Imamejn Hasanejn - Baština pozitivnih misli

NEHDŽUL BELAGA

Imam Ali i Nehdžul-belaga

Imam Ali i Nehdžul-belaga

Imam Ali i Nehdžul-belaga Imam Ali u Nehdžul-belagi ima sveobuhvatan govor i svako ko ga pročita može iz predočenog općenitog zakona odrediti kod sebe slučajeve zastranjivanja duše te zatvoriti puteve šejtanovom utjecaju. Imam Ali a. s. u 176. hutbi izrekao je sljedeću mudrost:  “Zaista, vatra je okružena strašću.” Dakle, svaka strast koja postoji u čovjeku je potencijal i put ka vatri, općenito uzevši: od hrane, napitaka, spolnih strasti, želja za dominacijom i vlašću, do traženja pomoći od drugih, lijenosti, uživanja u kažnjavanju drugih, korištenja tuđeg imetka, makar on bio imetak vlastite žene i djece. 

Detalji

GOVOR IMAMA ALIJA O POSLANICIMA

GOVOR IMAMA ALIJA O POSLANICIMA GOVOR IMAMA ALIJA O POSLANICIMA Tumačeći prvu hutbu u Stazi rječitosti vidjeli smo da Imam Ali a.s. u njoj slijedi jedan logičan niz predočavanja stvaranja svijeta, čovjeka, meleka da bi stigao na kraju do slanja poslanika.  

Detalji

ALIJEVO OPISIVANJE STVARANJA ČOVJEKA

ALIJEVO OPISIVANJE STVARANJA ČOVJEKA ALIJEVO OPISIVANJE STVARANJA ČOVJEKA Imam Ali a.s. opisuje samo stvaranje čovjeka...

Detalji

TEMATSKA PREDAVANJA O NEHDŽUL-BELAGI

TEMATSKA PREDAVANJA O NEHDŽUL-BELAGI TEMATSKA PREDAVANJA O NEHDŽUL-BELAGI Nemoć izražaja zahvale Allahu dž.š.

Detalji

Nehdžul-belaga, knjiga ispred svog vremena

Nehdžul-belaga, knjiga ispred svog vremena Nehdžul-belaga, knjiga ispred svog vremena Halil Džubran o Imamu Aliju Upotrebljivost Nehdžul-belage    

Detalji

NEHDŽUL BELAGA, PROŽIVLJENJE 1

NEHDŽUL BELAGA, PROŽIVLJENJE 1 Ukratko o Nehdžul-belagi Sveobuhvatnost Nehdžul-belage Tematski sadržaji Nehdžul-belage

Detalji

Ostavite svoj komentar

Korisnički komentari

Nema komentara
*
*

Imamejn Hasanejn - Baština pozitivnih misli