شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)

امام موسی کاظم علیه السلام

زمینه: بر تخته‌ی دری، دریا رو می‌برند

زمینه: بر تخته‌ی دری، دریا رو می‌برند 00:09:59

خطیب: حاج میثم مطیعی
آلبوم: شهادت امام کاظم (علیه السلام)

گوش دادن

زمینه: فدایی تو منم خونه ی تو وطنم

زمینه: فدایی تو منم خونه ی تو وطنم 00:10:19

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: شهادت امام کاظم (علیه السلام)

گوش دادن

زمینه: منو خودت کربلا کشوندی میدونم

زمینه: منو خودت کربلا کشوندی میدونم 00:03:32

خطیب: حاج میثم مطیعی
آلبوم: شهادت امام کاظم (علیه السلام)

گوش دادن

شور: نیزه را سرور من بستر راحت کردی

شور: نیزه را سرور من بستر راحت کردی 00:04:38

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: شهادت امام کاظم (علیه السلام)

گوش دادن

دم پایانی: یا حسین یا حسین، من کجا لیاقت اقامه عزای تو؟

دم پایانی: یا حسین یا حسین، من کجا لیاقت اقامه عزای تو؟ 00:06:13

خطیب: حاج میثم مطیعی
آلبوم: شهادت امام کاظم (علیه السلام)

گوش دادن

روضه: سلام و درود خداوند اکبر

روضه: سلام و درود خداوند اکبر 00:13:25

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: شهادت امام کاظم (علیه السلام)

گوش دادن

نجوا با امام زمان (عج): به وصلش می رسم یا نه! نمی دانم، نمی دانم

نجوا با امام زمان (عج): به وصلش می رسم یا نه! نمی دانم، نمی دانم 00:05:09

خطیب: حاج میثم مطیعی
آلبوم: شهادت امام کاظم (علیه السلام)

گوش دادن

شور: سید و سالار شهیدان حسین

شور: سید و سالار شهیدان حسین 00:04:52

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: شهادت امام کاظم (علیه السلام)

گوش دادن

شور: ای بی کفن حسین جان

شور: ای بی کفن حسین جان 00:14:20

خطیب: حاج میثم مطیعی
آلبوم: شهادت امام کاظم (علیه السلام)

گوش دادن

روضه: کنج سیاه چال غریبی عزیز داشت

روضه: کنج سیاه چال غریبی عزیز داشت 00:11:05

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: شهادت امام کاظم (علیه السلام)

گوش دادن

شور: ساقیا حسرت لبهای ترک خورده ات

شور: ساقیا حسرت لبهای ترک خورده ات 00:02:55

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: شهادت امام کاظم (علیه السلام)

گوش دادن

واحد: ای وارث پیمبر و قرآن و دین، بیا

واحد: ای وارث پیمبر و قرآن و دین، بیا 00:03:09

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: شهادت امام کاظم (علیه السلام)

گوش دادن

واحد: امام هفتم ما پاره پاره شد جگرش

واحد: امام هفتم ما پاره پاره شد جگرش 00:01:50

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: شهادت امام کاظم (علیه السلام)

گوش دادن

روضه: اَلسّلَام عَلی الْمُعَذَّبِ فِي قَعْرِ السُّجُونِ

روضه: اَلسّلَام عَلی الْمُعَذَّبِ فِي قَعْرِ السُّجُونِ 00:10:15

خطیب: حاج میثم مطیعی
آلبوم: شهادت امام کاظم (علیه السلام)

گوش دادن

شور: ای علمدار به چشم نیمه باز خود ببین

شور: ای علمدار به چشم نیمه باز خود ببین 00:05:28

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: شهادت امام کاظم (علیه السلام)

گوش دادن

روضه: ما سائلیم، سائل آقای کاظمین

روضه: ما سائلیم، سائل آقای کاظمین 00:19:27

خطیب: حاج میثم مطیعی
آلبوم: شهادت امام کاظم (علیه السلام)

گوش دادن

زمینه: ای امید آخر

زمینه: ای امید آخر 00:05:52

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: شهادت امام کاظم (علیه السلام)

گوش دادن

زمینه: حبس در زندان فرعون زمان موسی شده

زمینه: حبس در زندان فرعون زمان موسی شده 00:03:12

خطیب: حاج میثم مطیعی
آلبوم: شهادت امام کاظم (علیه السلام)

گوش دادن

زمینه: داروی هر درد ما از دم تو میرسد

زمینه: داروی هر درد ما از دم تو میرسد 00:09:12

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: شهادت امام کاظم (علیه السلام)

گوش دادن

واحد: باب المراد عالم به روی دوش غلامان

واحد: باب المراد عالم به روی دوش غلامان 00:08:53

خطیب: حاج میثم مطیعی
آلبوم: شهادت امام کاظم (علیه السلام)

گوش دادن

نظر خود را اعلام كنید

نظرات كاربران

نظری وجود ندارد
*
*

شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)