Situs Al Imamain Al Hasanain Pusat Kajian Pemikiran dan Budaya Islam

Fathimah az Zahra as

Pendidikan Sayidah Fatimah Zahra dalam Menjaga dan Membangun Idiologi

Pendidikan Sayidah Fatimah Zahra dalam Menjaga dan Membangun Idiologi

Salah satu contoh yang bisa dan sangat tepat dijadikan rujukan adalah protipe pendidikan Fatimi, khususnya diteliti apakah beliau juga berperan dalam mendidik masyarakat di jaman beliau dan setelah beliau. Orang-orang yang hidup jauh setelah zaman beliau seperti kita.

Baca Yang lain

Menyelami Fathimah as Wanita Penghulu Alam Semesta(bagian2)

Menyelami Fathimah as Wanita Penghulu Alam Semesta(bagian2) Jika Allah dalam ayat 42 surat Ali Imran menyebut Maryam sebagai wanita terbaik di masanya, maka Sayidah Fathimah al-Zahra as oleh Nabi Muhammad Saw dikatakan sebagai wanita terbaik di seluruh alam penciptaan (Sayidah Nisa'il Alamin), dimana belum pernah terdengar sepatah kata yang batil darinya.

Baca Yang lain

Menyelami Fathimah as Wanita Penghulu Alam Semesta(bagian1)

Menyelami Fathimah as Wanita Penghulu Alam Semesta(bagian1) Jika Allah dalam ayat 42 surat Ali Imran menyebut Maryam sebagai wanita terbaik di masanya, maka Sayidah Fathimah al-Zahra as oleh Nabi Muhammad Saw dikatakan sebagai wanita terbaik di seluruh alam penciptaan (Sayidah Nisa'il Alamin), dimana belum pernah terdengar sepatah kata yang batil darinya.

Baca Yang lain

Khutbah Fatimah Zahra s.a., Sebuah Piagam Ma’arif Agama(bagian2)

Khutbah Fatimah Zahra s.a., Sebuah Piagam Ma’arif Agama(bagian2) Setelah memanjatkan pujian kepada Allah dan menjelaskan ma’arif agama, Fatimah Zahra s.a. memberikan beberapa wasiat kepada masyarakat. Wasiat-wasiat tersebut bersandar kepada ayat-ayat Alquran. Dengan sangat brilian, beliau menjabarkan Alquran dalam struktur yang pas dengan kondisi masanya.

Baca Yang lain

Khutbah Fatimah Zahra s.a., Sebuah Piagam Ma’arif Agama(bagian1)

Khutbah Fatimah Zahra s.a., Sebuah Piagam Ma’arif Agama(bagian1) Salah seorang ulama Iran bernama Hujjatul Islam Jalal Nuri Kakhaki menyebut khutbah Fatimah Zahra s.a. (salamullah ‘alaiha) yang dikenal dengan khutbah Fadakiyah sebagai sebuah piagam ma’arif agama. Hanya sebagian kecil dari khutbah tersebut berkaitan dengan permasalahan Fadak, sisanya membahas ma’arif Islam.

Baca Yang lain

Mengenang Putri Tercinta Rasulullah Saw

Mengenang Putri Tercinta Rasulullah Saw Pada tanggal 3 Jumadil Tsani tahun 11 Hijriah, putri tercinta Rasulullah Saw berpisah dari dunia fana. Putri Rasulullah ini meninggal dunia dengan meninggalkan nilai-nilai utama dan abadi. Hari ini, para pecinta Rasulullah dan Ahlul Baitnya tenggelam dalam duka yang mendalam.

Baca Yang lain

Kedudukan Luhur Sayidah Fatimah Az-Zahra (3-Habis)

Kedudukan Luhur Sayidah Fatimah Az-Zahra (3-Habis) Tanggal kesyahidan Sayidah Fatimah az-Zahra as tidak diketahui secara jelas dan ada perbedaan riwayat mengenai hal ini. Di Iran, ada dua hari berkabung untuk memperingati syahadah wanita mulia ini yaitu tanggal 13 Jumadil Awal dan 3 Jumadil Akhir. Hari-hari ini disebut dengan hari-hari Fatimiyah Pertama dan Fatimiyah Kedua.

Baca Yang lain

Bidadari Khusus bagi Abu Dzar Karena Cinta Fatimah Az-Zahra

Bidadari Khusus bagi Abu Dzar Karena Cinta Fatimah Az-Zahra Abu Dzar telah bertauhid sebelum bitsah; Nabi Muhammad saw diutus Allah sebagai Rasul-Nya bagi umat ini. Setelah bitsah, ia beriman kepada beliau saw. Ia tergolong as-Sabiqun; orang-orang yang lebih dulu masuk Islam. Abu Dzar lah orang pertama yang menampakkan imannya itu secara terang-terangan di Mekah, dan ia sampaikan keyakinan tauhidnya kepada semua orang di sekitar Kabah.

Baca Yang lain

Kedudukan Luhur Sayidah Fatimah Az-Zahra (2)

Kedudukan Luhur Sayidah Fatimah Az-Zahra (2) Hari-hari Fatimiyyah adalah sebuah momen yang diisi oleh para pengikut Syiah dengan acara duka untuk mengenang hari kesyahidan Sayidah Fatimah az-Zahra as.

Baca Yang lain

Kedudukan Luhur Sayidah Fatimah Az-Zahra (1)

Kedudukan Luhur Sayidah Fatimah Az-Zahra (1) Ayyam Fatimiyah (hari-hari duka Sayidah Fatimah Az-Zahra as) adalah hari berkabung dan berduka cita yang diperingati untuk mengenang syahadah putri tercinta Rasulullah Saw ini.

Baca Yang lain

Sayidah Fatimah Harus Diagungkan dan Diteladani

Sayidah Fatimah Harus Diagungkan dan Diteladani Jika ulama besar seperti Imam Khomeini mengaku qâshir (tak mampu) berbicara tentang Sayidah Fatimah, penulis juga ingin mengatakan tak mampu berbicara tentang Imam Khomeini. Siapa-di mana Imam Khomeini dan siapa-di mana Saya bila berbicara tentang beliau seakan Saya mengenal beliau. Ada nilai-nilai yang layak dikaji soal pengakuan beliau itu.  

Baca Yang lain

Masa Kecil Sayidah Fatimah

Masa Kecil Sayidah Fatimah Ketika Nabi saw duduk di Al-Abtah, Jibril as turun kepadanya dan menyampaikan perintah dari Allah baginya, agar memisah dari Khadijah selama empat puluh hari (dengan berpuasa di siang hari dan bangun malam dalam ibadah). Maka beliau mengutus Ammar bin Yasir, untuk mengabarkan perintah ilahi ini kepada Khadijah.

Baca Yang lain

Satu Bukti Mukjizat Alquran

Satu Bukti Mukjizat Alquran Dalam Alquran, surat terpendek yang hanya memuat tiga ayat (selain basmalah) adalah al-Kautsar. Alquran sebagai mukjizat yang abadi, selalu menantang siapapun yang anti terhadapnya, jika mampu membuat satu surat saja seperti satu di antara 114 suratnya, termasuk yang sependek surat al-Kautsar sekalipun, mereka tidak akan mampu membawakannya.

Baca Yang lain

Fatimah Zahra, Ibu Segala Kebaikan

Fatimah Zahra, Ibu Segala Kebaikan Pada Tanggal 20 Jumadil Tsani tahun kelima pengutusan Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, lahir seorang gadis yang membuat rumah Nabi tenggelam dalam sukacita. Pelupuk mata Khadijah, istri Nabi dipenuhi dengan air mata sukacita dan Muhammad yang wajahnya menghadapi langit dalam sebuah doa yang indah kemudian berterima kasih kepada Tuhan.

Baca Yang lain

Ummul Mu`minin Aisyah ra: Rasulullah Selalu Sharing kepada Putrinya

Ummul Mu`minin Aisyah ra: Rasulullah Selalu Sharing kepada Putrinya Sayidah Fatimah Zahra lahir delapan tahun sebelum hijrah dan wafat sepeninggal ayahnya saw beberapa bulan kemudian. Sejarah putri Rasulullah ini menyertai sejarah risalah beliau saw.  

Baca Yang lain

Sayidah Fathimah as; Keteladanan dalam Kancah Politik

Sayidah Fathimah as; Keteladanan dalam Kancah Politik Sayidah Fathimah as merupakan perempuan sempurna yang semua dimensi kehidupannya menjadi teladan bagi perempuan dalam sepanjang masa. Beliau tidak mengajarkan perempuan untuk diam berpangku tangan tanpa menjalankan tugasnya saat kondisi politik tidak stabil.

Baca Yang lain

Keluasaan Syafaat Sayidah Fathimah as

Keluasaan Syafaat Sayidah Fathimah as Allah Swt telah memberikan ijin kepada beberapa golongan manusia juga lainnya untuk memberikan syafaat di akhirat kelak seperti para nabi, para washi, para mukmin sejati, para malaikat sebagaimana telah dikatakan Rasulullah saw, “Syafaat itu milik para nabi, para washi, para mukmin sejati dan para malaikat.”

Baca Yang lain

Doa Sayidah Fathimah Zahra as. untuk Kebutuhan Dunia dan Akhirat

Doa Sayidah Fathimah Zahra as. untuk Kebutuhan Dunia dan Akhirat Ya Allah, cukupkan aku dengan rejeki yang telah Kauberikan kepadaku. Jagalah aku dan sejahterakan aku selalu selama Kauhidupkan aku. Ampunilah aku, sayangilah aku ketika Engkau matikan aku.

Baca Yang lain

Fathimah as dan Maryam binti Imran as

Fathimah as dan Maryam binti Imran as Berdasarkan kajian induktif terhadap ayat-ayat al-Qur’an yang membicarakan maqam Maryam as dan hadis-hadis nabawi yang menjelaskan maqam Fathimah as, akan kita temukan beberapa kesamaan ketat dan hubungannya yang erat antara keduanya.

Baca Yang lain

Kelahiran Sayyidah Fatimah as (1)

Kelahiran Sayyidah Fatimah as (1) {Inna a’athainaakalkawtsar} “Sungguh, Kami telah memberimu (Muhammad) nikmat yang banyak.” Dalam tafsir Majma’ Al-Bayan di katakan bahwa salah satu makna dari Kautsar adalah sayyidah Fatimah as dan anak-anak beliau.

Baca Yang lain