شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)

امام رضا علیه السلام

زمینه: باد اگر بویی ز یار آشنا می آورد

زمینه: باد اگر بویی ز یار آشنا می آورد 00:05:01

خطیب: حاج میثم مطیعی
آلبوم: شهادت امام رضا (علیه السلام)

گوش دادن

شور: شبایی که دلتنگم زائر خراسونم

شور: شبایی که دلتنگم زائر خراسونم 00:04:04

خطیب: حاج میثم مطیعی
آلبوم: شهادت امام رضا (علیه السلام)

گوش دادن

واحد: بس که این زهر جفا با جگرم غوغا داشت

واحد: بس که این زهر جفا با جگرم غوغا داشت 00:04:46

خطیب: حاج میثم مطیعی
آلبوم: شهادت امام رضا (علیه السلام)

گوش دادن

زمینه: یا طبیب بن طبیب

زمینه: یا طبیب بن طبیب 00:12:03

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: شهادت امام رضا (علیه السلام)

گوش دادن

زمینه: قاتل اومد بالا سرش سادات ببخشند

زمینه: قاتل اومد بالا سرش سادات ببخشند 00:06:04

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: شهادت امام رضا (علیه السلام)

گوش دادن

ویژه شهادت امام رضا (علیه السلام)

ویژه شهادت امام رضا (علیه السلام) 00:13:54

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: شهادت امام رضا (علیه السلام)

گوش دادن

نظر خود را اعلام كنید

نظرات كاربران

نظری وجود ندارد
*
*

شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)