Imamejn Hasanejn - Baština pozitivnih misli

Islamske teme

Jezik, mač sa dvije oštrice

Jezik, mač sa dvije oštrice

Bespotreban govor Bespotreban ili suvišan govor smatra se pokuđenim. Otuda će vjernik izgovarati samo ono što je neophodno da bi nešto izrazio ili opisao, a svaki "višak" govora će izbjegavati, upravo zbog toga što u njemu...  

Detalji

Suština zahvalnosti

Suština zahvalnosti PRVO : Šta znači pojam  "zahvalnost'''? Zahvalnost jezički znači : spoznaja dobročinstva i njegovo širenje. 

Detalji

TAKO SE NE ZAHVALJUJE NA BLAGODATIMA

TAKO SE NE ZAHVALJUJE NA BLAGODATIMA Ako razmislimo o stanju muslimana, naići ćemo - na našu veliku žalost - na ružnu sliku uzvraćanja na te blagodati, a koje su u suprotnosti sa Allahovim zakonom: poput ljudi koji te ...

Detalji

Hazreti Ibrahim a.s.

Hazreti Ibrahim a.s. Ko je bio hazreti Ibrahim a.s.?  Mi smo još prije Ibrahimu razboritost dali i dobro smo ga poznavali. Kad on ocu svome i narodu svome reče: “Kakvi su ovo kumiri kojima se i dan i noć klanjate?“ Oni odgovoriše: “I naši preci su im se klanjali.“

Detalji

Mjesec ša'ban

Mjesec ša'ban Blagodati mjeseca ša'bana „Prvi dan mjeseca ša'bana Allah dž.š. naređuje da se otvore vrata dženneta. Tako mi Boga, koji me je poslao kogod toga dana učini bilo koje dobro djelo zakačio se na jednu od grana džennetskog stabla „tuba“, koje će ga vući ka džennetu.“

Detalji

Čistoća je pola vjere

Čistoća je pola vjere Čišćenje i uljepšavanje duše Uistinu, Allahovo dobročinstvo i Njegove tajne sa dostupne čovjeku. Na njemu je da očisti svoju dušu i da unutar sebe razvije potrebnu sposobnost za recepciju (primanje) kako bi se koristio neograničenim dobročinstvom svoga Stvoritelja.  

Detalji

50 – 150 kako biti dobar prema majci 3

50 – 150 kako biti dobar prema majci 3 50 – 150 kako biti dobar prema majci 3

Detalji

50 - 150 načina kako biti dobar prema majci 2

50 - 150 načina kako biti dobar prema majci 2 50 - 150 načina kako biti dobar prema majci 2 51.    Obavijestite je o bilo kakvim informacijama koje se tiču ovog svijeta, i pričajte joj najljepše priče. Govorite joj ono što je čini srećnom, jer majke žude za pričom sa svojom djecom.  52.    Uvijek je hvalite zbog vašeg lijepog vaspitanja i budite joj zahvalni na njenom trudu. Nema ničeg lakšeg od davanja znaka zahvalnosti.  53.    Obavijestite je da je vaša velika želja u vezi sa njom, da ona živi srećan život, i da bude zadovoljna vama, i da želite da budete izvor njene sreće. 

Detalji

50 - 150 načina kako biti dobar prema majci 1

50 - 150 načina kako biti dobar prema majci 1 50 - 150 načina kako biti dobar prema majci (1)

Detalji

Božija iskušenja

Božija iskušenja Djeca su vaše iskušenje Većina ljudi vole svoju djecu radi sebe. U osnovi, čovjek najviše, zapravo, voli sebe, pa tek onda djecu, imetak, rodbinu, prijatelje…Imetak voli zato što je on sredstvo njegovog opstanka. Djecu čovjek ne voli zbog eventualne koristi od njih, čak ponekad podnosi i tegobe od te iste djece, već ih voli jer je svjestan da ga djeca nasljeđuju. I čovjek na taj način “produžava” sebe. Dakle, mi volimo djecu iz egoizma...

Detalji

Zašto hidžab

Zašto hidžab Islamski hidžab Muškarci i žene, iako imaju mnogo zajedničkih strana, također, posjeduju neke iste osobine. Jedna takva karakteristika je da su žene nježna lijepa i mila bića. One su šarmantne, privlačne i simpatične, dok su muškarci opčinjeni, privučeni i zaljubljeni u ženske osobine. Kada se muškarac oženi ženom, on želi da sva ženina ljepota i naklonost bude rezervisana za njega.     

Detalji

Božija milost je velika

Božija milost je velika Kada Bog zavoli svoga roba, On mu… Poslanik, s.a.v.s., je rekao: ”Kada Allah zavoli nekog Svoga roba, pozove meleka Džibrila, a.s., i kaže mu: ‘Ja volim tog i tog Svoga roba, pa ga i ti zavoli!', i Džibril ga zavoli. Potom Džibril pozove stanovnike nebesa (meleke) i kaže im: ‘Allah voli tog i tog Svoga roba, pa ga i vi volite!', I oni ga zavole. Zatim se ta ljubav spusti i na Zemlju i takav čovjek bude prihvaćen kod ljudi.”

Detalji

Milostivost je osobina vjernika

Milostivost je osobina vjernika Oprostite greške svom suprugu Svako, osim onih koje je Allah odredio kao "Nepogrešive" pravi greške. Kada dvoje ljudi, koji se vole i sarađuju jedno s drugim, prave greške, oni mogu opraštati. Ako ne praštaju jedno drugom, tada će njihov brak doći do kraja...

Detalji

Žena koja misli na svog supruga

Žena koja misli na svog supruga Pomozite svom mužu da napreduje Ljudska bića su po prirodi potencijalno sposobna da napreduju. Želja za postizanjem savršenstva prisutna je u svima nama i mi smo stvoreni da postignemo savršenstvo. Svako je, u bilo kojem zanimanju, u bilo kojem dobu i u svim uvjetima sposoban da napreduje i da sazrijeva...

Detalji

Ako je halal, onda ga podržite

Ako je halal, onda ga podržite Složite se s muževim zanimanjem Svako ima zanimanje, a zanimanja su različita. Na primjer, šofer koji je uglavnom na putu i nije u mogućnosti da dolazi kući svake noći, policajac koji mora ostati vani poneku noć, doktor koji ima malo vremena za boravak u porodici, predavač ili naučnik koji provede čitajući veliki dio noći...

Detalji

Nekoliko bitnih tačaka za žene i muškarce

Nekoliko bitnih tačaka za žene i muškarce Sumnjičave žene Nije pogrešno ako žena motri na svog supruga, ali samo ako to ne prelazi u stanje sumnje i nepovjerenja. Sumnja je destruktivna i neizlječiva bolest. Nažalost neke žene su podlegle ovoj bolesti...

Detalji

Šta je uspješan brak?

Šta je uspješan brak? Svrha braka Brak je prirodna potreba svakog ljudskog bića. On ima mnoge dobre strane od kojih su najznačajnije: ...  

Detalji

Život izvan rodnog grada

Život izvan rodnog grada Život izvan svog rodnog grada Čovjek može da bude primoran da živi izvan svog rodnog grada. Vaš muž može biti zaposlen u privatnom ili društvenom sektoru i poslan na službu u drugo mjesto ili grad. Neki ljudi žive na ovaj način bilo privremeno ili stalno...

Detalji

Ono što bi trebala svaka hanuma da pročita

Ono što bi trebala svaka hanuma da pročita Život uz supruga Zadatak žene je da pruži podršku i da se brine o suprugu. To nije lahka obaveza. One žene koje nisu svjesne ove odlike i svoje uloge, mogu naići na teškoće u ispunjavanju zadatka. To je posao za ženu koja je svjesna da zadatak supruge zahtijeva   viši stupanj mudrosti, stila i oštroumnosti. Da bi žena bila uspješna supruga, ona mora osvojiti srce svog supruga i biti izvor utjehe za njega...

Detalji

Allahova milost prema čovječanstvu

Allahova milost prema čovječanstvu Znakovi Allahove ljubavi prema čovjeku  U hadisi-kudsiju s početka teksta, Allah, dž.š., nam na slikovit način objašnjava blagodat koja se zove Allahova ljubav i naklonost. Zamislite taj trenutak kada Allah, Gospodar svih svjetova, Svemogući, Sveznajući, pozove meleka Džibrila i kaže mu:  ”O Džibrilu, znaj da Ja volim tog i tog Svoga roba, pa ga i ti zavoli!”  ...

Detalji

Ostavite svoj komentar

Korisnički komentari

Nema komentara
*
*

Imamejn Hasanejn - Baština pozitivnih misli