شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)

حضرت فاطمه علیها السلام

«فاطمیه 1396» شور: وای از پیکرت، وای انگشترت

«فاطمیه 1396» شور: وای از پیکرت، وای انگشترت 00:03:49

خطیب: سید مجید بنی فاطمه
آلبوم: فاطمیه

گوش دادن

«فاطمیه 1396» شور: غیر تو حالمو کسی نمیپرسه

«فاطمیه 1396» شور: غیر تو حالمو کسی نمیپرسه 00:05:01

خطیب: سید مجید بنی فاطمه
آلبوم: فاطمیه

گوش دادن

«فاطمیه 1396» زمینه: ذکر لب نوکر ها سیدتی لبیک

«فاطمیه 1396» زمینه: ذکر لب نوکر ها سیدتی لبیک 00:05:56

خطیب: سید مجید بنی فاطمه
آلبوم: فاطمیه

گوش دادن

«فاطمیه 1396» شور: یابن ولی الله سلام علیک

«فاطمیه 1396» شور: یابن ولی الله سلام علیک 00:06:35

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: فاطمیه

گوش دادن

«فاطمیه 1396» زمینه: حرمت حیدر چی بود! چی شد

«فاطمیه 1396» زمینه: حرمت حیدر چی بود! چی شد 00:11:13

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: فاطمیه

گوش دادن

«فاطمیه 1396» شور: پدر خاک، پسرت خاک نشد

«فاطمیه 1396» شور: پدر خاک، پسرت خاک نشد 00:05:06

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: فاطمیه

گوش دادن

«فاطمیه 1391» زمینه: سیاه شده روز من از غم

«فاطمیه 1391» زمینه: سیاه شده روز من از غم 00:06:15

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: فاطمیه

گوش دادن

نظر خود را اعلام كنید

نظرات كاربران

نظری وجود ندارد
*
*

شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)