Imamejn Hasanejn - Baština pozitivnih misli

Hadisi

Ko je zahid?

Ko je zahid?

Požutjela lica kod zahida od noćnog bdijenja (komentar hadisa o Miradžu 118.)

Detalji

Korisni hadisi o...

Korisni hadisi o... Temelji razvoja - Planiranje Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao:  “Ko lijepo planira svoje življenje Bog Svevišnji će mu darovati opskrbu.”

Detalji

Iz knjige "Buket cvijeća"

Iz knjige O strastima  "Plašim se tri stvari za moj Ummet nakon mene: neupućenosti nakon znanja, odvođenja u zabludu iskušenjima, te strasti stomaka i stidnih mjesta."   Nema vrjednijeg ibadeta Bogu Uzvišenom do čistote stomaka i stidnih mjesta od pohote."   "Čovjeku kome su ponuđeni porok i strast, ali ih on izbjegava zbog straha od Boga, Uzvišenog i Moćnog, On će zabraniti Vatru i sačuvat će ga Najvećeg straha."

Detalji

Hadisi o pomaganju

Hadisi o pomaganju Pomaganje (muvasat)

Detalji

Poučno u vezi s namazom (molitvom)

Poučno u vezi s namazom (molitvom) Napuštanje namaza i njegovo omalovažavanje

Detalji

UMMET

UMMET UMMET Vi ste narod najbolji od svih koji se ikada pojavio: tražite da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćate i u Allaha vjerujete. A kad bi sljedbenici Knjige ispravno vjerovali, bilo bi bolje za njih; ima ih i pravih vjernika, ali većinom su nevjernici (Ali ‘Imran, 110) 

Detalji

ŠKRTOST

ŠKRTOST ŠKRTOST  One koji škrtare i traže od drugih da budu škrti i koji kriju ono što im je Al¬lah iz obilja svoga darovao; a Mi smo nevjernicima pripremili sramnu pat¬nju (En-Nisa, 37).  Vi se, eto, pozivate da trošite na Allahovu putu, ali neki od vas su škrti – a ko škrtari, na svoju štetu škrtari, jer Allah je bogat, a vi ste siromašni. A ako glave okrenete, On će vas drugim narodom zamijeniti, koji onda kao što ste vi neće biti (Muhammed, 38) 

Detalji

POVJERENJE (AMANET)

POVJERENJE (AMANET) POVJERENJE (AMANET)  Koji o povjerenim im amanetima i obavezama svojim brigu brinu (El-Mu'minun, 8)   

Detalji

Poslanik i odgoj

Poslanik i odgoj Poslanik i odgoj Poštujte, uvažavajte svoju djecu i sa njima se lijepo ponašajte.

Detalji

Hadisi o nadi

Hadisi o nadi Hadisi o nadi Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Nada je milost za moj ummet. Ako ne bi bilo nade, nikada ne bi majka dojila svoje dijete niti bi voćar zasadio drvo.” (El-Bi¬har, 77/173/8) 

Detalji

Hadisi o mržnji

Hadisi o mržnji Hadisi o mržnji Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Allah mrzi starca bludnika, bogatog nepravednika, oholog siromaha i nasrtljivog prosca. Allah je poništio nagradu darivaocu koji prigovara na ono što je udijelio, a prezire lažljivca otvorenog.” (Tuhaful-‘ukul, 42) 

Detalji

ISHRANA

ISHRANA ISHRANA Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ko malo jede, stomak će mu ostati zdrav, a srce će mu steći vedrinu, a onaj ko obilno jede, stomak će mu se razboljeti, a srce okameniti.” (Tenbihul-havatir, 1/46) 

Detalji

Hadisi o dobročinstvu

Hadisi o dobročinstvu Božiji Poslanik, s.a.v.a .: “Ništa ne produžuje život, osim dobročinstva.” 

Detalji

“Potpunost dobročinstva je da u samoći radiš ono što radiš i javno.”

“Potpunost dobročinstva je da u samoći radiš ono što radiš i javno.” “Potpunost dobročinstva je da u samoći radiš ono što radiš i javno.” Deset je znakova dobročinitelja:...

Detalji

Ostavite svoj komentar

Korisnički komentari

Nema komentara
*
*

Imamejn Hasanejn - Baština pozitivnih misli