Muassasar alhasanain (a.s)

Akidoji Musulunci

maanar kalamar addini a wajen nakanai

maanar kalamar addini a wajen nakanai 00:14:57

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

alakar dan adam da addini

alakar dan adam da addini 00:15:55

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

tushen addini guda 5

tushen addini guda 5 00:14:17

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

imamanci da adalci

imamanci da adalci 00:13:58

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

dogaro da hankali wajen sanin addini

dogaro da hankali wajen sanin addini 00:14:23

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

wajebcin dogaro da hankai da kuma sanin addini

wajebcin dogaro da hankai da kuma sanin addini 00:14:34

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

addini shi ne ginshikin rayuwa

addini shi ne ginshikin rayuwa 00:15:21

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

dalili na hankali wajen wajabcin sanin addini

dalili na hankali wajen wajabcin sanin addini 00:15:44

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

sakamakon yin riko da addini

sakamakon yin riko da addini 00:14:32

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

da hankali a ke gane gaskiya

da hankali a ke gane gaskiya 00:15:14

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

alaka tsakanin hankali da wayahi da ilimi

alaka tsakanin hankali da wayahi da ilimi 00:14:55

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

sanin dan adam da duniyarsa

sanin dan adam da duniyarsa 00:15:51

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

dabi'ar dan adam kan kadaita Allah

dabi'ar dan adam kan kadaita Allah 00:16:45

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

matsayin dan adam a cikin addini

matsayin dan adam a cikin addini 00:17:24

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

wanene dan adam da msatsayinsa

wanene dan adam da msatsayinsa 00:15:47

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

yadda allah ya daidaita mutane

yadda allah ya daidaita mutane 00:17:08

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

Allah ya girmama dan adam

Allah ya girmama dan adam 00:15:09

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

yadda musulunci yake kallon rayuwar dan adam

yadda musulunci yake kallon rayuwar dan adam 00:15:52

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

Ku yi bayanin Ra'ayinku

Ra'ayoyi Masu Dubawa

Babu wani Raayi
*
*

Muassasar alhasanain (a.s)