เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

รำลึกวันอีดฆอดีรคุม

0 ทัศนะต่างๆ 00.0 / 5

รำลึกวันอีดฆอดีรคุม


ขอสลามไปยังยามะฮ์ดี
และผู้ที่ดำรงรักอะห์ลุลบัยต์
เนื่องในวันอันประเสริฐชื่นดวงฤทัย
มิใช่ใยคือวันอีดฆอดีรคุม
สิปแปดเดือนซุลฮิจญะได้เวียนผ่าน  
ครั้นอดีตกาลได้สัญจรไปเป็นกลุ่ม
มุ่งสู่ยังนครินทร์บังเหียนกุม
ณ ธราภูมิอันศักดิ์สิทธิบัยตุลฮะรอม
เมื่อศาสดา(ศ) ได้รับสาสน์จากฟากฟ้า
ให้ประกาศออกไปซึ่งสาสน์นี้
ราวกับว่าเป็นเรื่องใหญ่ในปฐพี
ให้ผู้ที่เป็นมุสลิมรับทราบกัน
ครั้นเมื่อได้เวลาจากแยกทางกลับ
ศาสดาได้มีรับสั่งกระทันหัน
ให้ทุกคนมารวมตัวในเร็วพลัน
ตัวข้านั้นจะแต่งตั้งซึ่งตัวแทน
เพื่อเป็นแบบแผนให้อุมมะฮ์ปฎิบัติ
ใครชื่อฟังและบัยอัตจะ พ้นผิด
ผู้พินิจตรึกตรองและใคร่คิด
จะเป็นมิตรกับฉันและวงศ์วาน
ชื่อของเขามีนามว่าอะลี  
ราชสีห์ของอัลลอฮฺ ผู้ยิ่งใหญ่
ผู้ใดทำให้เขาพึงพอใจ
ล้วนแล้วแต่ทำให้ฉันปิติร่วมยินดี
ประชาชนที่ได้ยินต่างประจักษ์
ด้วยกับสัจจะวาจาของนบี
ประชาชนล้วนแล้วแต่
แห่เข้ามาร่วมยินดี
และปลื้มปรีที่มีอะลีเป็นเมาลา
จากวันนั้นจนถึง  ณ  บัดนี้
เราโชคดีที่มีท่านเป็นแบบแผน
คอยชี้แจงสอนสั่งและรักษา
ไม่ให้พวกอัปรีย์มาย่ำยีศาสนาของโคดา
และคงรักษาไว้ซึ่งดีนของพระองค์

cr:ผลงานของสมาชิกในบ้าน

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วย

ความคิดเห็นของผู้ใช้งานทั้งหลาย

ไม่่มีความคิดเห็น
*
*

เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม