شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)

امام علی علیه السلام

روضه: ماه می آید از خم کوچه

روضه: ماه می آید از خم کوچه 00:06:34

خطیب: حاج میثم مطیعی
آلبوم: شهادت حضرت علی (علیه السلام)

گوش دادن

مدح: کیستی ای بی گمان علت خلق جهان

مدح: کیستی ای بی گمان علت خلق جهان 00:08:39

خطیب: حاج میثم مطیعی
آلبوم: شهادت حضرت علی (علیه السلام)

گوش دادن

زمینه: نداند قدر مرا این شهر، مرا از کوفه بگیر امشب

زمینه: نداند قدر مرا این شهر، مرا از کوفه بگیر امشب 00:08:26

خطیب: حاج میثم مطیعی
آلبوم: شهادت حضرت علی (علیه السلام)

گوش دادن

زمینه: بابای خوب یتیمان کوفه

زمینه: بابای خوب یتیمان کوفه 00:05:32

خطیب: حاج میثم مطیعی
آلبوم: شهادت حضرت علی (علیه السلام)

گوش دادن

روضه: داغ مادر ولی پدر را کشت

روضه: داغ مادر ولی پدر را کشت 00:07:57

خطیب: حاج میثم مطیعی
آلبوم: شهادت حضرت علی (علیه السلام)

گوش دادن

شور: تو ساقی مظلوم غریبان غدیری

شور: تو ساقی مظلوم غریبان غدیری 00:05:01

خطیب: حاج میثم مطیعی
آلبوم: شهادت حضرت علی (علیه السلام)

گوش دادن

زمزمه: از سمت نخلستان دگر امشب، نمی رسد زمزمه یا رب

زمزمه: از سمت نخلستان دگر امشب، نمی رسد زمزمه یا رب 00:07:30

خطیب: حاج میثم مطیعی
آلبوم: شهادت حضرت علی (علیه السلام)

گوش دادن

زمزمه: مرو ای شاه دین، امام المتقی

زمزمه: مرو ای شاه دین، امام المتقی 00:04:39

خطیب: حاج میثم مطیعی
آلبوم: شهادت حضرت علی (علیه السلام)

گوش دادن

زمینه: نه مالک مونده نه سلمان، شده ذکرش أین عمار

زمینه: نه مالک مونده نه سلمان، شده ذکرش أین عمار 00:07:10

خطیب: حاج میثم مطیعی
آلبوم: شهادت حضرت علی (علیه السلام)

گوش دادن

زمینه: خطا همیشه از منو شفاعت از علی

زمینه: خطا همیشه از منو شفاعت از علی 00:09:27

خطیب: حاج میثم مطیعی
آلبوم: شهادت حضرت علی (علیه السلام)

گوش دادن

مدح: چه شود ز راه وفا اگر نظر به جانب ما کنی

مدح: چه شود ز راه وفا اگر نظر به جانب ما کنی 00:05:46

خطیب: حاج میثم مطیعی
آلبوم: شهادت حضرت علی (علیه السلام)

گوش دادن

زمینه: ناله ی جبرائیل آید از سرا

زمینه: ناله ی جبرائیل آید از سرا 00:07:35

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: شهادت حضرت علی (علیه السلام)

گوش دادن

زمینه: به سر آمد غم های من

زمینه: به سر آمد غم های من 00:06:53

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: شهادت حضرت علی (علیه السلام)

گوش دادن

زمینه: یادمه از بچگیام وقتی زمین میخوردم

زمینه: یادمه از بچگیام وقتی زمین میخوردم 00:05:21

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: شهادت حضرت علی (علیه السلام)

گوش دادن

شور: به سر آمد انتظار علی

شور: به سر آمد انتظار علی 00:05:21

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: شهادت حضرت علی (علیه السلام)

گوش دادن

زمینه: علی ای همای رحمت

زمینه: علی ای همای رحمت 00:06:38

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: شهادت حضرت علی (علیه السلام)

گوش دادن

زمینه: یتیما با ظرف شیر

زمینه: یتیما با ظرف شیر 00:08:01

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: شهادت حضرت علی (علیه السلام)

گوش دادن

زمینه: شب وصله برای من

زمینه: شب وصله برای من 00:07:59

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: شهادت حضرت علی (علیه السلام)

گوش دادن

زمینه: آسمونه دلم تیره و تاره

زمینه: آسمونه دلم تیره و تاره 00:06:33

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: شهادت حضرت علی (علیه السلام)

گوش دادن

زمینه: شب وصال مولاست

زمینه: شب وصال مولاست 00:13:26

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: شهادت حضرت علی (علیه السلام)

گوش دادن

نظر خود را اعلام كنید

نظرات كاربران

نظری وجود ندارد
*
*

شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)