Muassasar alhasanain (a.s)

akhlak ko kyautata dabiu

yalwar tuba

yalwar tuba 00:15:21

Mai Lacca: Shekh Haruna Abdussalam
Album: Shekh_Haruna_Abdussalam

Saurarawa

lokacin tuba

lokacin tuba 00:11:26

Mai Lacca: Shekh Haruna Abdussalam
Album: Shekh_Haruna_Abdussalam

Saurarawa

azama don goge abin da ya gabata na zunubai

azama don goge abin da ya gabata na zunubai 00:17:18

Mai Lacca: Shekh Haruna Abdussalam
Album: Shekh_Haruna_Abdussalam

Saurarawa

rukunan tuba

rukunan tuba 00:17:21

Mai Lacca: Shekh Haruna Abdussalam
Album: Shekh_Haruna_Abdussalam

Saurarawa

rukunan tuba2

rukunan tuba2 00:14:46

Mai Lacca: Shekh Haruna Abdussalam
Album: Shekh_Haruna_Abdussalam

Saurarawa

dawwamar da tuba da alamomin wanda ya tuba

dawwamar da tuba da alamomin wanda ya tuba 00:14:47

Mai Lacca: Shekh Haruna Abdussalam
Album: Shekh_Haruna_Abdussalam

Saurarawa

albarkar da mai tuba ke gamuwa da ita

albarkar da mai tuba ke gamuwa da ita 00:16:48

Mai Lacca: Shekh Haruna Abdussalam
Album: Shekh_Haruna_Abdussalam

Saurarawa

Allah yana son masu tuba

Allah yana son masu tuba 00:14:48

Mai Lacca: Shekh Haruna Abdussalam
Album: Shekh_Haruna_Abdussalam

Saurarawa

Ku yi bayanin Ra'ayinku

Ra'ayoyi Masu Dubawa

Babu wani Raayi
*
*

Muassasar alhasanain (a.s)