เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

วรรณคดีเปอร์เซียกับกระแสโลกวันนี้ (1)

0 ทัศนะต่างๆ 00.0 / 5

วรรณคดีเปอร์เซียกับกระแสโลกวันนี้ (1)

 

“เมื่อกระจกแห่งหัวใจใสสะอาด  และปราศจากสิ่งแปดเปื้อนนั้นแล้ว
  ณ ภายในนั้น เธอจะได้เห็นภาพหลากหลาย ที่โพ้นแผ่นดินโพ้นแผ่นน้ำ
  เธอเห็นทั้งสอง ทั้งผู้วาดและภาพวาดต่างๆนั้น ทั้งพรมสวรรค์และผู้คลี่พรมนั้น” (เมาลานา รูมี )

    อิทธิพลแห่งจิตวิญญาณและพลังความคิดของเมาลานา รูมี ต่อโลกทั้งอดีตและปัจจุบัน ทั้งมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมยิ่งดูทวีคูณมากขึ้นทีเดียว  แม้ต่อคนไทยในประเทศไทยเองก็จะเห็นการเคลื่อนไหวของคนรักรูมี ได้มีเพจหรือเว๊ปไซต์บทกวีรูมีหรือได้จัดให้มีการแปลบทกวีของรูมีอย่างน่าสนใจ
    เมาลานา  ญะลาลุดดิน  รูมี   ถือว่าเป็นธรรมาจารย์ทางจิตวิญญาณและอัจฉริยภาพทางกวีนิพนธ์ผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของมนุษยชาติ และถือว่าเป็นปราชญ์ชาวอิหร่าน ใช้ภาษาเปอร์เซียในบทกวีได้อย่างน่าพิศวงยิ่งนัก    และรูมีมิได้เป็นเพียงกวีเท่านั้นแต่ทว่า เขาคือผู้ก่อตั้งลัทธิซูฟีสาขาหนึ่งที่ได้รับความนิยมมาถึงปัจจุบันนี้  แต่ก็อีกด้านหนึ่งก็มีนักเทววิทยาบางกลุ่มหรือนักนิติศาสตร์มุสลิมสายอนุรักษ์นิยม ไม่ค่อยจะเห็นด้วยกับวิถีของลัทธิซูฟี  
      เมาลานารูมียังเป็นผู้บรรลุธรรมด้านในและมีกรอบปรัชญาทางความคิดอย่างลึกซึ้งต่อมุมมองในธรรมชาติของมนุษย์ ต่อพระเจ้า ต่อความรัก   นักวิชาการรุ่นหลังๆพยายามที่จะเชื่อมโยงและอ้างอิงว่า ลัทธิซูฟีสาขาเมาลาวี  ซึ่งเป็นลัทธิซูฟีสายหนึ่งนั้นมาจากเมาลานา รูมี และบางคนมีทัศนะเชิงวิพากษ์ว่าลัทธิซูฟีสาขาเมาลาวีเป็นกลุ่มนอกรีตหรือเป็นมุสลิมนอกกระแสหลักของศาสนาอิสลามอะไรไปทำนองนั้น ซึ่งนี่แหละที่ทำให้เราต้องสืบค้นและหาคำตอบไปด้วยกันครับ

โปรดติดตามอ่านต่อไป

บทความโดย ดร.ประเสริฐ สุขศาสน์กวิน

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วย

ความคิดเห็นของผู้ใช้งานทั้งหลาย

ไม่่มีความคิดเห็น
*
*

เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม