Situs Al Imamain Al Hasanain Pusat Kajian Pemikiran dan Budaya Islam

Artikel

Keluarga & Masyarakat
Menimbun Barang dan Mengambil Keuntungan dari Kemalangan Orang

Menimbun Barang dan Mengambil Keuntungan dari Kemalangan Orang

Pada masa Imam Keenam kita, Imam Ja’far Shadiq as terjadi kelangkaan gandum di kota Madinah. Sebagai hasilnya, rakyat Madinah terpaksa membeli gandum dengan harga yang sesuai dengan kemampuan mereka. Pada saat itu terdapat sebagaian orang yang sangat miskin dan tidak mampu untuk membeli gandum untuk hari itu.

Keluarga & Masyarakat
Mukmin Disebut Mukmin

Mukmin Disebut Mukmin

Barangsiapa tidak memperbaiki umat Islam dengan tangan, lidah  dan matanya, maka ini menunjukkan ia bukan lagi muslim yang sebenarnya, tidak lebih dari segi lahiriahnya saja tapi tidak secara keseluruhan. Ia hanya berkata, “Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah…” tanpa berpegang teguh memenuhi tuntutan La Ilaha Ilallah.

Al Qur'an Al Karim
Pahala Membaca al-Quran

Pahala Membaca al-Quran

Rasulullah saw bersabda, “Orang yang membaca al-Quran dalam salat sambil berdiri, niscaya Allah menganugerahkan kepadanya pada setiap hurufnya 100 kebaikan. Apabila ia membacanya (dalam salat) sambil duduk, maka 50 kebaikan. Dan apabila ia membacanya dalam keadaan suci (berwudu) di luar salat, 25 kebaikan. Dan 10 kebaikan bagi yang membacanya tanpa bersuci (wudu).”  

Keluarga & Masyarakat
Proses Mencari Ilmu Ibarat Biji Kurma yang Ditanam di Bawah Batu

Proses Mencari Ilmu Ibarat Biji Kurma yang Ditanam di Bawah Batu

Mencari ilmu tidak mudah. Sebab membutuhkan waktu lama dan menyita banyak proses yang sangat melelahkan. Pahit, getir, hina, dan rendah diperlukan agar dari ilmu yang diperoleh dapat mengangkat derajat kemuliaan di kemudian hari.  

Keluarga & Masyarakat
Seorang Lelaki Miskin dan Puasa

Seorang Lelaki Miskin dan Puasa

Sembari bersiap menyambut Ramadan yang kita tunggu-tunggu, saya suka sekali membaca kembali salah satu hadis yang lucu sekaligus indah dalam melukiskan kebesaran Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah.

Kenabian
Kisah Nabi Musa yang Merasa Paling Pandai

Kisah Nabi Musa yang Merasa Paling Pandai

Di dalam kitab hadis Shahih Bukhari disebutkan bahwa Kanjeng Nabi saw bercerita: “Musa pernah berpidato di tengah-tengah Bani Israil. Di tengah pidato, ada orang bertanya kepadanya, ‘Kanjeng Nabi Musa, siapakah manusia yang paling pandai di dunia ini?’ Mendengar pertanyaan tersebut, Kanjeng Nabi Musa menjawab dengan tegas. ‘Siapa lagi kalau bukan Saya!,’  

Rasulullah saw
Nabi Muhammad dan Kisah Kambing Kurus

Nabi Muhammad dan Kisah Kambing Kurus

Demikianlah perilaku Kanjeng Nabi. Selain memiliki keistimewaan yang di luar batas kemampuan manusia biasa. Beliau juga memiliki akhlak yang baik. Sehingga orang yang pertama kali bertemu dengannya pun terkesan dengan perilaku agungnya. Kisah ini dapat dilihat dalam kitab Fii Bayti al-rasuul. Shallahu ‘ala sayyidinaa Muhammad.

Keluarga & Masyarakat
Hikmah: Terkait Perbuatan Kita di Dunia Fana ini

Hikmah: Terkait Perbuatan Kita di Dunia Fana ini

Demikian, amal yang lebih diharapkan manfaatnya bagi hati, serta dipandang remeh dan tiada berarti dengan dinisbatkan kepada pemberian (amal) Allah yang amat luas dan tiada terkira-kira. Kata Syekh az-Zarruq, siapa yang melihat dirinya dengan baik niscaya ia merasa berkekurangan dalam perbuatannya–yang dengan kekurangan itu ia melihat anugerah Allah Swt kepadanya.  

Keluarga & Masyarakat
Kisah dan Hikmah Keislaman Para Sahabat Rasul (4): Abu Hurairah dan Perempuan yang hendak Bertobat

Kisah dan Hikmah Keislaman Para Sahabat Rasul (4): Abu Hurairah dan Perempuan yang hendak Bertobat

Terlebih, mengutip nasihat Ali bin Abi Thalib RA yang masyhur, dosa yang membuat kita sedih dan menyesal itu lebih disukai Allah daripada perbuatan baik yang membuat diri sombong. Oleh karenanya, jika helaian nafas masih ada, menebus dosa dengan perbuatan baik harus menjadi prioritas utama.

Keluarga & Masyarakat
Hikmah: Ajalmu Pendek Namun Angan-Anganmu Panjang

Hikmah: Ajalmu Pendek Namun Angan-Anganmu Panjang

Tidak ada (dosa) yang kecil jika kau berhadapan dengan Keadilan-Nya, dan tidak ada dosa besar jika kau menghadap Karunia-Nya.” لَاصَغِيْرَةَ إِذَا قابَلَكَ عَدْلُهُ وَلاكَبِيْرَةَ إذَا وَاجَهَكَ فَضْلُهُ