เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

ถอดรหัส “เราคือประชาชาติของอิมามฮุเซน”

0 ทัศนะต่างๆ 00.0 / 5

ถอดรหัส “เราคือประชาชาติของอิมามฮุเซน”


สโกแกนในเดือนมุฮัรรอมประโยคนี้ตอกย้ำให้เราระลึกถึงอีกครั้งว่าเราคือใคร ?
หากเรายินดีที่เอ่ยคำนี้ออกมานั่นหมายความว่า
แม้ตัวเราจะอยู่ห่างไกลจากสถานที่ แม้ชีวิตของเราจะห่างไกลจากยุคสมัยของอิมาม แต่หัวใจของเรายอมรับโดยไม่มีข้อสงสัยว่า “ประชาชาติของอิมามนั้นไร้พรมแดน”

⁃ ไร้พรมแดนแบบที่ขบวนการฮิลบุลเลาะฮ์ในเลบานอนใช้เป็นแรงบันดาลใจในการต่อสู้กับอิสราเอลมหามิตรของสหรัฐอเมริกา
⁃ ไร้พรมแดนแบบที่เหล่าทหารนานาชาติใช้เป็นแรงบันดาลใจในการปกป้องฮารัมของอิมามฮุเซนในประเทศอิรัค
⁃ ไร้พรมพรมแดนแบบที่เหล่าทหารนานาชาติใช้เป็นแรงบันดาลใจในการปกป้องฮารัมของท่านหญิงซัยนับในประเทศซีเรีย
⁃ ไร้พรมแดนแบบที่ผู้ถูกกระทำในทุกสถานที่ ทุกยุคสมัย ทุกศาสนาใช้เป็นแรงบันดาลใจในการต่อสู้กับผู้กดขี่

“ แม้ศัตรูจะพยายามกลบเสียงของเราลง แต่เสียงลับบัยกะยาฮุเซนที่ดังกึกก้องเป็นเสมือนการบ่งบอกให้รู้ว่าเรายังอยู่ “

“ เสียงตอบรับนี้มิใช่เพียงการขานรับต่อผู้ที่เราภักดี หากแต่เสียงขานรับนี้คือการตอบรับว่าเราจะนำอุดมการณ์นี้ไปปฏิบัติ “

“ อุดมการณ์ที่สามารถทำให้มารดาส่งบุตรชายออกไปสู่สมรภูมิรบอย่างภาคภูมิใจ อุดมการณ์ที่สามารถทำให้ภรรยาเตรียมเสื้อผ้าให้สามีใส่ไปสมรภูมิรบอย่างไม่ขัดข้อง “

“ แม้พวกเขาอาจจะกดขี่เรา หรือฆ่าเราลงให้ตายลงได้ แต่พวกเขาไม่สามารถฆ่าอุดมการณ์อิมามฮุเซนที่อยู่ในตัวเราได้ “

“ ลับบัยกะยาฮุเซน “

บทความโดย จิตรา อินทร์เพ็ญ

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วย

ความคิดเห็นของผู้ใช้งานทั้งหลาย

ไม่่มีความคิดเห็น
*
*

เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม