Muassasar alhasanain (a.s)

akhlak ko kyautata dabiu

banbanci tsakanin riya da sum'a

banbanci tsakanin riya da sum'a 00:17:39

Mai Lacca: Shekh Haruna Abdussalam

Saurarawa

kame harshe da lazimtar shiru

kame harshe da lazimtar shiru 00:14:47

Mai Lacca: Shekh Haruna Abdussalam

Saurarawa

mihimmancin kame baki

mihimmancin kame baki 00:17:40

Mai Lacca: Shekh Haruna Abdussalam

Saurarawa

mihimmancin kame baki2

mihimmancin kame baki2 00:16:20

Mai Lacca: Shekh Haruna Abdussalam

Saurarawa

mihimmancin shiru3

mihimmancin shiru3 00:16:11

Mai Lacca: Shekh Haruna Abdussalam

Saurarawa

illolin rashin kame baki

illolin rashin kame baki 00:17:16

Mai Lacca: Shekh Haruna Abdussalam

Saurarawa

hanyoyin kame harshe

hanyoyin kame harshe 00:18:10

Mai Lacca: Shekh Haruna Abdussalam

Saurarawa

sanin kai

sanin kai 00:13:42

Mai Lacca: Shekh Haruna Abdussalam

Saurarawa

yadda ake tuba

yadda ake tuba 00:15:13

Mai Lacca: Shekh Haruna Abdussalam

Saurarawa

wajabcin tuba

wajabcin tuba 00:16:01

Mai Lacca: Shekh Haruna Abdussalam

Saurarawa

yalwar tuba

yalwar tuba 00:15:21

Mai Lacca: Shekh Haruna Abdussalam

Saurarawa

lokacin tuba

lokacin tuba 00:11:26

Mai Lacca: Shekh Haruna Abdussalam

Saurarawa

rukunan tuba

rukunan tuba 00:17:21

Mai Lacca: Shekh Haruna Abdussalam

Saurarawa

rukunan tuba2

rukunan tuba2 00:14:46

Mai Lacca: Shekh Haruna Abdussalam

Saurarawa

Allah yana son masu tuba

Allah yana son masu tuba 00:14:48

Mai Lacca: Shekh Haruna Abdussalam

Saurarawa

yadda ake tuba

yadda ake tuba 00:15:13

Mai Lacca: Shekh Haruna Abdussalam
Album: Shekh_Haruna_Abdussalam

Saurarawa

wajabcin tuba

wajabcin tuba 00:16:01

Mai Lacca: Shekh Haruna Abdussalam
Album: Shekh_Haruna_Abdussalam

Saurarawa

Ku yi bayanin Ra'ayinku

Ra'ayoyi Masu Dubawa

Babu wani Raayi
*
*

Muassasar alhasanain (a.s)