เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

บทกวี เนื่องในวันเมาลิดนบี (ศ็อลฯ)

0 ทัศนะต่างๆ 00.0 / 5

บทกวี เนื่องในวันเมาลิดนบี (ศ็อลฯ)

 

อัลลอฮ์ ทรงประทาน
ความโปรดปรานในเดือนเมาว์โหลด
พวกเรา มาร่วมชูโกร
มูหัมมะโดร รอซูลอัมบียา

อัลลอฮ์ ศอลาวาตงดงาม
ส่งสลามท่านศาสดา
กึกก้องทั่วทั้งโลกา
ทุกชั้นฟ้าพากันเทิดทูน

สลามด้วยใจศรัทธา
ศอลาวาตมูหัมมัดรอซูล
อัลลอฮ์ผู้ทรงพร้อมมูล
เติมเพิ่มพูนความดีร้อยพัน

อย่าฟังเสียงนกเสียงกา
เขาบอกว่า เมาลิดผิดครัน
รักไร้กำแพงกั้น
สนุกสุขสันต์ในวันโปรดปราน

อัลลอฮ์ นบีมาชี้นำทาง
ด้วยนูร สร้างจักรวาล
ชูโกรองค์อภิบาล
ร่วมประสานศอลาวาตนบี

เดือนนี้ รอบีอุลเอาวัล
มุนาฟิกนั้นใจคอไม่ดี
ยิ่งสรรเสริญเทิดทูนนบี
ชัยฏอนหนีห่างไกลแสนไกล


โดย นิรันดร์ ออสันตินุตสกุล

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วย

ความคิดเห็นของผู้ใช้งานทั้งหลาย

ไม่่มีความคิดเห็น
*
*

เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม