เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

ประวัติโดยย่อของท่านอิมามฮะซัน อัลอัสกะรี (อ.)

0 ทัศนะต่างๆ 00.0 / 5

ประวัติโดยย่อของท่านอิมามฮะซัน อัลอัสกะรี (อ.)

 


ท่านอะบูมุฮัมหมัด ฮะซัน บินอะลี (อ.) เป็นอิมามท่านที่ 11 ของบรรดาชีอะฮ์ และเป็นบิดาของท่านอิมามมะฮ์ดี (อ.), เป็นที่รู้จักกันในนามของท่านอิมามฮะซัน อัสกะรี (อ.), ท่านอิมามประสูติในเดือนเราะบิอุลเอาวัล หรือเราะบิอุซซานี ปี ฮศ.230 หรือ 232 ในรัฐสมัยการปกครองของคอลีฟะฮ์วาซิก  

 

ในช่วงวัยเด็กของท่านอิมามฮะซัน อัสกะรี (อ.) ซึ่งอยู่ในรัฐสมัยการปกครองของคอลีฟะฮ์มุตะวักกิล อับบาซี ท่านได้ถูกนำไปที่เมืองซามัรรอ ร่วมกับท่านอิมามฮาดี (อ.) บิดาของท่าน และท่านได้ใช้ชีวิตที่นั่นเรื่อยมา


ท่านอิมามใช้ชีวิตกับบิดาผู้ทรงเกียรติของท่านเป็นเวลา 23 ปี และมีชีวิตหลังจากสิ้นบิดาอีก 6 ปีระยะเวลาในการเป็นอิมามของท่านยาวนานเพียงแค่ 6 ปี

 

สถานที่ที่ท่านอิมามใช้ชีวิตอยู่ชื่อว่า “อัสกัร” หมายถึง ค่ายหรือเมืองทหาร เมืองซามัรรอก็ได้รับขนานนามนี้ด้วยเช่นกัน และเหตุที่ท่านอิมามฮะซัน (อ.) เป็นที่รู้จักกันในนาม “อัสกะรี” ก็เพราะท่านใช้ชีวิตที่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกบีบบังคับในเมืองทหารแห่งนี้


การดำรงสถานะอิมามของท่านอิมามอัสกะรี (อ.) ตรงกับรัฐสมัยการปกครองของคอลีฟะฮ์สามคน คือ คอลีฟะฮ์มุอ์ตัซ, คอลีฟะฮ์มุฮ์ตะดี, และคอลีฟะฮ์มุอ์ตะมิด


และท่านอิมามเป็นชะฮาดะฮ์ ในรัฐสมัยการปกครองของคอลีฟะฮ์มุอ์ตะมิด อับบาซี ในวันที่ 8 เดือนเราะบิอุลเอาวัล หรือญะมาดิลอูลา ปี ฮ.ศ.360 ในวัย 28 หรือ 29 ปี  และเรือนร่างบริสุทธิ์ของท่านถูกฝังอยู่ภายในบ้านของท่าน เคียงข้างกับบิดาผู้ทรงเกียรติ ในเมืองซามัรรอ


สมญานามของท่านอิมามได้แก่ ซอมิต, ฮาดี, เราะฟีก, ซะกี และนะกี และสร้อยนามของท่านคือ อะบูมุฮัมมัด

 

บทความโดย เชคอิมรอน พิชัยรัตน์

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วย

ความคิดเห็นของผู้ใช้งานทั้งหลาย

ไม่่มีความคิดเห็น
*
*

เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม