شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)

امام جواد علیه السلام

«شهادت امام جواد 1389» روضه: ای باب حاجت همه

«شهادت امام جواد 1389» روضه: ای باب حاجت همه 00:11:41

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: شهادت امام جواد (علیه السلام)

گوش دادن

«شهادت امام جواد 1389» روضه: سر را ز خاک حجره اگر بر نداشتی

«شهادت امام جواد 1389» روضه: سر را ز خاک حجره اگر بر نداشتی 00:03:36

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: شهادت امام جواد (علیه السلام)

گوش دادن

«شهادت امام جواد 1389» زمینه: جوون امام رضا میخونه کجایی مادر من

«شهادت امام جواد 1389» زمینه: جوون امام رضا میخونه کجایی مادر من 00:08:27

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: شهادت امام جواد (علیه السلام)

گوش دادن

«شهادت امام جواد 1393» زمینه: الا یا اهل عالم من گدای جوادم

«شهادت امام جواد 1393» زمینه: الا یا اهل عالم من گدای جوادم 00:08:05

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: شهادت امام جواد (علیه السلام)

گوش دادن

«شهادت امام جواد 1393» واحد: سلطان طوس است و درگاه قبل از محرم

«شهادت امام جواد 1393» واحد: سلطان طوس است و درگاه قبل از محرم 00:03:48

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: شهادت امام جواد (علیه السلام)

گوش دادن

«شهادت امام جواد 1393» واحد: مادر ببین دختر مامون چه کار کرد

«شهادت امام جواد 1393» واحد: مادر ببین دختر مامون چه کار کرد 00:01:44

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: شهادت امام جواد (علیه السلام)

گوش دادن

«شهادت امام جواد 1393» روضه: سر را ز خاک حجره اگر بر نداشتی

«شهادت امام جواد 1393» روضه: سر را ز خاک حجره اگر بر نداشتی 00:10:23

خطیب: سید مجید بنی فاطمه
آلبوم: شهادت امام جواد (علیه السلام)

گوش دادن

«شهادت امام جواد 1393» زمینه: رو قلبم میشینه دوباره انگار غم زمونه

«شهادت امام جواد 1393» زمینه: رو قلبم میشینه دوباره انگار غم زمونه 00:10:25

خطیب: سید مجید بنی فاطمه
آلبوم: شهادت امام جواد (علیه السلام)

گوش دادن

«شهادت امام جواد 1393» شور: مظلوم حسین

«شهادت امام جواد 1393» شور: مظلوم حسین 00:03:33

خطیب: سید مجید بنی فاطمه
آلبوم: شهادت امام جواد (علیه السلام)

گوش دادن

«شهادت امام جواد 1393» شور: کار من که دل سپردن و کار تو فقط دلبری

«شهادت امام جواد 1393» شور: کار من که دل سپردن و کار تو فقط دلبری 00:02:26

خطیب: سید مجید بنی فاطمه
آلبوم: شهادت امام جواد (علیه السلام)

گوش دادن

«شهادت امام جواد 1393» شور: روی خاک آبی ما جای پای آسمون

«شهادت امام جواد 1393» شور: روی خاک آبی ما جای پای آسمون 00:03:17

خطیب: سید مجید بنی فاطمه
آلبوم: شهادت امام جواد (علیه السلام)

گوش دادن

«شهادت امام جواد 1394» زمینه: میسوزه دلای عاشقونه با تو

«شهادت امام جواد 1394» زمینه: میسوزه دلای عاشقونه با تو 00:09:36

خطیب: سید مجید بنی فاطمه
آلبوم: شهادت امام جواد (علیه السلام)

گوش دادن

«شهادت امام جواد 1394» شور: ای جان دلم جانان دلم

«شهادت امام جواد 1394» شور: ای جان دلم جانان دلم 00:01:37

خطیب: سید مجید بنی فاطمه
آلبوم: شهادت امام جواد (علیه السلام)

گوش دادن

«شهادت امام جواد 1394» واحد: ای مرگ مدد کن که من زار بمیرم

«شهادت امام جواد 1394» واحد: ای مرگ مدد کن که من زار بمیرم 00:04:12

خطیب: سید مجید بنی فاطمه
آلبوم: شهادت امام جواد (علیه السلام)

گوش دادن

«شهادت امام جواد 1394» واحد: ظهر عاشورا، حرم کربلا

«شهادت امام جواد 1394» واحد: ظهر عاشورا، حرم کربلا 00:02:34

خطیب: سید مجید بنی فاطمه
آلبوم: شهادت امام جواد (علیه السلام)

گوش دادن

«شهادت امام جواد 1394» شور: راحت می شینم و میگم که غلامت هستم

«شهادت امام جواد 1394» شور: راحت می شینم و میگم که غلامت هستم 00:07:12

خطیب: سید مجید بنی فاطمه
آلبوم: شهادت امام جواد (علیه السلام)

گوش دادن

«شهادت امام جواد 1394» شور: دلم گرفته دوباره این شبا برا حرم گرفته

«شهادت امام جواد 1394» شور: دلم گرفته دوباره این شبا برا حرم گرفته 00:02:21

خطیب: سید مجید بنی فاطمه
آلبوم: شهادت امام جواد (علیه السلام)

گوش دادن

«شهادت امام جواد 1390» روضه: مرهم حریف زخم زبان ها نمی شود

«شهادت امام جواد 1390» روضه: مرهم حریف زخم زبان ها نمی شود 00:11:29

خطیب: حاج میثم مطیعی
آلبوم: شهادت امام جواد (علیه السلام)

گوش دادن

«شهادت امام جواد 1390» واحد: ابروی تو و تیغ بلا فرق ندارد

«شهادت امام جواد 1390» واحد: ابروی تو و تیغ بلا فرق ندارد 00:16:02

خطیب: حاج میثم مطیعی
آلبوم: شهادت امام جواد (علیه السلام)

گوش دادن

«شهادت امام جواد 1395» زمینه: بنی قتلوک ذبحوک

«شهادت امام جواد 1395» زمینه: بنی قتلوک ذبحوک 00:05:15

خطیب: سید رضا نریمانی
آلبوم: شهادت امام جواد (علیه السلام)

گوش دادن

نظر خود را اعلام كنید

نظرات كاربران

نظری وجود ندارد
*
*

شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)