Situs Al Imamain Al Hasanain Pusat Kajian Pemikiran dan Budaya Islam

Artikel

Wanita
Perempuan Islam

Perempuan Islam

Semua ini di samping sifat-sifat khususnya sebagai seorang perempuan, seperti kehalusan, kelembutan hati, dan kesiapan menerima cahaya Ilahi. Ini adalah teladan seorang perempuan Muslim. Sifa-sifat inilah yang telah diungkapkan oleh Nabi Saw dalam berbagai pernyataan untuk memuji Fatimah Zahra dan Khadijah Kubra as, atau secara umum tentang seluruh perempuan. Ini adalah teladan Islam.

Rasulullah & Ahlulbait
Zainab Kubra; Teladan Perempuan Sepanjang Masa

Zainab Kubra; Teladan Perempuan Sepanjang Masa

Wanita agung ini memberikan pelajaran bagaimana menghadapi kelaliman kapada umat manusia sepanjang sejarah. Seorang perempuan dalam kondisi yang sangat sulit sekalipun mampu menampakkan cahayanya menerangi masyarakat di bidang politik dan sosial yang berada dalam kegelapan.

Keluarga & Masyarakat
Khalifah Ali: Jadikan Harta Sebagai Pelindung Kehormatan

Khalifah Ali: Jadikan Harta Sebagai Pelindung Kehormatan

Islam adalah agama yang sempurna. Kita sebagai muslim harusnya berbangga diri karena mempunyai agama Islam. Salah satu ajaran agama Islam yang harus kita jalankan adalah menjaga kehormatan.

Imam Shadiq as
Apakah Imam Shadiq As memiliki guru dari kalangan Ahlusunnah ?

Apakah Imam Shadiq As memiliki guru dari kalangan Ahlusunnah ?

Pertanyaan Saya pernah mendapatkan pada salah satu site Ahlusunnah yang memuji dan menyanjung Imam Shadiq dengan menyebutnya sebagai Ja’far bin Muhammad. Mereka menyertakan biografi Imam Shadiq dan menyebutkan beberapa orang guru Imam Ja’far Shadiq dalam ilmu Fikih dan Ushul. Tolong Anda jawab kebenaran informasi ini, apakah memang demikian adanya. Apakah benar Imam Shadiq As pernah belajar pada seorang guru dari kalangan Ahlusunnah. Terima kasih.

Sejarah & Biografi
Kisah Salman Farsi dalam Menemukan Agama Islam

Kisah Salman Farsi dalam Menemukan Agama Islam

Rasulullah SAW pun meminta masukan dari sahabat-sahabatnya bagaimana strategi menghadapi mereka. Setelah bermusyawarah akhirnya saran Salman Al Farisi atau yang biasa dipanggil Abu Abdillah diterima. Strategi Salman memang belum pernah dikenal oleh bangsa Arab pada waktu itu. Namun atas ketajaman pertimbangan Rasulullah SAW, saran tersebut diterima.

Kenabian
Mengkaji Makna Kata Khalifah untuk Nabi Adam as (Part 3)

Mengkaji Makna Kata Khalifah untuk Nabi Adam as (Part 3)

Apakah maksud dari kata khalifah adalah pengganti dari orang-orang terdahulu yang mana sudah hidup sebelum Nabi Adam diciptakan? Kemudian karena mereka dan keturunannya sudah musnah maka dengan diciptakannya Nabi Adam dan Adam menjadi pengganti mereka maka Allah swt menjadikan Nabi Adam sebagai khalifah?

Agama & Aliran
Muhammad bin Abdul Wahhab dan Sosok yang Dikafirkan

Muhammad bin Abdul Wahhab dan Sosok yang Dikafirkan

Perbuatan ini terekam dengan jelas di dala kitab Ad-Duddurarul As-Shanniyah fi Ajwibah an-Najdiyah yang ditulis oleh sederet ulama, lalu dikumpulkan dan disusun oleh Ibn Qasem Abdurrahman. Kitab tersebut berisi tentang perkumpulan ulama-ulama Najd dari zaman Muhammad Abdul Wahhab hingga zaman sang penulis.

Rasulullah & Ahlulbait
Hadis Itrah dalam Kitab-Kitab Ahlus Sunah (5)

Hadis Itrah dalam Kitab-Kitab Ahlus Sunah (5)

“ Sesungguhnya Aku Tinggalkan di Tengah Kalian Kitabullah dan Sunnahku “ Yang pertama kali menyebutkan Hadis ini adalah Mâlik dalam kitab Muwaththa’, namun riwayatnya mursal dan tanpa sanad. Setelahnya, al Thabari dalam kitab Tarikh-nya yang juga mursal. Benar, Abu Syekh menyebut sanadnya dalam kitab Thabaqât al Muhadditsîn bi Ashbahân.

Kenabian
Mengkaji Makna Kata Khalifah untuk Nabi Adam as (Part 2)

Mengkaji Makna Kata Khalifah untuk Nabi Adam as (Part 2)

Apakah maksud dari kata khalifah adalah pengganti dari orang-orang terdahulu yang mana sudah hidup sebelum Nabi Adam diciptakan? Kemudian karena mereka dan keturunannya sudah musnah maka dengan diciptakannya Nabi Adam dan Adam menjadi pengganti mereka maka Allah swt menjadikan Nabi Adam sebagai khalifah?

Rasulullah & Ahlulbait
Khutbah Sayidah Zainab Mengungkap Kezaliman

Khutbah Sayidah Zainab Mengungkap Kezaliman

Tanpa kesadaran, tanpa pengetahuan tentang situasi, tanpa membedakan benar dan salah, Anda menggugurkan capaian-capaian, dan masa lalu Anda sendiri. Tampilan lahiriah, tampilan iman, mulut penuh klaim revolusi, tetapi batin, batin yang keropos, batin tanpa ketahanan dalam menghadapi angin yang berlawanan. Inilah akar masalahnya.