Situs Al Imamain Al Hasanain Pusat Kajian Pemikiran dan Budaya Islam

Imam Jawad as

Doa Imam Jawad as untuk mengatasi masalah dan menghilangkan kesedihan dan kesulitan

Doa Imam Jawad as untuk mengatasi masalah dan menghilangkan kesedihan dan kesulitan

Ali bin Mahziyar, salah satu sahabat Imam Jawad as mengatakan bahwa seseorang bernama Muhammad bin Hamza Ghanwi yang sedang di penjara memintaku untuk menulis surat kepada Imam Jawad as dan meminta beliau untuk menuliskan sebuah doa yang akan memberikan jalan keluar disetiap masalah dan menghilangkan kesidihan dan kesulitan.

Baca Yang lain

Imam Al-Jawad dan Anti-Hipokritas

Imam Al-Jawad dan Anti-Hipokritas Dua tahun terakhir dari usia Imam al-Jawad merupakan saat-saat yang paling sulit. Apalagi strategi Muktasim tidak seperti Makmun. Muktasim secara terang-terangan memusuhi Ahlul Bait. Keagungan dan popularitas Imam Jawad di tengah rakyat membuat Muktasim gusar. Terlebih rakyat kian mencintai Imam Jawad yang tentunya akan menjadi batu sandungan dalam rezimnya.  

Baca Yang lain

20 Mutiara Hadis Imam Muhammad Jawad a.s.

20 Mutiara Hadis Imam Muhammad Jawad a.s. Surat Imam Jawad a.s. kepada salah seorang sahabatnya: “Kami semua di dunia ini berada di bawah pimpinan orang lain. Akan tetapi, barang siapa yang sesuai dengan kehendak imamnya dan mengikuti agamanya, maka ia akan selalu bersamanya di mana pun ia berada. Dan akhirat adalah dunia keabadian.

Baca Yang lain

Dalam Kebeliaan, Imam Jawad as Memiliki Pengaruh Kuat dalam Sejarah Syiah

Dalam Kebeliaan, Imam Jawad as Memiliki Pengaruh Kuat dalam Sejarah Syiah Imam Jawad as dipaksa ke Baghdad untuk diawasi dan pengaruh sosial politik beliau berusaha untuk dihentikan atau dicegah. Namun pada akhirnya ketika siasat untuk mengontrol beliau dan segala cara untuk mencoreng kesucian beliau tidak berguna, para penguasa merencanakan pembunuhan Imam Jawad.

Baca Yang lain

Persahabatan dalam Perspektif Imam Jawad

Persahabatan dalam Perspektif Imam Jawad Dalam nasihatnya ini, Imam Jawad menunjukkan bahwa seorang Muslim harus menghindari bergaul dan berinteraksi dengan orang-orang yang buruk dan rusak secara moral, karena bergaul dengan mereka seperti itu menabur benih-benih keburukan moral dalam tubuh manusia yang akan menyebabkan manusia menderita murka dan siksaan ilahi.

Baca Yang lain

Metode Dakwah yang Ditempuh Imam Muhammad Jawad a.s.

Metode Dakwah yang Ditempuh Imam Muhammad Jawad a.s. Para ulama ini telah meriwayatkan dari Imam Jawad a.s. dan menyusun kitab-kitab serta mengarang dalam berbagai bidang ilmu dan pengetahuan Islam. Mereka memperkaya bidang-bidang ilmu tersebut, menyuburkan kebangkitan pemikiran dan menanamkan pengaruh dalam madrasah islamiah.

Baca Yang lain

Imam Jawad, Teladan Keutamaan Ilmu dan Akhlak(2)

Imam Jawad, Teladan Keutamaan Ilmu dan Akhlak(2) Imam Muhammad Jawad lahir pada bulan Rajab 195 H dan mereguk cawan syahadat pada hari terakhir bulan Dzulqaidah tahun 220 H. Beliau menjadi imam di usia delapan tahun melanjutkan ayahnya yang syahid.

Baca Yang lain

Imam Jawad, Teladan Keutamaan Ilmu dan Akhlak(1)

Imam Jawad, Teladan Keutamaan Ilmu dan Akhlak(1) Imam Muhammad Jawad lahir pada bulan Rajab 195 H dan mereguk cawan syahadat pada hari terakhir bulan Dzulqaidah tahun 220 H. Beliau menjadi imam di usia delapan tahun melanjutkan ayahnya yang syahid.

Baca Yang lain

Imam Jawad as Dalam Pandangan Ulama Sunnah

Imam Jawad as Dalam Pandangan Ulama Sunnah Tidak banyak sejarah historis yang mengungkap keagungan putra Ali bin Musa Ridha as ini dikarenakan kekangan politik yang membatasi gerak-gerik dan sepak terjang beliau, namun tidak sedikit ulama yang melaporkan kepada kita keagungan dan keutamaan beliau termasuk beberapa ulama ahlu sunnah diantaranya:

Baca Yang lain

Dialog-Dialog Imam Jawad Di Istana Ma’mun

Dialog-Dialog Imam Jawad Di Istana Ma’mun Setelah itu, Yahya bertanya tentang riwayat ini, “Perumpamaan Abu bakar dan Umar di bumi laksana Jibril dan Mikail di langit”, Imam menjawab: kandungan riwayat sangatlah benar, karena Jibril dan Mikail senantiasa menghamba kepada Allah dan tidak pernah melakukan maksiat sesaatpun, sementara Abu Bakar dan Umar, bertahun-tahun melakukan kemusyrikan sebelum masuk Islam. (Thabarsi, Al-Ihtijaj, jild. 2, hlm. 478.)

Baca Yang lain

Terbitnya Mentari Kedermawanan(2)

Terbitnya Mentari Kedermawanan(2) Bulan Rajab adalah momen istimewa untuk jalinan interaksi hamba dengan Tuhan dan bulan turunnya rahmat dan kasih sayang-Nya. Sebuah bulan di mana kedatangannya memberi kabar gembira dan kepergiannya menyisakan kesedihan.

Baca Yang lain

Terbitnya Mentari Kedermawanan(1)

Terbitnya Mentari Kedermawanan(1) Bulan Rajab adalah momen istimewa untuk jalinan interaksi hamba dengan Tuhan dan bulan turunnya rahmat dan kasih sayang-Nya. Sebuah bulan di mana kedatangannya memberi kabar gembira dan kepergiannya menyisakan kesedihan.

Baca Yang lain

Mengenang Bagaimana Imam Jawad as Mengajarkan Kesabaran

Mengenang Bagaimana Imam Jawad as Mengajarkan Kesabaran Akhir bulan Zulkaidah KEMARIN, merupakan hari syahadah Imam Jawad as pada tahun 220 HQ. Imam Jawad as di hari ini berpulang ke rahmat Allah dan dunia Islam diliputi kesedihan kehilangan pemimpin besar. Hari itu, kota Kazhimain di Irak dalam situasi yang berbeda dari hari-hari biasa. Bendera hitam berkibar di atas kubah makam sucinya dan kesedihan meliputi kota. Tua dan muda semua bergerak menuju makam suci dan membacakan kidung duka meratapi kepergian Imam Jawad as.

Baca Yang lain

Padamnya Pelita Termuda Ahlul Bait as(2)

Padamnya Pelita Termuda Ahlul Bait as(2) Imam Jawad memang berumur belia saat meninggalkan dunia yang fana. Namun usia 25 tahun yang beliau lewati telah meninggalkan warisan ilmu dan khazanah hikmah yang tak terbatas. Sejarah menyebutkan nama 150 orang yang pernah berguru kepada Imam Jawad as dan mendapat bimbingan beliau.

Baca Yang lain

Padamnya Pelita Termuda Ahlul Bait as(1)

Padamnya Pelita Termuda Ahlul Bait as(1) Suatu hari Makmun, khalifah Abbasiah melewati sebuah gang dan anak-anak yang tengah bermain lari ketakutan ketika melihat mahkota di kepala Makmun. Hanya ada satu anak yang tinggal dan tidak menunjukkan rasa takut.

Baca Yang lain

Imam Jawad, Teladan Kedermawanan Sejati

Imam Jawad, Teladan Kedermawanan Sejati Hari-hari bulan Rajab, satu per satu terlewati. Bulan Rajab yang penuh berkah merupakan bulan mulia yang dianugrahkan Allah kepada hambanya. Bulan ini merupakan salah satu moment terbaik untuk mendekatkan diri kepada Sang Maha Kuasa. Bulan Rajab juga dihiasi dengan pelbagai peristiwa bersejarah penting yang erat kaitannya dengan Ahlul Bait Nabi as.

Baca Yang lain

Imam Jawad, Mutiara Ilmu dan Akhlak

Imam Jawad, Mutiara Ilmu dan Akhlak Mengenai pembagian ilmu, Imam Jawad berkata, "Ilmu terbagi dua, yaitu ilmu yang berakar dari dalam diri manusia, dan ilmu yang diraih dari orang lain. Jika ilmu yang diraih tidak seirama dengan ilmu fitri, maka tidak ada gunanya sama sekali. Barang siapa yang tidak mengetahui kenikmatan hikmah dan tidak merasakan manisnya, maka ia tidak akan mempelajarinya. Keindahan sejati terdapat dalam lisan dan laku baik. Sedangkan kesempurnaan yang benar berada dalam akal."

Baca Yang lain

Imam Jawad dan Keridhaan Allah Swt

Imam Jawad dan Keridhaan Allah Swt Setiap Imam dari Ahlul Bait as di setiap zamannya merupakan sosok termulia dan terpandai. Mereka memiliki metode berbeda untuk menyampaikan ajaran suci Rasulullah. Kepatuhan kepada Allah Swt merupakan landasan hidup para Imam Ahlul Bait. Oleh karena itu, mereka sangat peka terhadap masalah seperti keadilan, menyelamatkan manusia dari penyembahan selain Allah dan meluruskan hubungan pribadi serta sosial.

Baca Yang lain

Imam Al-Jawad dan Anti-Hipokritas

Imam Al-Jawad dan Anti-Hipokritas Terkait keagungan figur Imam Muhammad al-Jawad, Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam Iran, Ayatullah al-Udzma Sayid Ali Khamenei, mengatakan, "Imam al-Jawad sama seperti imam-imam lainnya yang menjadi tauladan bagi kita. Kehidupan singkat beliau dihabiskan untuk melawan kezaliman. Di masa muda, beliau memikul tanggung jawab kepemimpinan umat Islam (imamah).

Baca Yang lain

Mengenang Kelahiran Imam Jawad as

Mengenang Kelahiran Imam Jawad as Imam kesembilan umat Islam-Syiah bernama Muhammad, kunyah beliau Abu Ja'far dan laqab beliau yang terkenal adalah Taqi dan Jawad. Imam Suci kaum muslimin ini lahir pada bulan Rajab tahun 195 HQ di kota suci Madinah. Ayah beliau adalah imam kedelapan Syiah, Imam Ali bin Musa ar Ridha as.

Baca Yang lain