Situs Al Imamain Al Hasanain Pusat Kajian Pemikiran dan Budaya Islam

Imam Hadi as

Imam Ali Al-Hadi Pemberi Petunjuk di Masa Sulit

Imam Ali Al-Hadi Pemberi Petunjuk di Masa Sulit

Sebagian dari upaya Ahlul Bait di bidang pemikiran dan budaya adalah menjelaskan masalah kepemimpinan dan Imamah di tengah umat Islam. Masalah ini semakin penting di masa Imam Ali al-Hadi. Karena pada waktu itu dapat dikatakan puncak dari serangan terhadap pemikiran Ahlul Bait. Itulah mengapa penjelasan dan sosialisasi masalah kepemimpinan di tengah umat Islam menjadi sangat penting.

Baca Yang lain

Kesyahidan Imam al-Hadi as dan Para Sahabat Beliau

Kesyahidan Imam al-Hadi as dan Para Sahabat Beliau Imam al-Hadi as meneguk cawan syahadah, akibat racun yang dibubuhkan atas perintah Mu'taz Abbasi. Syekh Mufid dan perawi lainnya meriwayatkan Imam al-Hadi as syahid pada bulan Rajab setelah 20 tahun 9 bulan menetap di Samara. Sebagian sumber menyebutkan ia syahid pada hari ketiga Rajab.Berdasarkan riwayat lainnya versi syahidnya justru terjadi pada tanggal 25 atau 26 Jumadil Akhir.

Baca Yang lain

Ilmu Ma'arif Islam Imam Ali Alhadi

Ilmu Ma'arif Islam Imam Ali Alhadi Diantara penyimpangan mendasar komunitas Syiah Ghulat yang menjadi penyebab meruncingnya hubungan Syiah dengan mazhab Islam lainnya, adalah adanya keyakinan akan perubahan yang terjadi dalam Alquran. Bahwa Alquran di sisi umat Islam sudah tidak orisinil lagi, dan telah terjadi penyimpangan dan perubahan didalamnya.

Baca Yang lain

Perjuangan Imam Hadi Menegakkan Kebenaran

Perjuangan Imam Hadi Menegakkan Kebenaran Sebagai penutup, kami kutipkan nasihat bijak dari Imam Ali al-Hadi as yang dapat menjadi petunjuk bagi kita mengarungi kehidupan dunia. Beliau berkata, “Barang siapa taat kepada Allah, maka ia tidak akan khawatir terhadap kekecewaan makhluk.” ”Pelaku kebaikan itu lebih baik daripada kebaikan itu sendiri. Sedang pelaku keburukan itu lebih buruk daripada keburukan itu sendiri.”

Baca Yang lain

Pelita Penerang Umat Itu Bernama Imam Ali Al-Hadi

Pelita Penerang Umat Itu Bernama Imam Ali Al-Hadi Berikut ini, kami kutipkan nasihat bijak dari Imam Ali al-Hadi yang dapat menjadi petunjuk bagi kita mengarungi kehidupan dunia. Beliau pernah berkata, “Perbanyaklah istighfar dan bersyukur kepada Allah Swt, dengan demikian seluruh kebahagian dunia dan akhirat akan engkau raih.”

Baca Yang lain

Mengenang Perjuangan Imam Hadi as(2)

Mengenang Perjuangan Imam Hadi as(2) Abu Hasyim mengabarkan berita ini kepada Imam dan sebagai jawabannya beliau berkata, "Nabi Muhammad Saw lebih mulia dari Ka'bah dan Hajar al-Aswad, tapi tetap mengitari dan thawaf mengelilingi Ka;bah dan mencium Hajar al-Aswad. Allah Swt memiliki tempat di bumi yang disukai agar manusia beribadah di sana dan di tempat-tempat yang diinginkan Allah ini

Baca Yang lain

Mengenang Perjuangan Imam Hadi as(1)

Mengenang Perjuangan Imam Hadi as(1) Keagungan karakter Imam Hadi as memaksa musuh dan teman mengakui dan menghormati beliau. Sebagian dari pengakuan ini berdasarkan pada kepribadian Imam itu, secara moral dan sebagian karena dimensi ilmiahnya adalah hasil dari keramat yang muncul dari dirinya. Sekaitan dengan hal ini, "Ibnu Shahr Ashoub" menulis, "Imam Hadi as adalah orang yang paling berakhlak dan jujur.

Baca Yang lain

Imam Hadi, Mentari Pembimbing Umat(2)

Imam Hadi, Mentari Pembimbing Umat(2) Ahlul Bait Nabi Muhammad Saw mencurahkan hidupnya untuk membimbing manusia dengan ketinggian ilmu dan keutamaan akhlaknya. Salah satu dari Ahlul Bait Rasulullah saw adalah Imam Hadi yang telah menunjukkan keagungannya sejak kecil hingga akhir hayatnya. Imam Ali al-Hadi lahir tanggal 15 Dzulhijjah 212 HQ di kota Madinah. Ketika ayahnya Imam Jawad syahid, Imam Hadi memegang tanggung jawab kepemimpinan umat Islam. Beliau memberikan petunjuk dan bimbingan kepada masyarakat selama 33 tahun.

Baca Yang lain

Imam Hadi, Mentari Pembimbing Umat(1)

Imam Hadi, Mentari Pembimbing Umat(1) Ahlul Bait Nabi Muhammad Saw mencurahkan hidupnya untuk membimbing manusia dengan ketinggian ilmu dan keutamaan akhlaknya. Salah satu dari Ahlul Bait Rasulullah saw adalah Imam Hadi yang telah menunjukkan keagungannya sejak kecil hingga akhir hayatnya. Imam Ali al-Hadi lahir tanggal 15 Dzulhijjah 212 HQ di kota Madinah. Ketika ayahnya Imam Jawad syahid, Imam Hadi memegang tanggung jawab kepemimpinan umat Islam. Beliau memberikan petunjuk dan bimbingan kepada masyarakat selama 33 tahun.  

Baca Yang lain

Imam Hadi as dan Persiapan Era Keghaiban(2)

Imam Hadi as dan Persiapan Era Keghaiban(2) Kehidupan Imam Hadi as di era khalifah Abbasiyah sangat sulit. Beliau mendapat tekanan keras dan sangat dibatasi aktivitasnya. Pengawasan terhadap beliau oleh penguasa lalim saat itu juga ketat. Metode ini dimaksudkan untuk mencegah pertemuan beliau dengan para pengikut Syiah serta mencegah pencerahan beliau kepada masyarakat.  

Baca Yang lain

Imam Hadi as dan Persiapan Era Keghaiban(1)

Imam Hadi as dan Persiapan Era Keghaiban(1) Ahlul Bait Nabi Saw merupakan manusia sempurna dan yang dipilih oleh Allah Swt. Perilaku dan ucapan mereka menjadi teladan bagi kehidupan manusia dan manifestasi nilai-nilai ilahi. Mengenal teladan dan mengikuti cara hidup mereka bakal membawa manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat.

Baca Yang lain

Imam Hadi as: Dunia Bukan Akhir Kehidupan!(2)

Imam Hadi as: Dunia Bukan Akhir Kehidupan!(2) Hari ini adalah hari ketiga Rajab. Pada hari itu tanah membentangkan tangannya untuk merengkuh kembali manusia suci dari keuturunan keluarga Nabi Saw dan menjanjikannya kehidupan yang lebih baik di luar dunia ini, bersama dengan para wali dan nabi. Kami menyampaikan bela sungkawa atas syahadah Imam Ali an-Naqi as kepada kaum Syiah dunia.

Baca Yang lain

Imam Hadi as: Dunia Bukan Akhir Kehidupan!(1)

Imam Hadi as: Dunia Bukan Akhir Kehidupan!(1) Hari ini adalah hari ketiga Rajab. Pada hari itu tanah membentangkan tangannya untuk merengkuh kembali manusia suci dari keuturunan keluarga Nabi Saw dan menjanjikannya kehidupan yang lebih baik di luar dunia ini, bersama dengan para wali dan nabi. Kami menyampaikan bela sungkawa atas syahadah Imam Ali an-Naqi as kepada kaum Syiah dunia.

Baca Yang lain

Imam Ali Al-Hadi, Pelita Penerang Umat

Imam Ali Al-Hadi, Pelita Penerang Umat Sejarah Islam menunjukkan kehadiran orang-orang besar dan mulia yang begitu berjasa bagi umat manusia. Mereka adalah para penerus risalah para Nabi dan Rasul yang mengenalkan jalan kebahagiaan sejati dan keselamatan bagi umat manusia. Ahlul Bait Rasulullah Saw menjadi pelita penerang umat dari kegelapan.

Baca Yang lain

Kisah Imam Ali Al-Hadi as dan Wanita Pendusta

Kisah Imam Ali Al-Hadi as dan Wanita Pendusta Suatu ketika, di masa Imam Kesepuluh kita, Imam Ali al-Hadi an-Naqi, seorang wanita datang kepada Khalifah Mutawakkil. Wanita tersebut mengklaim sebagai Zainab al-Kubra As, putri Hadrat Sayidah Fatimah As, putri Rasullah Saw.

Baca Yang lain

Imam Ali Al-Hadi Pemberi Petunjuk di Masa Sulit

Imam Ali Al-Hadi Pemberi Petunjuk di Masa Sulit Pada 3 Rajab tahun 254 Hijriah di hari seperti ini Imam Hadi as mereguk cawan syahadah. Beliau dibunuh oleh anasir penguasa bani Abbasiah, setelah melihat keberadaan beliau menjadi ancaman bagi kekuasaannya.

Baca Yang lain

Sejarah singkat Imam Ali Al-Hadi as

Sejarah singkat Imam Ali Al-Hadi as Pada hari Senin tanggal 3 Rajab tahun 254 Hijriah, Imam Muhammad Al-Hadi as meninggal dunia karena sakit yang parah. Beliau sakit oleh racun. Orang yang telah meracuninya adalah penguasa Abbasiyah yang bernama Al-Mu’taz.

Baca Yang lain

Syiah di bawah naungan Imam Ali Al-Hadi as

Syiah di bawah naungan Imam Ali Al-Hadi as Imam Ali Al-Hadi as memulai keimamahannya dalam situasi yang sangat berbahaya, yaitu kekuasaan Abbasiah semakin bertambah kejam, sewenang-wenang, dan menyimpang. Kekhal­ifahan Al-Mutawakkil tergolong masa yang paling buruk yang dialami oleh Imam Ali Al-Hadi as saat itu.

Baca Yang lain

Terbitnya Mentari Hidayah Kesepuluh

Terbitnya Mentari Hidayah Kesepuluh Setelah Rasulullah Saw, menurut ungkapan beliau, telah ditinggalkan dua pusaka berharga kepada umat Islam yaitu al-Quran dan para Ahlul Bait as, yang akan menjadi pembimbing manusia menuju hidayah. Penekanan Rasulullah Saw terhadap Ahlul Bait as setelah al-Quran, adalah bahwa kehendak Allah Swt dan Rasul-Nya agar umat manusia dalam mempelajari dan memahami al-Quran serta berada di jalan yang lurus, mengikuti cahaya terang Ahlul Bait as dan menjadikan mereka teladan serta tempat rujukan. Oleh karena itu, posisi ilmiah dan marji’ serta pemimpin intelektual para manusia mulia ini sangat penting.

Baca Yang lain

IMAM ALI AL-HADI, TEGUH DI ATAS KEBENARAN

IMAM ALI AL-HADI, TEGUH DI ATAS KEBENARAN

Baca Yang lain