เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

ความอดทน คือ หนึ่งในคุณลักษณะที่ดีงามและสำคัญยิ่งของมนุษย์

0 ทัศนะต่างๆ 00.0 / 5

ความอดทน คือ หนึ่งในคุณลักษณะที่ดีงามและสำคัญยิ่งของมนุษย์


ความอดทนจะเป็นตัวยับยั้งมนุษย์จากความไม่มั่นคง ความวิตกกังวล การพร่ำบ่นหรือโอดครวญต่อกำหนด (กอฏอฮ์) ของพระผู้เป็นเจ้าจากภัยพิบัติและความทุกข์ยากต่างๆ และเขาจะมีพลังอำนาจในการยืนหยัดทัดทานอารมณ์และความต้องการต่างๆ ของจิตใจ และจะเกิดความมั่นคงในการปฏิบัติสิ่งที่เป็น
ความอดทน (ศ็อบร์) ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน
ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนั้น มีโองการจำนวนมากมายที่กล่าวถึงความอดทนและการยืนหยัด บางครั้งพระผู้เป็นเจ้าจะทรงบัญชาต่อบรรดาศาสดาและบรรดาผู้ศรัทธาให้มีความอดทน อาทิเช่น
ซูเราะฮ์ลุกมาน : อายะฮ์ที่ 17
وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ
“และจงอดทนต่อสิ่งที่ประสบกับเจ้า เพราะแท้จริงนั่นคือส่วนหนึ่งจากกิจการแน่วแน่มั่นคง”
فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ
“ดังนั้นเจ้าจงอดทนเถิด แท้จริงสัญญาของอัลลอฮ์นั้นคือสัจธรรม”  ซูเราะฮ์ฆอฟิร : อายะฮ์ที่ 55
และบางครั้งพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสูงส่งทรงมีบัญชาให้มนุษย์กำชับและตักเตือนกันในเรื่องของความอดทน
«وتواصو بالصبر»
“และพวกเจ้าจงแนะนำสั่งเสียกันให้มีความอดทนเถิด”  ซูเราะฮ์อัลอัศร์ : อายะฮ์ที่ 3
และบางครั้งคัมภีร์อัลกุรอานจะส่งเสริมและบอกข่าวดีแก่บรรดาผู้มีความอดทนในรูปสำนวนต่างๆ
«وبشر الصابرين »
“และจงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้อดทนเถิด” ซูเราะฮ์อัลบากอเราะฮ์ : อายะฮ์ที่ 55
«والله يحب الصابرين  »
“และอัลลอฮ์ทรงรักบรรดาผู้อดทน” ซูเราะฮ์อาลิอิมรอน : อายะฮ์ที่ 146
ان الله مع الصابرين
“และอัลลอฮ์ทรงอยู่กับบรรดาผู้อดทน” ซูเราะฮ์อัลบากอเราะฮ์ : อายะฮ์ที่ 153
ความอดทน (ศ็อบร์) ในริวายะฮ์ (คำรายงาน)
ใน คำรายงาน (ริวายะฮ์) ต่างๆ ก็เช่นเดียวกัน ได้มีการกล่าวถึงในเรื่องราวของความอดทน ไว้ในหลายถ้อยความที่ทรงคุณค่า
1. ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ (ศ็อลฯ) ได้กล่าวว่า
الصبر كنز من كنوز الجنة
“ความอดทน คือขุมคลังหนึ่งจากบรรดาขุมคลังของสวรรค์” (อัลมะฮัจญะตุลบัยฎออ์, เล่มที่ 7 , หน้า 17)
2. ท่านอิมามอะลี (อ.) กล่าวว่า
الصبر عون علی كل امر
“ความอดทน คือ สื่อช่วยเหลือใน (ความสำเร็จและความก้าวหน้าของ) ทุกกิจการงาน” ฆุร่อรุลฮิกัม, ฮะดีษที่ 765
3. ท่านอิมามฮุเซน (อ.) กล่าวว่า
من اصابته مصيبة فقال اذا ذكرها «انا لله وانا اليه راجعون » جدد الله له من اجرها مثل ما كان له يوم القيامة
“ผู้ใดก็ตามเมื่อความทุกข์ยากหนึ่งได้มาประสบกับเขา ทุกครั้งเมื่อเขาจะรำลึกถึงมันเขาและกล่าวว่า “อินนาลิลลาฮิ วะอินนา อิลัยฮิ รอญิอูน” (แท้จริงเราเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ และแท้จริงเราจะกลับคืนไปยังพระองค์) ดังนั้นในวันกิยามะฮ์ (ชาติหน้า) อัลลอฮ์จะทรงตอบแทนรางวัลของมันอีกครั้งให้กับเขา (ตามจำนวนที่เขากล่าวซ้ำ) เหมือนกับ (ผลรางวัลของ) สิ่งที่ได้เกิดขึ้นกับเขา” (กันซุลอุมมาล, มุตตี ฮินดี, เล่มที่ 3, หน้า 300 )
ความอดทนในวิถีชีวิตของท่านอิมามฮุเซน (อ.)
ท่านอิมามฮุเซน บินอะลี (อ.) หัวหน้าของบรรดาชะฮีด ผู้ซึ่งได้แสดงให้มนุษยชาติได้เห็นถึงความอดทน
ในทุกประเภทและทุกด้านในการดำเนินชีวิต ด้วยพฤติกรรมการแสดงออกของท่าน และด้วยกับการแบกรับความขมขื่นของการอดทนและอดกลั้น ทำให้ผลต่างๆ อันหวานชื่นของมันกลายเป็นโชคผลสำหรับตนเองทั้งในโลกนี้และในปรโลก นับตั้งแต่ช่วงวัยเด็ก ท่านต้องอดทนอดกลั้นและยืนหยัดต่อเหตุการณ์ต่างๆที่มาประสบกับมารดาบิดาและพี่ชายของตน อดทนอดกลั้นต่อความอธรรมต่างๆ ของบรรดาผู้อธรรมทั้งหลาย การร่อนเร่ผลัดถิ่นจากเมืองมะดีนะฮ์ไปจนถึงแผ่นดินกัรบะลา ความหิวกระหาย ความหิวโหย การเป็นชะฮีดของน้องๆ ลูกหลานและหมู่มิตรสหาย และความทุกข์ยากอื่นๆ อีกนานับพันประการ  เหตุการณ์บางส่วนที่บ่งบอกถึงความอดทนของท่านอิมามฮุเซน (อ)
1 ความอดทนต่อความอธรรมของมุอาวิยะฮ์ :
ภายหลังจากการเป็นชะฮีดของท่านอิมามฮะซันมุจญ์ตะบา (อ.) ชาวกูฟะฮ์และชาวเมืองอื่นๆ จำนวนหนึ่ง ได้เขียนจดหมายไปถึงท่านอิมามฮุเซน (อ.) และขอให้ท่านอิมาม (อ.) ลุกขึ้นต่อสู้ ท่านอิมาม (อ.)เขียนจดหมายตอบพวกเขาไปโดยกล่าวว่า
"ในเรื่องนี้คือการปฏิบัติตามทัศนะของพี่ชายของฉัน คือการรักษาคำมั่นสัญญาในการปฏิบัติตามสนธิสัญญาสงบศึก และทัศนะของฉันนั้นคือการญิฮาดและการต่อสู้กับบรรดาผู้อธรรมที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จและชัยชนะ ดังนั้นตราบที่มุอาวิยะฮ์ยังมีชีวิตอยู่ พวกท่านก็จงอยู่ในที่มั่นของพวกท่านก่อนเถิด (และจงอดทนอดกลั้นไว้ก่อน) จงซ่อนเร้นการงานของพวกท่านไว้ อย่าได้เปิดเผยเป้าหมายต่างๆของตน เพื่อว่าพวกท่านจะได้ไม่ตกอยู่ในอันตรายจากการถูกปองร้าย แต่เมื่อใดก็ตามที่มุอาวิยะฮ์ตายลง และฉันเองยังมีชีวิตอยู่ ฉันจะแจ้งทัศนะขั้นสุดท้ายของฉันแก่พวกท่าน อินชาอัลลอฮ์ (หากอัลลอฮ์ทรงประสงค์) ”  (อันซาบุลอัชรอฟ, เล่มที่ 3, หน้า 151, ฮะดีษที่ 13)

2. ความอดทนอดกลั้นต่อการแสดงการดูถูกเหยียดหยามต่อศพ (ญะนาซะฮ์) ของท่านอิมามฮะซัน (อ.) :
เมื่อพิธีการอาบน้ำ (ฆุซุล) และการห่อศพ (ตักฟีน) ท่านอิมามฮะซัน (อ.) สิ้นสุดลง อิมามฮุเซน (อ.) ได้ทำนมาซมัยยิตให้แก่ท่านและตั้งใจที่จะนำศพของพี่ชายไปฝังเคียงข้างหลุมศพของท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ (ศ็อลฯ) มัรวาน บินฮะกัม ลูกเขยของอุสมาน ได้ขี่ฬ่อและรีบไปหาท่านหญิงอาอิชะฮ์ และปลุกปั่นนางให้ขัดขวางการกระทำดังกล่าว หลังจากนั้นไม่นานนัก บรรดาผู้คัดค้านจำนวนหนึ่งภายใต้การนำของอาอิชะฮ์ก็ได้มารวมตัวกัน และพวกเขากล่าวกับท่านอิมามฮุเซน (อ.) ว่า
“ขอสาบานต่ออัลลอฮ์ว่า พวกเราจะไม่ปล่อยให้พวกท่านฝังร่างของฮะซันลงเคียงข้างหลุมฝังศพของท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ (ศ็อลฯ) อย่างแน่นอน”
ท่านอิมามฮุเซน (อ.) ได้กล่าวว่า “นี่คือบ้านของท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ (ศ็อลฯ) โอ้อาอิชะฮ์เอ๋ย และท่านเองก็เป็นหนึ่งจากภรรยาทั้งเก้าคนของท่านศาสนทูต (ศ็อลฯ) หากจะคิดคำนวณถึงสิทธิของท่านแล้ว ท่านก็มีส่วนในบ้านหลังนี้แค่เพียงตำแหน่งที่ยืนของท่านเท่านั้น”
ในช่วงเวลานั้นเอง บรรดาบนีฮาชิมได้ชักดาบออกจากฝักและเกือบจะมีการต่อสู้กัน แต่ท่านอิมามฮุเซน (อ.) ได้อดทนอดกลั้นเนื่องจากการปฏิบัติตามคำสั่งเสีย (วะซียัต) ของพี่ชายของท่านที่ว่า อย่าให้มีการหลั่งเลือดกันเกิดขึ้น และ ณ จุดนี้เองท่านอิมามฮุเซน (อ.) จึงได้กล่าวขึ้นว่า
الله الله ان تفعلوا وتضيعوا وصية اخی وقال لعائشة: والله لولا ان ابا محمد اوصی الی ان لا اهريق محجمة دم لدفنته ولو رغم انفك
“ท่านทั้งหลายจงยำเกรงอัลลอฮ์ ท่านทั้งหลายจงยำเกรงอัลลอฮ์ อย่าได้ทำเช่นนั้น และอย่าได้ทำลายคำสั่งเสีย (วะซียัต) ของพี่ชายของฉัน” และท่านได้กล่าวกับอาอิชะฮ์ว่า “ขอสาบานต่ออัลลอฮ์ หากไม่เป็นเพราะอบูมุฮัมมัด (พี่ชายของฉัน) ได้สั่งเสียไว้ว่า ไม่ให้มีการหลั่งเลือดแม้แต่เพียงหยดเดียวแล้ว ฉันจะฝังเขา (เคียงข้างท่านศาสนทูตนี้) แม้ว่าจมูกของท่านจะต้องถูไถไปกับพื้นดินก็ตาม” (อุศูลุลกาฟี, เล่มที่ 1, หน้าที่ 302, ฮะดษที่ 3)
แต่อาอิชะฮ์และกลุ่มผู้สนับสนุนของนางไม่ยอมหยุด จึงเกิดการปะทะกันด้วยอาวุธ โดยที่พวกเขาได้ยิงธนูไปยังศพของท่านอิมามฮะซัน (อ.)
3. วันอาชูรอกับความอดทนที่ไร้ขอบเขตจำกัด :
เมื่อวันอาชูรอมาถึง และการกดดันทางด้านทหาร ความกระหายและปัญหาต่างๆ ได้ถาโถมเข้ามา บรรดาสาวกได้เข้ามาห้อมล้อมท่านอิมามฮุเซน (อ.) และพวกเขามองไปยังใบหน้าของท่านอิมาม เพื่อที่จะดูว่าท่านอิมามจะมีข้อแนะนำอะไรบ้าง ท่านอิมามฮุเซน (อ.) ได้ฉายภาพที่สวยงามยิ่งที่อยู่เบื้องหลังของความอดทนให้ทุกคนได้เห็น ซึ่งจะขอกล่าวถึงบางตัวอย่างในที่นี้
ท่านกล่าวกับบรรดาสาวกด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม และด้วยจิตใจที่สงบมั่นว่า
صبرا بنی الكرام فما الموت الا قنطرة عن البؤس والضراء الی الجنان الواسعة والنعيم الدائمة
“จงอดทนเถิด โอ้ลูกหลานผู้มีเกียรติ ความตายนั้นไม่ใช่อื่นใด เว้นแต่เป็นสะพานที่ข้ามผ่านความยากแค้นและความทุกข์ยากไปสู่สรวงสวรรค์อัน กว้างใหญ่ไพศาล และปัจจัยอำนวยสุขอันยังยืน” (กัชฟุลฆุมมะฮ์, อัรดิบิลี, เล่มที่ 2, หน้า 29)

 

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วย

ความคิดเห็นของผู้ใช้งานทั้งหลาย

ไม่่มีความคิดเห็น
*
*

เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม