Muassasar alhasanain (a.s)

Tarihin Shi'anci

# Lakabi Mawallafi Gurzawa
1 Tafarki Zuwa Gadir Kamal Assayyid

Ku yi bayanin Ra'ayinku

Ra'ayoyi Masu Dubawa

Babu wani Raayi
*
*

Muassasar alhasanain (a.s)