شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)

تخریب قبور ائمه بقیع علیهم السلام

«ویژه مناسبت تخریب بقیع» زمینه: یه مدینه یه بقیع یه امامی که حرم نداره

«ویژه مناسبت تخریب بقیع» زمینه: یه مدینه یه بقیع یه امامی که حرم نداره 00:07:54

خطیب: حاج محمود کریمی
آلبوم: تخریب قبور ائمه بقیع (علیهم السلام)

گوش دادن

«ویژه مناسبت تخریب بقیع» زمینه: آب به لب های تو رو زده

«ویژه مناسبت تخریب بقیع» زمینه: آب به لب های تو رو زده 00:04:53

خطیب: سید مجید بنی فاطمه
آلبوم: تخریب قبور ائمه بقیع (علیهم السلام)

گوش دادن

«ویژه مناسبت تخریب بقیع» زمینه: گنبد ندارد، گنبد ندارد

«ویژه مناسبت تخریب بقیع» زمینه: گنبد ندارد، گنبد ندارد 00:05:00

خطیب: سید مجید بنی فاطمه
آلبوم: تخریب قبور ائمه بقیع (علیهم السلام)

گوش دادن

«ویژه مناسبت تخریب بقیع» واحد: جانم فدای آن بنایی که نداری

«ویژه مناسبت تخریب بقیع» واحد: جانم فدای آن بنایی که نداری 00:07:58

خطیب: سید رضا نریمانی
آلبوم: تخریب قبور ائمه بقیع (علیهم السلام)

گوش دادن

«ویژه مناسبت تخریب بقیع» واحد: بقیع از دست زمونه شاکیه

«ویژه مناسبت تخریب بقیع» واحد: بقیع از دست زمونه شاکیه 00:04:49

خطیب: سید رضا نریمانی
آلبوم: تخریب قبور ائمه بقیع (علیهم السلام)

گوش دادن

«ویژه مناسبت تخریب بقیع» شور: کربلا بین الحرمین عشقه

«ویژه مناسبت تخریب بقیع» شور: کربلا بین الحرمین عشقه 00:03:05

خطیب: سید رضا نریمانی
آلبوم: تخریب قبور ائمه بقیع (علیهم السلام)

گوش دادن

(ویژه مناسبت تخریب بقیع) شور: دیگه چطور بگم که با مدینه قهرم

(ویژه مناسبت تخریب بقیع) شور: دیگه چطور بگم که با مدینه قهرم 00:05:50

خطیب: سید رضا نریمانی
آلبوم: تخریب قبور ائمه بقیع (علیهم السلام)

گوش دادن

«ویژه مناسبت تخریب بقیع» روضه: هشت شوال آسمان لرزید

«ویژه مناسبت تخریب بقیع» روضه: هشت شوال آسمان لرزید 00:19:57

خطیب: حاج میثم مطیعی
آلبوم: تخریب قبور ائمه بقیع (علیهم السلام)

گوش دادن

«ویژه مناسبت تخریب بقیع» زمینه: حرم یعنی بقیع، که گنبدش عرشه

«ویژه مناسبت تخریب بقیع» زمینه: حرم یعنی بقیع، که گنبدش عرشه 00:08:25

خطیب: حاج میثم مطیعی
آلبوم: تخریب قبور ائمه بقیع (علیهم السلام)

گوش دادن

«ویژه مناسبت تخریب بقیع» زمینه: خواب دیدم قبرتان آخر طلایی می شود

«ویژه مناسبت تخریب بقیع» زمینه:  خواب دیدم قبرتان آخر طلایی می شود 00:03:26

خطیب: حاج میثم مطیعی
آلبوم: تخریب قبور ائمه بقیع (علیهم السلام)

گوش دادن

«از زبان قبرستان بقيع» واحد: مرا میشناسی بقیعم، منم قبله گاه غریبان

«از زبان قبرستان بقيع» واحد: مرا میشناسی بقیعم، منم قبله گاه غریبان 00:08:29

خطیب: حاج میثم مطیعی
آلبوم: تخریب قبور ائمه بقیع (علیهم السلام)

گوش دادن

«ویژه مناسبت تخریب بقیع» زمینه : آخر یک روز شیعه برات حرم می سازه

«ویژه مناسبت تخریب بقیع» زمینه : آخر یک روز شیعه برات حرم می سازه 00:04:12

خطیب: حاج میثم مطیعی
آلبوم: تخریب قبور ائمه بقیع (علیهم السلام)

گوش دادن

نظر خود را اعلام كنید

نظرات كاربران

نظری وجود ندارد
*
*

شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)