شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)

علم فقه

اجتهاد و مرجعیّت دینی

اجتهاد و مرجعیّت دینی

از آنجايى كه اجتهاد، هدف علم اصول فقه و ثمره آن است؛ در ميان شيعه و اهل سنّت، داراى پايگاه ويژه اى مى باشد، همه مشكلات ناشى از بى قانونى، در پرتو شايستگى و كاردانى اجتهاد پويا، حل و فصل مى گردند. در اين روزگار بر اساس انديشه شيعه، به خاطر دورى از رهبران معصوم، راهى به سوى علم به احكام شريعت جز اجتهاد وجود ندارد؛ (1) و هيچ مرجع ديگرى را جز مجتهد نمى توان سراغ داشت كه براى حوادث روزافزونى كه در جوامع بشرى پديد مى آيند، حكم و قانون جامعى ارائه كند.

جزئیات

وجوب زكات فطره و شرايط آن

وجوب زكات فطره و شرايط آن پس از پايان يافتن ماه مبارك رمضان ؛ يعنى در شب عيد فطر، افرادى كه داراى شرايط باشند، بايد زكاتى بپردازند كه مقدار و موارد مصرف آن خواهد آمد. اين زكات به نام زكات فطره خوانده مى شود. افرادى كه در شب عيد فطر داراى اين شرايط باشند زكات فطره بر آنها واجب است :

جزئیات

اختلاف افق و شب قدر

اختلاف افق و شب قدر معناى شب قدر چيست و با توجه به اختلاف افق و حتى اختلاف شب و روز در برخى کشورها، چطور قابل تصور است که يک شب قدر وجود داشته باشد؟

جزئیات

آثار و برکات روزه

آثار و برکات روزه خداوند متعال به مقتضای ربوبيت خود، براي تربيت بشر و رساندن او به کمال شايسته خويش يک سلسله عبادات و وظايف اخلاقي معين فرموده است تا آدمي در سايه عمل به آن عبادات و به کار بستن وظايف به کمالي که براي آن آفريده شده است.

جزئیات

احکام روزه بر اساس فتوای آيت الله مکارم شيرازی

احکام روزه بر اساس فتوای آيت الله مکارم شيرازی احکام روزه بر اساس فتاوای آيت الله مکارم شيرازی

جزئیات

احکام روزه بر اساس فتوای آیت الله سیستانی

احکام روزه بر اساس فتوای آیت الله سیستانی احکام روزه بر اساس فتاوای آيت الله سيستانی

جزئیات

احکام عزادارى امام حسين عليه السلام

احکام عزادارى امام حسين عليه السلام

جزئیات

استطاعت چيسـت و مستطيـع کيست؟

استطاعت چيسـت و مستطيـع کيست؟

جزئیات

بررسى اجمالى مهريه (روايى، فقهى، حقوقي)

بررسى اجمالى مهريه (روايى، فقهى، حقوقي)

جزئیات

مهر و نقش آن در عقد نکاح

مهر و نقش آن در عقد نکاح

جزئیات

مبانى فقهى عمليات شهادت طلبانه

مبانى فقهى عمليات شهادت طلبانه

جزئیات

نگاهى به پديده شبيه سازى انسان

نگاهى به پديده شبيه سازى انسان

جزئیات

نگاهى به رابطه احکام اسلام با اديان ديگر

نگاهى به رابطه احکام اسلام با اديان ديگر

جزئیات

فقه و عرف

فقه و عرف

جزئیات

تحليلى پيرامون زکات، زکات يا ماليات، کداميک؟

تحليلى پيرامون زکات، زکات يا ماليات، کداميک؟

جزئیات

قلمرو مسئوليت بيت المال در پرداخت ديه

قلمرو مسئوليت بيت المال در پرداخت ديه

جزئیات

ماهيت جرم در فقه و قانون جزا

ماهيت جرم در فقه و قانون جزا

جزئیات

قاعده ديه اعضا در فقه اماميه و اهل سنّت

قاعده ديه اعضا در فقه اماميه و اهل سنّت

جزئیات

ماهيت حقوقى طلاق خلع

ماهيت حقوقى طلاق خلع

جزئیات

بررسى فقهى - حقوقى وضعيت متفاوت زن و مرد در طلاق

بررسى فقهى - حقوقى وضعيت متفاوت زن و مرد در طلاق

جزئیات

نظر خود را اعلام كنید

نظرات كاربران

نظری وجود ندارد
*
*

شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)