom svijetu Islamsko buđenje u savremenom svijetu U kontekstu islamskoga buđenja možemo govoriti o dvije grupe faktora:a. Unutarnji faktori: Činjenica je da islamski ummet baštini veoma dragocjeno kulturno-civilizacijsko i intelektualno naslijeđe nadograđivano kroz stoljeća snagom usavršavajućeg idžtihada, naslijeđe i tradiciju koja obuhvata vrijednosti, ideje, uvjerenja, propise i moralna načela u svim ovosvjetskim i onosvjetskim dimenzijama. Islam, kao posljednja u svetopovijesnom nizu objavljenih religija, prihvatila je, potvrdila, ali i dopunila naučavanja prethodnih religijskih učenja.

Detalji

O muftiji

O muftiji O muftiji  Ko može biti muftija? Kako postati muftija? 

Detalji

O fetvi

O fetvi O fetvi  Najvažnije o fetvi...    

Detalji

Ostavite svoj komentar

Korisnički komentari

Nema komentara
*
*

Imamejn Hasanejn - Baština pozitivnih misli