เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

ความประเสริฐของประชาชาติศาสดามุฮัมมัด (ศ)

0 ทัศนะต่างๆ 00.0 / 5

ความประเสริฐของประชาชาติศาสดามุฮัมมัด (ศ)

 

ท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ) ได้กล่าวว่า "หลังจากที่พระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ได้ทรงแต่งตั้งท่านศาสดามูซา (อ) เป็นศาสนทูตของพระองค์แล้ว และได้ทรงทำให้ท่านศาสดามูซา (อ) เป็นผู้มีอำนาจลึกลับของพระองค์ ที่แสดงให้เห็นถึงความโปรดปรานของพระองค์เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลามที่มียังท่านศาสดามูซา (อ) เช่น เหตุการณ์แยกทะเลออกจนเป็นเส้นทางให้แก่ลูกหลานชาวอิสรออีลได้ข้ามไปอย่างน่าอัศจรรย์ และประทานคัมภีร์เตารอตให้แก่ศาสดามูซา (อ)

เมื่อท่านศาสดามูซา (อ) ได้รับรู้ถึงฐานภาพความใกล้ชิดของตนเอง ณ พระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ) และความโปรดปรานต่างๆ ที่พระองค์ได้ทรงมอบให้ ท่านศาสดามูซา (อ) จึงได้กล่าวทูลแก่พระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ) ว่า "โอ้พระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ) พระองค์ทรงประทานโปรดปราน และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ข้าพระองค์ ซึ่งเป็นความโปรดปรานที่พระองค์ไม่เคยทรงประทานให้แก่ผู้ใดมาก่อนเลย"

พระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ) ได้ทรงตรัสกับท่านศาสดามูซา (อ) ว่า "โอ้มูซาเอ๋ย... เจ้าไม่รู้หรือว่า "มุฮัมมัด (ศ)" คือสิ่งที่ประเสริฐสุดในบรรดาสิ่งถูกสร้างของฉัน?"

ท่านศาสดามูซา (อ) ได้กล่าวทูลกับพระองค์ว่า "โอ้พระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ) ถ้าหากมุฮัมมัด (ศ) คือสิ่งที่ถูกสร้างที่ประเสริฐที่สุดในบรรดาสิ่งถูกสร้างทั้งมวลของพระองค์แล้ว ยังมีเครือญาติของบรรดาศาสดาองค์ใด ประเสริฐกว่าเครือญาติของข้าพระองค์บ้างหรือไม่?"

พระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ) ได้ทรงตรัสกับท่านศาสดามูซา (อ) ว่า "โอ้มูซาเอ๋ย..... เจ้าไม้รู้หรือว่า ความประเสริฐของบรรดาเครือญาติของมุฮัมมัด (ศ) ที่มีเหนือบรรดาเครือญาติของบรรดาศาสดาอื่นๆ นั้น เฉกเช่นเดียวกันกับความประเสริฐของมุฮัมมัด (ศ) ที่มีเหนือบรรดาศาสดาทั้งหลาย?"

ท่านศาสดามูซา (อ) ได้กล่าวทูลกับพระองค์ว่า "โอ้พระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ) ถ้าหากมุฮัมมัด (ศ) และวงศ์วานของมุฮัมมัด (ศ) มีความประเสริฐเช่นนั้น แล้ว ณ พระองค์ ยังมีประชาชาติของศาสดาท่านใดบ้างจากปวงศาสดาที่จะมีความประเสริฐกว่าประชาชาติของฉัน (บนีอิสรออีล) ซึ่งเป็นประชาชาติที่พระองค์ทรงทำให้ก้อนเมฆเป็นร่มเงาแก่พวกเขา ทรงประทานอาหารจากสรวงสวรรค์ให้แก่พวกเขา และทรงแยกทะเลให้แก่พวกเขามาแล้ว?"

พระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ) ได้ทรงตรัสกับท่านศาสดามูซา (อ) ว่า "โอ้มูซาเอ๋ย..... เจ้าไม่รู้หรือว่า ความประเสริฐ ของประชาชาติมุฮัมมัด (ศ) มีเหนือบรรดาประชาชาติของทุกๆ ศาสดา เฉกเช่นเดียวกับความประเสริฐของมุฮัมมัด (ศ) ที่มีเหนือมวลสรรพสิ่งถูกสร้าง"

ท่านศาสดามูซา (อ) ได้กล่าวทูลกับพระองค์ว่า "โอ้พระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ) "ข้าพระองค์น่าจะมีโอกาสได้พบกับพวกเขา"

พระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ) ได้ทรงตรัสกับศาสดามูซา (อ) ว่า โอ้มูซาเอ๋ย..... เจ้าจะไม่ได้เจอพวกเขา เนื่องจากยุคสมัยนี้ ยังไม่ใช่ยุคสมัยของพวกเขา แต่เจ้าจะพบกับพวกเขาในไม่ช้า ณ สรวงสวรรค์ พร้อมกับมุฮัมมัด (ศ) ซึ่งพวกเขาจะเสวยสุขอยู่ท่ามกลางความโปรดปรานอันมากมายที่ไม่มีวันสิ้นสุดในสรวงสวรรค์ โอ้มูซาเอ๋ย..... เจ้าปรารถนาจะได้ยินเสียงของพวกเขาหรือไม่?"

ท่านศาสดามูซา (อ) ได้กล่าวทูลกับพระองค์ว่า "แน่นอนยิ่ง โอ้พระผู้อภิบาลของข้าพระองค์ ข้อปรารถนาจะได้ยินเสียงของพวกเขายิ่งนัก"

ทันใดนั้น พระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ) ได้ทรงตรัสต่อศาสดามูซา (อ) ว่า "จงยืนอย่างนอบน้อม ดั่งการยืนของบ่าวผู้ต่ำต้อย ณ เบื้อพระพักตร์ของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เถิด"

ศาสดามูซา (อ) ก็ปฏิบัติตามเช่นนั้นทันทีทันใด ในขณะนั้นเองพระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ) จึงได้ทรงประกาศก้องว่า "โอ้มวลประชาชาติของมุฮัมมัดทั้งหลายเอ๋ย.... !!!

สิ้นเสียงของพระองค์ มวลประชาชาติของมุฮัมมัด (ศ) ได้ส่งเสียงตอบต่อพระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ) อย่างพร้อมเพรียงว่า

 

لَبَّيْكَ اللَّـهُـمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إنَّ الحَـمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ، لا شَرِيكَ لَكَ لبيك

 

 "โอ้อัลลอฮฺ ฉันตอบสนองคำเรียกร้องของพระองค์ ฉันตอบสนองพระองค์ ฉันตอบสนองพระองค์ ไม่มีสิ่งใดมาเป็นภาคีกับพระองค์ แท้จริงมวลการสรรเสริญ ความโปรดปราน และอำนาจเป็นสิทธิของพระองค์ ไม่มีสิ่งใดมาเป็นภาคีกับพระองค์"

 

ศาสดามุฮัมมัด (ศ) จึงได้กล่าวว่า "พระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ) จึงได้ทรงกำหนดให้คำตอบข้างต้น เป็นสะโลแกนในการตอบสนองคำเรียกร้องของพระองค์ ในการประกอบพิธีฮัจญ์"

 

 

แปลเรียบเรียงโดย : ซัยยิดะฮ์ ฮูซัยนี

ขอขอบคุณเว็บไซต์อะฮ์ลุลบัยต์อะคาเดมี

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วย

ความคิดเห็นของผู้ใช้งานทั้งหลาย

ไม่่มีความคิดเห็น
*
*

เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม